Automobilový průmysl prochází rapidní transformací. Rostoucí nároky na udržitelnost, které jsou hnány dopředu obavami z postupující klimatické krize, staví výrobce technologií, energetické lídry i vlády všech zemí před nelehký úkol. Naštěstí s sebou také nesou celou škálu příležitostí, které jen čekají, až se jich v oboru chopí ti nejvíce inovativní hráči.

Jedním z nich je i společnost Huawei, která se v říjnu v prostorách Fora Karlín účastnila čtvrtého ročníku odborné konference Elektromobilita a představila návštěvníkům své portfolio chytrých řešení pro automobilový průmysl, jež podává realistický obraz brzké budoucnosti nejen v elektromobilitě.

Cestování bez emisí

Ambiciózní cíle, které jsou kladeny na automobilový průmysl, pomáhá řešit například modul rychlého nabíjení Huawei HiCharger. Aby vyhověl trendu vysokonapěťového rychlonabíjení vozidel, má vstupní výkon 150 – 1000 V, a ve verzi 20 kW, která byla vyvinuta pro evropský trh, je jeho účinnost 96,5 %. Nabíjecí modul HiCharger je plně izolován, a proto je zvláště odolný proti prachu a vlhkosti, což je zevrubně testováno v Huawei Global Certification Test Centru. Interní testování zahrnuje například test vibracemi, mokrou solí nebo mokrým prachem, přičemž těmto podmínkám jsou moduly vystaveny vždy po několik dní. Kompletní izolace modulu zabraňuje výskytu poruch, které jsou běžné v případě vzduchem chlazených modulů. Mezi ně patří například koroze letovaných či plošných spojů, zkraty silových obvodů nebo zkrat mezi SMD komponenty.

Díky technologii Smart O&M je roční míra selhání nabíjecího modulu nižší než 0,2 %, což zároveň snižuje náklady na provoz a údržbu i poplatky za elektřinu. Moduly HiCharger byly ověřeny nezávislými odborníky a mají kompletní certifikaci provedenou společností TÜV SÜD pro použití v EU. Moduly jsou schopné se přizpůsobit i očekávaným elektromobilům s vysokým nabíjecím výkonem, čímž odpadají náklady na další úpravy dobíjecích míst. Poskytovatelé se tak nemusí bát dodatečných investic.

Pokročilosti technologií si všímají i evropští partneři a Huawei tak nedávno uzavřel dlouhodobou spolupráci například v Rakousku jako další společný krok na cestě ke snižování emisí v dopravě. V České republice Huawei spolupracuje například s výrobcem automobilů Škoda, skupinou ČEZ nebo pražským dopravním podnikem.

Elektomobilita v Česku

V porovnání s ostatními členy Evropské unie a jejich aktivitami v oblasti elektromobility nepatří Česká republika rozhodně mezi premianty. Spolu se zeměmi jako Slovensko, Polsko či Bulharsko se řadíme do spodní poloviny unijního žebříčku. Vedle malého zájmu o elektromobilu je v Česku také zatím nedostatečná infrastruktura dobíjecích stanic. Zatím je evidováno zhruba 1400 veřejných dobíjecích míst, což by se však do roku 2025 mělo změnit a na našem území by do té doby mělo vzniknout až 3000 nových dobíjecích lokalit pro elektromobily.

Přechod na nízkoemisní dopravu je jednou z důležitých součástí plánů na snížení zátěže životního prostředí a dosažení uhlíkové neutrality. Společnost Huawei je připravena nabídnout své špičkové technologie a inovativní řešení pro vybudování kvalitní, dostupné a spolehlivé dobíjecí infrastruktury pro uživatele elektromobilů v České republice.