Frédéric Leclerc, EMEA IT Channel Leader, Eaton

Lze bez nadsázky říci, že posledních několik let bylo pro podniky po celém světě převratných. Od COVIDu-19 po geopolitické nepokoje a od rostoucích cen po nedostatek energie čelíme řadě bezprecedentních výzev. Zde se podíváme na to, co to všechno znamená pro obchodní partnery a jejich zákazníky v příštích 12 měsících a v dalších letech.

1 – Podpora v nejistých časech

Prodejní kanál se potýká s problémy v dodavatelském řetězci již od počátku globální zdravotní krize v roce 2020, jejíž dopady pociťujeme dodnes. Například v Číně, kdykoli vypukne epidemie COVID-19, se vše v oblasti uzavře, což vede ke zpoždění některých výrobců komponent – zejména pokud jde o polovodiče a základní kovy důležité pro výrobu čipů.

A to má následný efekt. I velcí hráči zaznamenávají osmi- až desetiměsíční zpoždění v dodávkách výrobků. To může být samozřejmě náročné pro obchodní partnery, jejichž zákazníci toto zboží očekávají. Znamená to, že nejsou schopni instalovat produkty a poskytovat služby, které jejich zákazníci očekávají.

Navíc rostoucí ceny energií přidaly podnikům další náklady, což vedlo mnoho z nich k pozastavení investic. Rostoucí ceny způsobily i nižší poptávku po některých produktech, což znamená, že mnoho obchodních partnerů bude mít vysoké zásoby, které nikdo nekupuje.

Tyto problémy v dodavatelském řetězci představují pro všechny značnou výzvu a vzhledem k tomu, že současná geopolitická krize narušuje dodavatelské trasy v celé Evropě, budou pravděpodobně v dohledné budoucnosti pokračovat.

Jedním z důsledků těchto problémů v dodavatelském řetězci je, že pro obchodní partnery je stále obtížnější předpovídat další vývoj s náležitou přesností. Projekty zákazníků obvykle vyžadují více komponent. Pokud však jedna z těchto komponent chybí, musí být celý projekt pozastaven. Bez znalosti toho, kdy bude tato komponenta pravděpodobně dodána, je obtížné zákazníkovi poradit, za jak dlouho může očekávat dokončení svého projektu.

V takových chvílích hledají obchodní partneři podporu u svých dodavatelů. Naše rozsáhlé produktové portfolio například znamená, že jsme schopni splnit téměř jakékoliv požadavky zákazníků, zatímco naše přítomnost na mezinárodním trhu umožňuje společnosti Eaton podporovat své partnery ve více než dvou desítkách zemí v regionu EMEA – což je v těchto těžkých časech zásadní.

2 – Digitální transformace prostřednictvím vzdáleného monitorování

Digitální transformace je dnes zásadní pro všechny aspekty podnikání. Vezměme si například udržitelnost. S rostoucími obavami o životní prostředí chce většina organizací omezit cestování, aby snížila svou uhlíkovou stopu. Společnost Eaton již skutečně podnikla kroky tímto směrem, pokud jde o poskytování záložního napájení, a snaží se spravovat UPS zařízení prostřednictvím svých servisních středisek namísto cestování do míst jejich instalace a provozu.

Za tímto účelem poskytujeme softwarová řešení, která zákazníkům umožňují vzdáleně spravovat a monitorovat svá aktiva – kolik UPS mají, jak jsou staré, jaká je kvalita jejich baterií. Pomocí prediktivní údržby dokážeme odhadnout, kdy UPS dosáhne konce své životnosti.

Naše řešení vzdáleného dohledu také pomůže zákazníkům vyrovnat se s rostoucím rizikem výpadků proudu způsobených energetickou krizí. Jde o jednoduchý a efektivní způsob, jak upozornit organizaci na blížící se problém, což jí umožní řídit své systémy výroby a skladování energie, aby se vyhnula případným výpadkům.

Navzdory svým výhodám však vzdálené dohled představuje také novou hrozbu pro kybernetickou bezpečnost. Čím více je organizace připojena, tím větší je možnost přístupu hackerů do její sítě. Proto intenzivně investujeme do služeb kybernetické bezpečnosti, abychom podpořili své partnery a jejich zákazníky.

3 – Příležitosti v oblasti udržitelnosti

Udržitelnost bude v příštích letech stále důležitějším tématem. V zájmu plnění svých cílů v oblasti udržitelnosti bude mít mnoho společností, včetně společnosti Eaton, nastaveny cíle pro snížení uhlíkové stopy. Současně rostou také investice do obnovitelných zdrojů energie, aby byla energie udržitelnější, dostupnější a nákladově efektivnější – zejména s ohledem na rostoucí ceny energie. Naštěstí je již nyní k dispozici bohatá vládní podpora a finanční prostředky na podporu iniciativ v oblasti udržitelnosti a lze očekávat, že bude uvedeno do praxe stále více předpisů, které budou společnostem dále pomáhat v těchto otázkách.

To vše představuje významné příležitosti pro obchodní partnery. UPS, skladování energie, aktiva, jako jsou solární panely a nabíječky pro elektromobily, budou muset být spravovány prostřednictvím IT. Díky pochopení této oblasti podnikání mohou partneři sehrát důležitou roli při podpoře úsilí svých zákazníků o udržitelnost, poskytovat jim odborné poradenství a produkty, jako jsou lithium-iontové UPS s dlouhou životností, systémy pro ukládání energie a služby vzdáleného dohledu, které toto všechno umožní.

Žijeme v náročné době. Ačkoli se zdá, že některé problémy ještě nějakou dobu přetrvají, je možné, že společnou prací prodejci jako Eaton, jejich obchodní partneři a jejich zákazníci mohou překonat stávající bouři a vytěžit maximum z jakékoli nejistoty, kterou budoucnost přináší. Více na www.eaton.com