Vláda schválila nákup firmy RWE Gas Storage CZ, která vlastní šest plynových zásobníků na území České republiky. Firmu za stát koupí společnost ČEPS, a.s. Podzemní zásobníky mají kapacitu 2,7 miliardy metrů krychlových, celková kapacita všech zásobníků v české plynárenské síti je 3,45 milionů metrů krychlových. Roční česká spotřeba v roce 2022 byla 7,5 miliardy metrů krychlových. Zásobníky tedy zajistí 36 procent roční spotřeby a zhruba 45 procent spotřeby během topné sezóny.

„Loni stát ve spolupráci se skupinou ČEZ získal podíl v LNG terminálu v Holandsku, což nám pomohlo zvládnout ukončení dovozu plynu z Ruska. Nákup zásobníků je dalším krokem v rámci posilování české energetické bezpečnosti. Plyn minimálně do roku 2045 bude klíčovou surovinou pro rozvoj české energetiky a je výhodné mít přímý a okamžitý vliv státu na strategickou infrastrukturu, a to jak v období energetické tranzice, tak v krizových situacích,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Jedná se o většinu skladovací kapacity v České republice. Objem plynu, který se dá v zásobnících uskladnit, by pokryl českou spotřebu až na tři celé zimní měsíce.

Kupní cenu posoudily dvě renomované nadnárodní finanční instituce, její výši bude možné zveřejnit po podpisu kupní smlouvy. „Ve firmě zůstane zkušený personál management. Právě proto stát kupoval celou firmu, nejen aktiva. Firma je navíc dlouhodobě výdělečná. Za poslední tři roky vykázala celkový zisk v hodnotě 1,9 miliardy korun,“ říká ministr Síkela s tím, že plyn a plynová infrastruktura bude hrát nezbytnou roli v dekarbonizaci české energetiky a do budoucna také v rozvoji vodíkového hospodářství. Vliv státu na tento sektor usnadní jeho rozvoj.

Kupujícím na straně státu je společnost ČEPS. Ta zodpovídá za přenos elektřiny a správný chod elektrizační soustavy, a tedy i za bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny v České republice. Ve společnosti vykonává 100 % majetkových práv prostřednictvím Ministerstvo průmyslu a obchodu stát. Nákup zásobníků plynu prostřednictvím ČEPS je tedy logickým krokem v rámci aktivit, které vláda realizuje s cílem dále posilovat energetickou bezpečnost Česka.

Stát v rámci nákupu získá šest zásobníků: Háje, Dolní Dunajovice, Tvrdonice, Lobodice, Štramberk a Třanovice. Největší z nich je podzemní zásobník Dolní Dunajovice, který má kapacitu skoro miliardu metrů krychlových. Tyto zásobníky fungují tak, že si v nich jednotliví obchodníci s plynem skladují během léta zásoby na zimu. Kapacitu si pronajímají od jejich majitele, kterým nově bude stát. Největšími obchodníky v České republice jsou firmy innogy a ČEZ, se kterým si stát pronajal LNG terminál v Holandsku, odkud ročně může dovézt až tři miliardy kubíků plynu.

Otázky a odpovědi – plynové zásobníky

Jaká je kapacita nakoupených zásobníků?

Zásobníky firmy RWE mají kapacitu 2,7 miliardy metrů krychlových. Celková kapacita všech zásobníků v české plynárenské sítě 3,450 milionů metrů krychlových.

Roční česká spotřeba v roce 2022 byla 7,5 miliardy metrů krychlových. Zásobníky tedy zajistí 36 procent roční spotřeby.

V období od začátku listopadu do konce dubna se na přelomu let 2022 a 2023 spotřebovalo 6,1 miliardy kubíků. Zásobníky tedy zajistí 44 procent zimní spotřeby plynu.

O kolik jde zásobníků a kde?

Jde o 6 podzemních zásobníků plynu, konkrétně o 4 plynová ložiska, 1 aquifer a 1 kaverna, které jsou sloučeny do jednoho virtuálního zásobníku plynu. Největší z nich je podzemní zásobník Dolní Dunajovice, který má kapacitu skoro miliardu metrů krychlových.

Vlastní stát plynové zásobníky i v okolních státech?

Rakouský stát drží podíl ve firmě ÖMV a přes ni i v několika zásobnících v Rakousku. Slovensko má podíl ve společnosti SPP, která v zemi vlastní zásobníky a jeden dokonce i na českém území. Polsko drží většinu ve společnosti Orlen a prostřednictvím ní i v zásobnících v zemi. Maďarsko vlastní MVM Group, kterému také patří několik zásobníků v zemi.

Obzvlášť pro vnitrozemské státy, jako je Česká republika, je přímý vliv státu na kritickou infastrukturu z hlediska energetické bezpečnosti naprosto klíčový.

Jak nám tento nákup pomůže posílit českou energetickou bezpečnost?

Plyn bude velmi důležitou surovinou pro transformaci energetiky a její dekarbonizaci.

Podzemní zásobníky jsou pojistkou energetické bezpečnosti pro případ přerušení dodávek plynu do ČR.

Vlastnictví zásobníků dá státu jistotu, že bude schopen stoprocentně ovládat, jak se bude s plynem ze zásobníků v případě krize zacházet.

Stát navíc získá možnost převzít iniciativu z hlediska dalšího rozvoje zásobníků, například jejich úpravy pro využití ke skladování jiných plynů, třeba vodíku.

Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko už prohlásil, že Ukrajina neplánuje prodloužit dohodu s Ruskem o přepravě plynu přes své území do Evropy. Tyto dodávky představují asi pět procent dovozu plynu do Evropy a míří především na Slovensko a do Rakouska. Ukončení těchto dodávek plynu může ještě více posílit tlak na dostatek zásob plynu ve střední Evropě a s tím i potřebu vlivu státu na zásoby plynu na svém území.

Proč zásobníky kupuje právě ČEPS?

ČEPS je výhradním národním provozovatelem přenosové soustavy, který zodpovídá za přenos elektřiny a správný chod elektrizační soustavy, a tedy i za bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny v ČR. Jedná se o společnost, kde 100 % majetkových práv vykonává prostřednictvím MPO stát. Nákup zásobníků plynu prostřednictvím ČEPS je tedy logickým krokem v rámci aktivit, které vláda realizuje s cílem dále posilovat energetickou bezpečnost ČR.

Jak bude ČEPS nákup financovat?

ČEPS bude nákup financovat z vlastních zdrojů.

Jak je na tom firma vlastnící zásobníky finančně?

Firma je dlouhodobě výdělečná. V posledních třech letech hospodařila se ziskem 1,916 miliardy korun. V roce 2020 představoval hospodářský výsledek společnosti 678 milionů korun, v roce 2021 875 milionů korun a v roce 2022 hospodařila firma se ziskem 363 milionů.

Kdo firmu vlastnící zákazníky dále povede?

Předmětem koupě byla celá společnost (tedy nejen aktiva) a to včetně personální kapacity. Cílem je v maximální možné míře zachovat současnou „funkčnost“ a operabilitu společnosti.

Kdo bude do zásobníků dovážet plyn?

Provoz zásobníků funguje tak, že si v nich jednotliví obchodníci s plynem skladují během léta zásoby na zimu. Prostor na to si v zásobnících obchodníci pronajímají od jejich majitele, kterým tedy nově bude stát prostřednictvím ČEPS. K největším obchodníkům v ČR patří například Innogy a ČEZ, se kterým si stát pronajal LNG terminál v Holandsku, kudy ročně může dovézt až tři miliardy kubíků plynu.

Jaké další kroky stát v oblasti energetické bezpečnosti v případě plynu chystá?

Naším cílem je posilovat energetickou bezpečnost České republiky a vlastnictví strategické infrastruktury nám v tom určitě pomůže. Konkrétní obchody nebo probíhající jednání však ze strategických důvodů komentovat nemůžeme.