Klíčoví hráči nemovitostního trhu diskutovali zkušenosti s implementací ESG zásad a pravidel do byznysu s pěti finskými firmami při inspirativním networkingovém setkání. Pracovní oběd pořádala agentura Business Finland spolu s BTR Consulting pod záštitou a za účasti finského velvyslance Pasi Tuominena v pražském hotelu The Grand Mark Prague. Pro velký zájem se pak následující den zástupci finských firem vydali na osobní setkání a bližší sdílení poznatků do společností OM Consulting a Panatonni.

Svá řešení a příspěvek k uhlíkové neutralitě ať již vlastních produktů, nebo ostatních firem a pro společnost představili zástupci společnosti AIRFI, která projektuje a vyrábí energeticky účinné a technologicky špičkové větrací jednotky. Aby bylo větrání efektivní a zároveň energeticky úsporné a udržitelné je ve Finsku velmi důležité, protože ze zákona zde musí větrací jednotky pracovat 24/7, čerstvý vzduch musí proudit do všech místností a větrání nesmí být přerušeno, tedy jednotky se nesmí vypnout.

Obdobně významnou v oblasti osvětlení je společnost Helvar, která navrhuje a vyrábí systémy pro řízení osvětlení a inteligentní řešení pro zlepšení energetické účinnosti osvětlení a pohody uživatelů. Společnost působí i v Čechách a její systémy naleznete v továrnách, např. ve Škodovce, v nemocnicích např. v Olomouci nebo Motole, v kancelářských budovách, obchodních centrech (Palladium, Máj), ale i v hotelích, kulturních zařízeních nebo třeba na zaoceánských lodích.

Společnost JCAD poskytuje svým klientům software pro výpočet a optimalizaci nutného stavebního materiálu. Řešení vychází z půdorysu konstrukcí, povrchů či forem a šetří nejen čas, ale snižuje náklady a omezuje nadbytečné plýtvání.

Další softwarové řešení, a to pro návrh optimální kombinace energeticky účinných opatření, která vedou k nejvyšší návratnosti investic a zároveň generují nejnižší emise CO2, představil zástupce společnosti nolla_E. Simulací a porovnáváním stovky tisíc kombinací hledá nejlepší kombinaci pro konkrétní budovu. Zajímavým příkladem byl parkovací dům v Turku, první s nulovou spotřebou energie v Evropě. Navržený energetický systém s inovativní konstrukcí využívá solární a geotermální energii s podzemním zásobníkem tepla a v porovnání s konvenčním řešením využívajícím tepelná čerpadla snižuje roční emise uhlíku o 950 tun.

Software zajímavý a důležitý pro celou řadu firem a profesí, a také již u nás využívaný – One Click LCA – představila zástupkyně stejnojmenné společnosti. Jedná se o řešení pro hodnocení životního cyklu, například budov, infrastruktury, výroby, produktů apod., ke snížení dopadu na životní prostředí a pro návrhy nízkouhlíkových projektů a získání certifikátů nebo prohlášení EPD a prezentaci udržitelnosti.

Setkání ukázalo velký potenciál pro další spolupráci mezi českými a finskými firmami a z ohlasů účastníků je patrné, že by nemělo být posledním.

„Finsko, finské firmy a výrobky mají v českých zemích velmi dobrou pověst a protože vyznáváme stejné nebo obdobné hodnoty co se rozvoje společnosti, průmyslu, technologií, ale i pokroku a budoucnosti týče, bylo zvolení tématu pro setkání, tedy spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti udržitelnosti a dosažení uhlíkové neutrality, zcela logické a jak ukázala účast i velmi důležité a potřebné. Věřím, že bylo pro všechny zúčastněné přínosné, přineslo inspiraci a doufám, že přispěje k navázání nových kontaktů mezi společnostmi a povede v některých případech k nové profesní spolupráci,“ shrnuje Pasi Tuominen, finský velvyslanec v České republice.