Oproti konvenčnímu pohonu má bezpřevodovkové řešení významně nižší hladinu hluku (73 dB oproti 85 dB) a představuje tak ideální pohonný zdroj pásového dopravníku E1, který byl instalován v rámci dokončení přeložky první etapy projektu Přemístění uhelných odtahů na dole Bílina společnosti Severočeské doly na podzim roku 2021.

Povrchová těžba hnědého uhlí patří k činnostem, které mohou významným způsobem ovlivňovat všechny složky životního prostředí, a to zejména vysokou prašností a hlučností.  Oba tyto aspekty zohlednil nový dopravník, který byl navržen v ekologizovaném provedení s ohledem na maximální snížení emisí prašnosti a hlučnosti a jejich negativní dopad na okolí.  Tato nová ekologizovaná poháněcí stanice je z výkonového důvodu  dvoupohonová.

Významnými zdroji hluku poháněcí stanice jsou pohon a přesyp. Běžný „konvenční“ pohon má na ocelovém rámu uložen elektromotor, zakrytovanou spojku, brzdu a kuželočelní převodovku. Zdrojem hluku u těchto pohonů je právě elektromotor s nuceným chlazením ventilátorem a hlavně převodovka.

Instalace nově vyvinutého bezpřevodovkového pohonu, navrženého a realizovaného ve spolupráci realizační společnosti PRODECO a.s, s dodavatelskou společností ABB, tak znamenala významné snížení hlučnosti oproti klasickému pohonu.

Nově byl celý přesyp zakrytován tak, že se maximálně eliminovala vznikající prašnost a samozřejmě tím se také podstatně snížila hladina hluku od přesypu.

Bezpřevodovkové řešení

Hnací jednotka je sestavena z pomaloběžného patkového elektromotoru a podpěrného rámu. Na hřídeli hnacího bubnu je na náboji nasazen brzdový kotouč, na těle motoru jsou umístěny dva brzdové třmeny. Zatímco běžné provozní brzdění obstarává frekvenční měnič, mechanické brzdy jsou prvotně určeny pro parkovací brzdění dopravníku (lze je nicméně využít i na nouzové zastavení plně jedoucího pohonu). V podpěrném rámu je na oddělené konstrukci umístěna chladicí jednotka.

Řízení motorů obstarává sada dvou frekvenčních měničů, každý z nich je vzduchem chlazený singledrive měnič řady ACS880. Měniče mají aktivní regenerativní IGBT usměrňovače. Měnič je vybaven modulem pro připojení snímače polohy a modulem pro připojení HTL pro kontrolu rychlosti otáčení bubnu.

Středně výkonné bezpřevodovkové pohony značky ABB jsou založeny na motorech s permanentními magnety, které jsou optimalizovány pro podmínky celoročního použití v náročných těžebních podmínkách.

Výhody řešení v kostce

  • Nízká hmotnost, kompaktní rozměry, vysoký stupeň IP ochrany, odolnost vůči vibracím a rázům.
  • Vhodné pro jakýkoliv dopravníkový pohonný systém.
  • Připojovací rozměry nové hnací jednotky jsou shodné s původním konvenčním pohonem. Pokud se tedy v provozu osvědčí, lze ji v budoucnu použít jako plnohodnotnou náhradu za stávající konvenční pohony. Samozřejmě s nutností úprav elektro výzbroje (frekvenční měniče atd.).
  • Odstranění mechanických převodů: mechanické převody s sebou přinášejí opotřebení, a tím úměrně k době používání i možnost poruchy. Díky eliminaci převodovky z konvenčního pohonu vzniklo zařízení s nízkým rizikem poruchovosti (pouze ložiska motoru a chladicí kapalina), minimálními nároky na údržbu a mnohem nižšími hodnotami okolní hlučnosti.

Ing. Petr Kunz