Společnost Shanghai Electric podepsala smlouvu na výstavbu výzkumného centra pro další rozvoj zelené vodíkové energetiky v Číně. Toto centrum bude vyvíjet vodíkové palivové články s využitím technologie PEM

Shanghai Electric, světová jednička v oblasti výroby a dodávek zařízení na výrobu elektrické energie, průmyslového vybavení a špičkový poskytovatel integrátorských služeb, spojuje síly s Institutem fyzikální chemie Dalian při Čínské akademii věd (dále jen „Institut Dalian“). Společně 4. března zahájily výstavbu výzkumného a vývojového centra pro vývoj vodíkových palivových článků s využitím technologie PEM (Proton Exchange Membrane – výměna protonů přes membránu). Obě strany podepsaly smlouvu o spolupráci při vývoji a výrobě modulárních zařízení na výrobu vodíkových palivových článků technologií PEM o výkonu v řádech megawattů, včetně souvisejících systémů. Tento krok je pro Shanghai Electric výrazným posunem vpřed v oblasti vodíkové energie.

Jako jeden z největších čínských výrobců energetických zařízení je společnost v čele vývoje zelené vodíkové energie v rámci čínské politiky získávání energie z čistých zdrojů. Na obou letošních plenárních zasedáních byly aktivně projednávány plány 14. pětiletky, ve kterých vodík hraje velice důležitou roli. Vzhledem k vládní podpoře a velkému zájmu průmyslového sektoru je rok 2021 pro vodíkovou energii rokem nula.

V současné době Shanghai Electric a Institut Dalian uzavřely předběžnou smlouvu o vývoji nových energetických zdrojů a výrobě vodíku elektrolýzou vody. V rámci spolupráce budou obě organizace zkoumat další potenciál výroby vodíku technologií PEM, snažit se o urychlení vývoje nových produktů na této technologii založených a podporovat průmyslové aplikace a různé scénáře využití této technologie. Navíc budou obě organizace spolupracovat s celým energetickým dodavatelským řetězcem pro urychlení zavádění těchto technologií do jednotlivých průmyslových oborů.

Vodíková energie má ze všech v současnosti dostupných čistých forem energie ten největší potenciál a klíč k jejímu širšímu uplatnění leží ve výrobě vodíku. V současné době se vodík získává především z fosilních paliv, jako vedlejší produkt z některých technologií průmyslového čištění a také elektrolýzou vody. Nicméně tyto postupy jsou spojeny s významnými emisemi uhlíku. Rychlý rozvoj výroby vodíku elektrolýzou vody přes PEM v posledních letech umožňuje dosáhnout nulových emisí při využití stávajících technologií a představuje tak skutečně čistý, zelený zdroj energie. A vodík bude hrát důležitou a zásadní roli při plnění čínských cílů v oblasti dosažení uhlíkové neutrality.

Tržní potenciál výroby vodíku elektrolýzou vody je obrovský. Předpovědi naznačují, že do roku 2050 dosáhne podíl vodíkové energie na čínském trhu zhruba 10 %, přičemž každoroční poptávka bude činit až 60 milionů tun, což je vyjádřeno v penězích více než 10 bilionů čínských jüanů. Mezinárodní energetická agentura (IEA – International Energy Agency) vydala v červnu 2020 zprávu s názvem The Hydrogen: Tracking Energy Integration (Vodík: po stopách energetické integrace), ve které uvádí, že celkový počet energetických projektů využívajících vodíku získávaného elektrolýzou vody rychle roste. Zatímco v roce 2010 činil celkový instalovaný výkon vodíkových energetických projektů 1 MW, v roce 2019 to bylo již více než 25 MW. Vodík má potenciál zařadit se po bok zemního plynu a stát se energetickým zdrojem, který bude hrát důležitou roli v mezinárodním obchodu a možná zemní plyn dokonce jednoho dne nahradí. Ve zprávě organizace PwC za rok 2020 s názvem The Dawn of Green Hydrogen (Úsvit zeleného vodíku) tato poradenská společnost předpovídá, že do poloviny století dosáhne výroba vodíku 530 milionů tun.

Společnost Shanghai Electric se na vodíkovou energii zaměřila již před lety, a to vzhledem k obrovskému růstovému potenciálu této technologie v budoucnosti a také kvůli tomu, aby mohla vstoupit na trh s pohony pro nová vozidla. V roce 2016 Centrální výzkumný institut firmy Shanghai Electric začal investovat do klíčových systémů pro vývoj palivových článků a technologií na uchovávání paliva. V roce 2020 firma Shanghai Electric vyvinula svůj vlastní motor poháněný palivovými články, který má výkon 66 kW a podle zkoušek provedených Národním kontrolním střediskem pro motorová vozidla (National Motor Vehicle Product Quality Inspection Center), je tento motor schopen naskočit při teplotách až -30 °C. Tento motor využívá systém rozvodu vodíku, který vyvinula firma Shanghai Electric, vyniká vysokým výkonem a tahem a má velký potenciál nahradit benzínové a naftové motory v užitkových vozidlech.

Ruku v ruce s vývojem technologií se nyní vodík stále více začíná prosazovat v různých průmyslových oborech. Společnost Shanghai Electric využívá této příležitosti ke svému dalšímu růstu a k přechodu na čistou, zelenou energii. Za tímto účelem firma založila v roce 2020 speciální divizi pro vodíkovou energetiku, jejímž cílem je urychlit prosazování vodíku jako čistého energetického zdroje.

Jako jeden z největších výrobců zařízení pro energetiku v Číně se společnost Shanghai Electric snaží urychlit vývoj a prosazování nových energetických zdrojů, k čemuž využívá svých schopností v oblasti projektového řízení, marketingu, investic a financování, nákupu a výstavby. Firma stojí na pevných základech a vlastními silami spravuje celý dodavatelský řetězec od výroby energie až po chemickou metalurgii. Zkušenosti firmy Shanghai Electric jí pomáhají i při vstupu do výroby vodíku.

Shanghai Electric v současné době realizuje několik ukázkových energetických projektů založených na využívání vodíkové energie, a to zejména ve výzkumném centru Ning-tung Pa-se, které je jednou ze čtyř čínských základen, kde se realizují moderní chemické projekty. Jedním z energetických projektů, jehož realizace na základně Ning-tung Pa-se probíhá, je „projekt na výrobu a uchovávání vodíku pro energetické účely“, který ukazuje výrobu energie z obnovitelných zdrojů, její uchovávání, výrobu vodíku elektrolýzou a celý průmyslový řetězec zelené chemie/metalurgie.

V prosinci 2020 Shanghai Electric podepsala dohodu o spolupráci při realizaci „projektu na výrobu a uchovávání vodíku“ v Otog Front Banner v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko. Součástí tohoto velkého elektrochemického energetického projektu je zařízení na ukládání energie a technologie na výrobu vodíku a tento projekt se stane obrovskou energetickou základnou, která tomuto regionu pomůže zajistit spolehlivé dodávky chladících médií, tepla, elektřiny, páry a vodíku.