Komentář Michala Hendrycha, hlavního inženýra studia LOXIA

Navrhnout co možná nejúspornější dům? Neměla by tato myšlenka být vizí každého architekta či stavebního inženýra? Bez ohledu na to, jaký má kdo vztah k udržitelnosti a jejímu politickému prosazování, už dnes víme, že do budoucna je to jediná cesta, jak zvládnout další rozvoj měst a regionů. Ten vlak se zkrátka už rozjel a my můžeme buď naskočit, nebo si ho nechat ujet. A proto se při projektování každé stavby zamýšlíme nad tím, jak správně vyvážit poměr mezi užitými technologiemi a zvolenými materiály, aby budova energeticky fungovala a zároveň byla technicky, provozně a stavebně co nejjednodušší.

Jaká je podstata staveb s téměř nulovou spotřebou energie?

Je to soubor řady bodů. Na tepelnou obálku budovy jsou použity moderní izolační materiály, zpravidla ve větších tloušťkách, než je obvyklé. Pro výplně jsou použita tepelně-izolační okna s trojsklem a teplým distančním rámečkem. Je zde snaha o minimalizaci prostupů tepelnou obálkou, případně jsou prostupy řešeny speciálními montážními prvky s přerušením tepelného mostu. Ideálním řešením je tak i co nejjednodušší tvar budovy, která bude správně orientována ke světovým stranám, aby bylo dosaženo co nejlepších zisků od slunce, ale zároveň bude vhodně stíněna, aby nedocházelo k jejímu přehřívání.

Dalším aspektem, který je při navrhování úsporných staveb potřeba zohlednit, je technické vybavení dané budovy. Standardem je řízené větrání s rekuperací s co nejlepší účinností. Využívají se tepelná čerpadla, a to nejen vzduch-voda ale s pomocí zemních vrtů a čerpadel také země-voda nebo voda-voda.  Zároveň by všechny spotřebiče v budově měly mít co nejlepší energetickou třídu, ideálně min. A+. Vhodným návrhem fotovoltaických panelů, doplněných o bateriové systémy, lze spotřebu v některých případech snížit až na čistou nulu.

Základním předpokladem je však rovněž uživatel a jeho chování. Pokud v zimě otevřeme okna dokořán a tepelné ztráty nahradíme vysokým výkonem topení, objekt nikdy projekční předpoklady pro téměř nulovou spotřebu energie nesplní.

Používejme zdravý selský rozum!

Technologie určené ke snižování energetické náročnosti budov nepochybně zvyšují užitnou hodnotu a komfort námi navržených rodinných, obytných i kancelářských budov, ale vždy je nutné zvážit všechna pro a proti a najít tu správnou míru tak, aby se tato dokonalá technologická řešení nestala samoúčelná a pro investora zbytečně nákladná.  My si klademe za cíl především nalézt správný koncept a návrh domu, ať už s úžasnými technologiemi nebo bez nich. Z osobní zkušenosti dobře víme, že těch skutečně ‘chytrých‘ řešení vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov lze často dosáhnout, když při projektování a stavbě používáme zdánlivě obyčejný zdravý rozum. Například při návrhu mateřské školky Mydlinky v pražských Modřanech jsme uplatnili výhodu jihozápadní orientace pro využití slunečních paprsků.  A příkladem jednoduché, a přitom energeticky vysoce funkční tvarové koncepce je námi navržená budova nové radnice Prahy 12.

V LOXII jsme zvyklí co nejvíce pracovat s přirozenými předpoklady každého projektu, tedy tím, co sám nabízí, ať už jde o výšku, dispozici, pozemek atd. Řešení energetické náročnosti námi navrhovaných budov blížící se téměř „k nule“, jak vyžaduje současná legislativa, je v našem ateliéru LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o. paralelní proces mezi návrhem vyvážené architektury a dokonalé projekce.