Přestože se celý svět nachází uprostřed koronavirové pandemie, otázky ochrany životního prostředí zůstávají pro spoustu lidí i nadále důležité. Potvrdil to globální průzkum technologické společnosti 3M, State of Science Index.

Tzv. State of Science Index společnosti 3M v posledních třech letech pravidelně sleduje postoj lidí ke vědě. Ptá se i na to, jak by svět vypadal, kdyby věda neexistovala. Asi nepřekvapí, že většině lidí v našem regionu (62 %) by v současné době chyběl pokrok v oblasti medicíny, nicméně jako druhé nejčastější riziko (57 %) se ukazuje dopad na životní prostředí.

Lidé zkrátka očekávají, že vědecké poznatky pomohou vyřešit problémy spojené s udržitelností (59 %). Priority jsou jasné, více než polovina lidí (54 %) říká, že je nutné snížit produkci odpadu. Tato otázka rezonuje především u starší generace (59 % u generace 55+ oproti 46 % u Mileniálů). Necelou polovinu lidí (48 %) pak zajímá kvalita ovzduší. Třetina respondentů cítí potřebu snížit závislost světa na fosilních palivech, stejně velká skupina chce více aplikovat principy cirkulární ekonomiky, a jen čtvrtina respondentů považuje za prioritu ochranu vody.

Svou roli v otázkách udržitelnosti hrají také firmy

Celkem 40 % respondentů zastává názor, že prioritou pro výrobu by mělo být používání recyklovaných nebo obnovitelných materiálů. Příkladem mohou být ikonické poznámkové bločky Post-it, které jsou recyklovatelné a patří do tříděného papíru. Adhezní vrstva na papíru recyklaci nijak nepřekáží, protože k jejímu odstranění dochází během procesu odbarvování papíru. Část recyklovaného papíru se opět využívá pro nové Post-it recyklované bločky, ty ze 100% recyklovaného materiálu obsahují 70 % zbytkových materiálu a ze 30 % jsou ze spotřebitelského odpadu.

Podle průzkumu by se firmy také měly soustředit na využívání energie z obnovitelných zdrojů. I v tom jde 3M příkladem. Od letošního roku například továrny 3M Polsku (a také česká kancelář a vývojové centrum v Praze) používají elektrickou energii ze 100% obnovitelných zdrojů. Uhlíkové neutrality ve všech svých provozech po celém světě chce 3M dosáhnout do roku 2050.

Takřka třetina respondentů v průzkumu uvedla, že by uvítali, kdyby se snížil objem plastů ve výrobcích a 28 % říká, že by se měl snížit i objem odpadu z výroby. 3M se podařilo dosáhnout stavu, kdy žádný odpad z její výroby neputuje přímo na skládku, vždy dává šanci recyklaci a dalšímu nakládání s odpady. Objem běžného odpadu ve středoevropském regionu se společnosti podařilo snížit díky novému elektronickému systému pro management odpadu. V globálním měřítku se kombinací nejrůznějších opatření podařilo zabránit produkci více než 557 tun odpadu. Od roku 2005 se ve 3M jeho objem odpadu snížil více než o čtvrtinu.

Společnost 3M hodlá v příštích 20 letech investovat přibližně 1 miliardu dolarů do dosažení uhlíkové neutrality, snížení spotřeby vody v rámci výrobních procesů a zlepšení její kvality při návratu zpět do životního prostředí. Úspěch 3M stojí na tom, že aplikuje vědu na každodenní život. Dlouhodobá investice jí pomůže využívat nejvhodnější dostupné technologie k tomu, aby zlepšila své výrobní operace a přispěla k ochraně životního prostředí.