Celní správa ukončila desetidenní celorepublikovou kontrolní akci nazvanou PLAST, během níž odhalila 17 kamionů porušujících podmínky pro přeshraniční přepravu odpadů.

Celníci z mobilního dohledu nepřetržitě monitorovali hlavní mezinárodní tahy poblíž vytipovaných bývalých hraničních přechodů i ve vnitrozemí a zaměřovali se na nelegální přeshraniční přepravu odpadů.

V rámci 1113 kontrol zajistili 17 vozidel převážejících 410 t odpadu. Ve více jako polovině množství se jednalo o směsný odpad (směs plastu a komunálního odpadu), který byl deklarován jako čistý plast. Podle předložené dokumentace mělo být šestnáct případů určeno pro Polsko a Českou republiku. Jedna vykládka se měla uskutečnit v Bulharsku. Odpad byl dovážen v jedenácti případech z Německa, v pěti z Itálie a v jednom z Rakouska. Ve dvanácti případech zajistili celníci celkem 290 t odpadu poblíž hranice s Německem a zbylých 120 t v příhraniční s Rakouskem.

Vzhledem k tomu, že celníci odhalili porušení právních předpisů při přepravě odpadů, byla vozidla odstavena a podněty předány Ministerstvu životního prostředí a České inspekci životního prostředí k přijetí dalších opatření.

Nejčastější porušení spočívala v rozporech mezi převáženým druhem odpadu a údajích uvedených v průvodních dokladech k nákladu, neoznačení vozidel převážejících odpad či nepředložení řádných dokladů k přepravě odpadu. V rámci akce PLAST se celníci věnovali i dalším kompetencím. U pěti případů objevili porušení předpisů státního odborného dozoru dle zákona o silniční dopravě, osmnáct prohřešků v oblasti časového zpoplatnění, sto dvacet sedm porušení v oblasti mýta. Celkem uložili sankce ve výši téměř 186 000 Kč, kauce v hodnotě 55 000 Kč a na nedoplatcích vybrali 107 700 Kč.

Od počátku roku celní správa provedla 1463 kontrol v oblasti přepravy odpadů a ve 48 případech zjistila jejich nelegální přepravu. Za uplynulý rok bylo zjištěno pouze 19 porušení. Vzhledem ke skutečnosti, že celníci evidují v posledních týdnech enormní nárůst nelegální přepravy odpadů, věnují této oblasti maximální pozornost a úzce spolupracují s ostatními orgány státního dozoru.