Epson je tak prvním podnikem japonského výrobního průmyslu, který kompletně přechází na 100% obnovitelné zdroje

Společnost Epson s radostí oznamuje, že od prosince 2023 je veškerá elektřina spotřebovaná na pracovištích skupiny Epson po celém světě z obnovitelných zdrojů. Epson je tak první firmou v domácím výrobním průmyslu, která dokončila přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů na všech pracovištích po celém světě, včetně Japonska. Skupina Epson spotřebuje přibližně 876 GWh elektřiny za rok. Epson předpokládá, že zajištěním obnovitelných zdrojů, které pokryjí tuto poptávku, sníží svůj roční objem emisí oxidu uhličitého přibližně o 400 000 tun.

Ve svém programu Environmentální vize 2050 se společnost veřejně zavázala, že dosáhne uhlíkové negativity a přestane využívat podzemní zdroje. Pro Epson je využívání zdrojů obnovitelné elektřiny klíčovým prostředkem, jak dosáhnout svého cíle v podobě dekarbonizace. V souladu s ním pak společnost již v březnu 2021 prohlásila, že se do roku 2023 chystá přejít na elektřinu ze 100% obnovitelných zdrojů a pokrýt tak kompletní spotřebu elektřiny všech pracovišť skupiny Epson po celém světě. V listopadu 2021 byl přechod dokončen v Japonsku. Globální přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů byl dokončen podle plánu v prosinci 2023.

Vedle získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů bude společnost Epson prosazovat širší přijetí obnovitelné energie, včetně rozšíření vlastní výroby energie a podpory rozvoje nových energetických zdrojů prostřednictvím společné výroby. Epson sníží množství energie související s výrobou a produkty a bude usilovat o další pokrok v oblasti cirkulace zdrojů, aby dosáhla cíle uhlíkové negativity.

Opatření přijatá kvůli přechodu na využívání elektřiny ze 100% obnovitelných zdrojů na všech pracovištích skupiny Epson:

Březen 2021: Veřejný závazek k přechodu na 100% obnovitelné zdroje elektřiny na všech pracovištích

Duben 2021: Přechod dokončen na všech pracovištích v oblasti japonské prefektury Nagano

Listopad 2021: Přechod dokončen na všech pracovištích v Japonsku

Prosinec 2023: Přechod dokončen na všech pracovištích globálně

Prezident společnosti Epson Yasunori Ogawa k tomu uvedl: „Již osm desítek let prokazuje společnost Epson aktivní přístup v oblasti ochrany životního prostředí. Nadále dodržujeme závazek zakladatele firmy zajistit čistotu nedalekého jezera Suwa a stali jsme se první společností na světě, která z výrobních procesů odstranila CFC. Nyní jsme úspěšně dokončili přechod na elektřinu ze 100% obnovitelných zdrojů na všech pracovištích skupiny Epson, a to pouhé dva roky a deset měsíců od vyhlášení tohoto závazku v roce 2021. Díky tomu můžeme nejen dosáhnout vlastních cílů, ale šířením povědomí také pomůžeme zajistit širší přijetí obnovitelné elektřiny ve společnosti. Náš další cíl – realizace sociální udržitelnosti – představuje náročnější problém, který je velmi komplikovaný, ale pustíme se do něj s odhodláním a jednotlivé problémy budeme řešit s kreativitou jako výzvu.“

Společnost Epson věří, že její filozofie účinných, kompaktních a přesných inovací obohacuje životy a pomáhá vytvářet lepší svět. I nadále se bude zapojovat do praxe, která je v souladu s tímto principem, a díky tomu se bude přibližovat ke svému cíli dosáhnout udržitelnosti a obohatit komunity a současně své zákazníky a partnery. (2.2.2024)