Alexander Malienko, Business Unit Director pro východní Evropu společnosti Dynabook

Napříč všemi oblastmi podnikání pokračuje boj o talentované zaměstnance. A kvalifikovaní zaměstnanci zároveň přehodnocují své priority vzhledem k posunu k hybridní práci. Dříve lákali zaměstnavatelé potencionální pracovníky například na designové kanceláře nebo třeba na obědy zdarma. Dnes je situace složitější. Do popředí diskuze o udržení klíčových zaměstnanců se dostává výběr správných technologií. Přitom nejde jen o to, aby firmy daly zaměstnancům kvalitní hardware, se kterým se snadno pracuje. Důraz je kladen na flexibilní práci, snadnou vzdálenou týmovou spolupráci a spokojenost zaměstnanců.

Technologie by měly podporovat efektivitu, kreativitu a spolupráci. V ideálním případě by měly týmům pomáhat generovat a zachycovat nápady posouvající firmu vpřed, a také je následně realizovat. Kromě toho by měly usnadňovat spolupráci i hybridní práci, a současně pomáhat zaměstnancům, aby si udržovali zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Pokud tomu tak není, může trpět produktivita i využití schopností zaměstnanců.

Aktuální stav

Hybridní práce se stala trvalou součástí většiny firemních procesů a mnoho podniků se již zaměřilo na optimalizaci práce odkudkoli. Jednou z nejjednodušších a nejúčinnějších cest je poskytnout vzdáleným pracovníkům kvalitní zařízení v kombinaci s optimálním softwarem. Většina společností dnes předpokládá, že množství jejich zaměstnanců bude v budoucnu pracovat v souladu s hybridním modelem. Proto by volené technologie neměly být vnímány jako krátkodobé řešení. Sami zaměstnanci by měli být s výběrem technologií spokojeni a vnímat je jako prostředek k využití vlastních schopností a zvýšení pracovní spokojenosti.

Nejlepší jsou proto zařízení, která lze přizpůsobit různým požadavkům a úkolům. Žádný univerzální recept na technologie pro jednotlivé zaměstnance neexistuje, ale velký význam může mít mimo jiné bohatá konektivita či možnosti rozšířeného využití. Příkladem toho, na co se zaměřit, může být rychlý disk umožňující plynulou a efektivní práci nebo množství portů pro připojení potřebných zařízení v zasedacích místnostech. Na potřeby hybridní práce se zaměřujeme velmi důsledně při návrhu našich profesionálních notebooků Dynabook. Provozní komfort a ergonomii pro zaměstnance pracující z domova zvyšují také kupříkladu stojany na notebooky nebo bezdrátové myši a klávesnice.

Jednou z potenciálních nevýhod práce z domova je množství kabelů a s tím související nepořádek na stole. Mnoho zaměstnanců proto oceňuje dokovací stanice, které jim umožňují vytvořit kompaktní řešení pro připojení všech zařízení jedním kabelem. Významnými doplňky jsou navíc speciálně navržené polstrované batohy, které zajišťují bezpečné přenášení notebooků či zámky chránící zařízení před krádeží. Pořízení vhodného příslušenství se vyplatí a poměrně jednoduchou cestou podporuje přechod na hybridní způsob práce, zvyšuje spokojenost zaměstnanců a pomáhá jim dosáhnout co nejvyššího výkonu a maximální flexibility.

Udržení konkurenceschopnosti

Popsané věci nejen zvyšují spokojenost zaměstnanců, ale firmám pomáhají k tomu, aby zůstávaly konkurenceschopné. S využitím správně zvolených nástrojů jsou zaměstnanci efektivní a produktivní, svou práci řeší rychle, mohou snadno komunikovat s týmem a zvládnou více úkolů najednou.

Udržitelnost jako správná cesta

Udržitelnost je víc než jen moderní výraz. Mnoho společností se řídí filozofií make-or-break, která jim pomáhá přilákat a následně udržet talentované lidi. IT lídři musí zároveň dobře zvažovat dopad počtu a typů jednotlivých zařízení vzhledem k efektivitě podnikání i udržitelnosti. Počítače, notebooky, tablety, telefony i tiskárny mají svou ekologickou stopu. Proto by se mohlo zdát, že globální nárůst zájmu o přenosná zařízení a nástup éry hybridní práce s sebou přináší velkou zátěž pro životní prostředí. Pokud se ale odkloníme od lineárního modelu a přejdeme v oblasti elektroniky k oběhovému hospodářství, můžeme začít uvažovat o zlepšení ekologického chování a prodloužení životního cyklu zařízení. Pro udržitelné a oběhové hospodářství v IT průmyslu a omezování množství elektronického odpadu je klíčové využívání programů, jako je opětovné využití, recyklace zařízení a efektivní obnova majetku.

Většina dodavatelů technologií se soustředí pouze na ekologické aspekty svých vlastních produktů. Chytré společnosti ale vědí, že to, jak dobře je každý produkt zlikvidován, spočívá často na rozhodování na vrcholu nákupního řetězce. Posun k cirkulárnějšímu modelu fungování technologických produktů a lepšímu nakládání s elektronickým odpadem nabírá proto na síle. Nedílnou součástí cyklu udržitelnosti se stávají IT manažeři s rozhodovací pravomocí, kteří sledují používaná technologická zařízení od jejich pořízení až do konce životnosti a vybírají dodavatele, jejichž služby zahrnují i pomoc při optimalizaci jejich životního cyklu.

Výběr vhodných technologií pro zaměstnance se může často zdát jako náročný boj s náklady a status quo. Vzhledem k nové éře hybridní práce nebylo ale nikdy tak důležité přemýšlet o nových potřebách a o tom, jak mohou technologie sloužit co nejlépe potřebám podnikání.