Vodíková technologie v železniční dopravě nabývá na významu v oblasti snižování emisí CO2 a dosahování klimatických cílů. Společnost Siemens Mobility v posledních letech vyvinula vodíkové vozidlo Mireo Plus H. Použitý vodík je doplňován v plynné formě a musí být skladován při vysokém tlaku, aby bylo dosaženo jeho dostatečně vysoké hustoty.

Helmholtzův institut Erlangen-Norimberk pro obnovitelné zdroje energie (HI ERN) je lídrem v oblasti technologie LOHC (tekutý organický nosič vodíku). Organická nosná kapalina absorbuje vodík a uvolňuje jej pouze v případě potřeby. Vodík je tak chemicky vázán a nemůže uniknout. Tímto způsobem jej lze bez nebezpečí ukládat, nákladově efektivně přepravovat a bezpečně skladovat. Uchovávání vodíku při vysokém tlaku a nízkých teplotách už není potřeba. Technologie LOHC je zvláště vhodná pro výrobu elektrické energie na palubě mobilních aplikací, například v kolejových vozidlech.

Albrecht Neumann, generální ředitel pro kolejová vozidla, Siemens Mobility: „Společnost Siemens Mobility je velmi potěšena, že může spolupracovat s renomovaným Helmholtzovým institutem Erlangen-Norimberk na vývoji technologie tekutého organického nosiče vodíku v železniční dopravě. Vodíková technologie je slibným řešením pro dosažení klimatické neutrality železniční dopravy. Udržitelnost má pro společnost Siemens Mobility vysokou prioritu, a proto poskytneme lokomotivu Vectron k testování technologie LOHC.“

Prof. Dr. Peter Wasserscheid, ředitel Helmholtzova institutu Erlangen-Norimberk pro obnovitelné energie, souhlasí: „Zájem společnosti Siemens Mobility o technologii LOHC, kterou v posledních letech na Friedrich-Alexander univerzitě Erlangen-Norimberk a v HI ERN rozhodujícím způsobem vyvíjeli, tvoří vynikající základ pro možnou budoucí spolupráci. Se společností Siemens Mobility sdílíme vizi vývoje vodíkové mobility pro velká vozidla, která využívá stávající palivovou infrastrukturu.“

Poskytnutím vlajkové lokomotivy Vectron od společnosti Siemens Mobility Helmholtzovu institutu Erlangen-Norimberk budou mít oba partneři možnost spolupracovat a prokázat proveditelnost koncepce LOHC.