Válka na Ukrajině naplno ukazuje, že současná evropská závislost na fosilních zdrojích z Ruska ohrožuje bezpečnost a nese s sebou velká ekonomická rizika. Cestou k udržitelnosti a bezpečnosti je urychlení přechodu na obnovitelné zdroje energie (OZE).  Green Deal je v tomto zcela zásadní. Současná situace přechod na obnovitelné zdroje výrazně akceleruje. Německo již v reakci na válku oznámilo posunutí svého cíle na dosažení 100 % dodávek energie z OZE o pět let dříve: z cíle roku 2040 se stal cíl pro rok 2035, což pro Německo znamená zdvojnásobit výkon větrných elektráren na 110 GW a ztrojnásobení výroby ze solární energetiky.

I Evropská komise v rámci plánu REPowerEU, který má snížit závislosti na Rusku, označuje důležitost rychlejšího přechodu na OZE a zdůrazňuje např. také následující:

  • Důležitost energetických úspor budov.
  • Dekarbonizace evropského průmyslu – urychlení přechodu na OZE a obnovitelný vodík a posílení nízkouhlíkových výrobních kapacit.
  • Urychlení povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů a zlepšení infrastruktury sítě.
  • Zdvojnásobení ambice EU v oblasti biometanu na 35 miliard m3 ročně do roku 2030.
  • Akcelerace kapacit pro obnovitelný vodík – zvýšení dovozu o 10 milionů tun a dodatečná produkce 5 milionů tun obnovitelného vodíku v EU.

Klíčovým prvkem tohoto urychleného přechodu je i potřeba výrazného snížení celkové spotřeby energie. To se projeví požadavky na maximální energetické úspory, a to zejména zejména v oblasti budov, které odpovídají za 30 % celkové spotřeby energie.

Kromě rychlejšího a výraznějšího využití obnovitelných zdrojů a energetických úspor, je aktuálně důraz na řešení situace i přes diverzifikaci dodavatelů plynu a výstavbu nových terminálů na zkapalněný plyn.

Úplná implementace balíčku Fit for 55 by do roku 2030 snížila naši roční spotřebu zemního plynu o 30 %, což odpovídá 100 miliardám m3. Díky opatřením v plánu REPowerEU bychom mohli postupně odstranit nejméně 155 miliard m3 spotřeby fosilního plynu, což odpovídá objemu dováženému z Ruska v roce 2021.

Harmonogram ESG legislativy pro firmy se nemění

Aby EU zajistila, že budou finance proudit do aktivit skutečně přispívajících k naplnění Green Dealu, je potřeba, aby firmy reportovaly spolehlivá ESG data, na základě kterých se finanční instituce budou moct informovaně rozhodovat. To má zajistit směrnice CSRD a EU taxonomie, klasifikace udržitelných aktivit. ESG investice jsou z velké části zaměřené na obnovitelné zdroje energie a tudíž směřují k odputání evropských firem ze závislosti na fosilních palivech a tím pádem Rusku.

Nyní naplno vidíme, že na ceny energií z fosilních zdrojů dopadnou nejvíce na firmy, které neinvestují do energetických úspor a do obnovitelných zdrojů. Dalším rizikům mohou firmy předcházet a také se připravit na nevyhnutelné změny vládní politiky tím, že se začnou aktivně řešit vlastní transformaci v měnící se ekonomice.

Zdroj: Frank Bold Advisory