Při provozování elektromobilů v Česku jsou tato vozidla schopna vyrovnat uhlíkovou stopu, která vznikne při jejich výrobě, přibližně po ujetí 100 tisíc kilometrů. Dokládá to metastudie leasingové společnosti Arval, která je největším poskytovatelem elektromobilů na operativní leasing v Česku. Podle jejího konzultanta Tomáše Kadeřábka je provoz vozidla na čistě elektrický pohon až o třetinu čistší než u srovnatelného auta se spalovacím motorem.

Studii vypracovala leasingová společnost Arval z veřejně dostupných zdrojů a hodnotila relevantní materiály, které sledovaly celý cyklus výroby a provozu elektromobilů od těžby až po recyklaci/likvidaci na konci životnosti vozidla.

Dopad výroby elektromobilů záleží na energetickém mixu

Nejzásadněji ovlivňuje uhlíkovou stopu při výrobě vozidel zdroj elektrické energie v dané zemi. Ve státech s vyšším podílem elektráren, které využívají fosilní paliva, je uhlíková stopa vysoká. V zemích, kde se elektřina vyrábí z obnovitelných zdrojů, uhlíková stopa vozidla klesá. „Ve státech jako Čína nebo Polsko, kde se většina elektrické energie vyrábí z uhlí, je uhlíková stopa 1 kWh až 800 g CO2. V zemích, jako je Norsko, které využívají elektřinu vyrobenou vodními elektrárnami, může mít 1 kWh uhlíkovou stopu až 30krát nižší. Obecně platí, že elektromobily jsou z hlediska výroby, bez započtení baterie, emisně méně náročné než vozy se spalovacími motory. A to bez ohledu na energetický mix dané země. Řada výrobců, jako BMW nebo Volkswagen Group, dnes využívá pro výrobu elektromobilů především elektřinu z obnovitelných zdrojů. Provoz elektromobilů se bude i nadále zlepšovat, jak bude přibývat čistších zdrojů energie,“ komentuje výsledky metastudie Kadeřábek.

Baterie bez kobaltu

Pokud je výroba samotného elektromobilu emisně méně náročná než u vozidla se spalovacím motorem, kompletace baterie převrací výhodu nižší uhlíkové stopy ve prospěch aut s konvenčními pohony. „Dnešní výpočty hovoří o 60 až 100 kg CO2 na jednu kWh kapacity baterie. Při průměrné velikosti akumulátoru 50 kWh se tak jedná o 3 až 5 tun CO2, které musí elektromobil „ušetřit“ při následném provozu. Uhlíková stopa se liší podle místa a energetické náročnosti výroby vozu a baterie. Záleží též, z čeho je baterie složena. Jedním ze zásadních prvků výroby je kobalt. V uplynulých 15 letech došlo k výraznému snížení jeho spotřeby. Elektroauto v roce 2008 ho v jednom akumulátoru mělo obsaženo 11 kg, dnes je to max. 4,5 kg a již se objevují první baterie úplně bez kobaltu,“ upřesňuje Kadeřábek z Arvalu.

V Česku elektromobil „smaže“ svou uhlíkovou stopu po 100 tisících kilometrech

Od jistého počtu najetých kilometrů začne být vozidlo na elektřinu méně emisně náročné než vůz se spalovacím motorem. Vyrovnání tohoto emisního „dluhu“ závisí podle Kadeřábka na energetickém mixu země, ve které je elektroauto provozováno. „V zemích, kde se vyrábí většina energie z obnovitelných zdrojů, je elektromobil celkově čistší než vozidla na naftu či benzín již po 20 tisících kilometrech v provozu. Státy, kde se elektřina vyrábí převážně z fosilních paliv, se ‚uhlíkový dluh‘ elektromobilu vyrovná po cca 130 tisících najetých kilometrech. V Česku lze tuto hranici stanovit přibližně na 100 tisících kilometrů v provozu,“ upřesňuje Kadeřábek.

Podle testů lze 90 % baterie recyklovat

Ke snížení uhlíkové stopy elektromobilů by mohla pomoci i recyklace baterií. K její efektivitě sice v současné době chybí dostatek empirických dat, testovací provoz recyklačních linek na vysloužilé akumulátory ale ukazuje, že bude možné opětovně využít až 90 % všech v bateriích obsažených materiálů. Důležité je zmínit i fakt, že se po jejich dosloužení ve vozidle nemusí ihned zrecyklovat, ale ještě před likvidací mohou být akumulátory dobře využity v bateriovém úložišti, kde nevadí nižší využitelná kapacita. Tam pomohou například při ukládání přebytků z fotovoltaických elektráren. „V porovnání s likvidací vozidel se spalovacími motory, u kterých je třeba řešit i uložení olejů či filtrů pevných částic, je recyklace elektromobilů opět o něco ekologičtější. U spalovacích motorů nelze očekávat v tomto směru výrazné technologické zlepšení. Uhlíková stopa se naopak zvyšuje se stárnutím vozidla. V tomto směru mají elektromobily výraznou konkurenční výhodu,“ uzavírá Tomáš Kadeřábek z Arvalu.