Společnost BILLA se dlouhodobě snaží přírodě ulehčit, pravidelně proto přichází s řešeními, které jsou ekologičtější. Nejnovějším krokem ve strategii udržitelnosti, kterou společnost zastřešila názvem Plán B, je výměna dosavadních nákupních příručních košíků za nové, vyrobené z recyklátu.

V rámci Plánu B se BILLA zaměřuje na efektivní využití druhotných surovin na výrobu nákupních košů a tašek. V letošním roce se zaměřila na polypropylenové příruční nákupní košíky. Nechala vyrobit sadu šetrnějších košíku, které obsahují 75-95 % recyklovaného plastu. Před plošným zavedením společnost BILLA košíky podrobila testování na celkem čtyřech prodejnách v Praze, Brně a Havířově. První kompletně vybavenou prodejnou těmito košíky se stal nedávno otevřený supermarket v pražských Kbelích.

„Tímto krokem podporujeme myšlenku cirkulární ekonomiky. Naší ambicí je využívat materiály co nejdéle a zamezit tak jejich plýtváním,“ říká Ivan Holub, koordinátor udržitelného rozvoje BILLA ČR. Výměna košíků na ostatních prodejnách bude probíhat v momentě, kdy se stávající opotřebují. Nechceme vyřazovat funkční košíky jen proto, že nejsou recyklované, proto bude proces nahrazování probíhat postupně“, dodal Ivan Holub. Veškeré budoucí nově otevřené prodejny bude řetězec vybavovat jen těmito košíky. Staré, poničené košíky BILLA plánuje dále recyklovat.

Košíky z recyklátu jsou vyráběny v České republice, což je dalším pozitivním environmentálním aspektem, který řetězec při výběru nového dodavatele zohlednil. Náklady na výrobu jednoho šetrnějšího košíku z recyklátu jsou obdobné. Nový košík z recyklátu unese až 20 kg nákupu. Více informací na: http://www.billa.cz