Na otázky CzechIndustry odpovídá Miloš Žáček, jednatel společnosti Protronix s.r.o.

Vaše společnost se kromě dalších aktivit zaměřuje na výrobu čidel. Co stálo u zrodu myšlenky soustředit se na tento segment trhu?

Historicky jsme se začali zabývat (mimo jiné) i vývojem elektroniky pro řízení ventilačních jednotek.  A viděli jsme, že v praxi jsou často větrací jednotky řízeny třeba jen ručně anebo přinejlepším podle časového spínače. To pak má za následek následující situace: buď ventilace neběží, když má běžet; běží, když není potřeba; běží na malý výkon a je potřeba ho zvýšit; naopak běží na příliš vysoký výkon a stačil by vzhledem k aktuální situaci výkon nižší.

Tak jsme dospěli k rozhodnutí začít vyvíjet a vyrábět čidla kvality vzduchu jako logický doplněk k řídicím elektronikám pro větrací jednotky. Čidla trvale monitorují aktuální kvalitu vzduchu a slouží pro efektivní řízení větracích jednotek. Tedy větrání běží, když je opravdu potřeba a na odpovídající výkon. Naším motem je dodávat na trh dlouhodobě spolehlivá čidla kvality vnitřního vzduchu a přispět tak ke zvýšení komfortu vnitřního prostředí a současně nasazením čidel v praxi přispívat i ke snižování energie potřebné na větrání, vytápění a klimatizaci vnitřních prostor.

Jaké druhy čidel vyrábíte a kde všude mají uplatnění?

Vyrábíme širokou paletu čidel od nejjednodušších, jako jsou čidla teploty, vlhkosti přes čidla oxidu uhličitého – CO2, čidla těkavých organických látek tzv. VOC (z angličtiny Volatile Organic Compounds), čidla detekující únik chladiv z klimatizací a tepelných čerpadel až třeba po čidla radonu.

Úhlavním nepřítelem lidstva se stal neprávem oxid (kysličník) uhličitý. Přitom naše zdraví více ohrožují těkavé organické látky, které to jsou?

Pravdou je, že CO2 se stává více a více populární z hlediska kvality vnitřního vzduchu, ovšem je to hlavně velmi dobrý indikátor kvality vzduchu. Vydýchaný vzduch neznamená pouze vysokou koncentraci CO2, ruku v ruce se stoupajícím CO2 roste koncentrace VOC látek ve vzduchu.

Lidé uvolní do vzduchu různé druhy těkavých organických látek – dechem, potem, transpirací pokožky, atd. Jaké látky a v jakém množství lidé emitují do svého okolí, to závisí na jejich fyzické aktivitě, aktuální kondici, stravovacích zvyklostech, zdraví a věku. Ať se nám to líbí nebo ne, lidské tělo – potažmo člověk je hlavním znečišťovatelem vnitřního prostředí. VOC jsou zodpovědné za nepříjemné projevy spojované s vydýchaným vnitřním vzduchem, například bolesti nebo motání hlavy.

Šetřit energii je heslem doby. I to však má své hranice, čidla Protronix nám mohou být vodítkem a pomocníkem. Nakolik mohou ovlivnit naše náklady v domácnosti z pohledu spotřeby energie?

Je pravdou, že to je naprostý trend. Ovšem nemělo by to být podle vzorce „musíme šetřit, ať to stojí, co to stojí“. Mám teď na mysli hlavně lidské zdraví. Často vidíme, že se zateplují objekty z venku tepelnou izolací, vymění se stará netěsná okna za nová a vzduchotěsnost objektu velmi stoupne. V takových objektech pak bez monitoringu kvality vzduchu a odpovídajícího řízeného větracího systému není možné zdravě bydlet. Úzký pohled pouze přes úspory energie není ten správný.

Když třeba na základě indikace kvality vzduchu na našich čidlech člověk začne větrat, tak si zvýší kvalitu vnitřního prostoru a přispěje ke svému zdraví, i když ho to bude stát nějakou energii. Uspořit se dá při propojení čidel s větracím systémem, kdy větrání běží na odpovídající výkon, když je opravdu potřeba. Někdo může namítnout, že spotřeba malé větrací jednotky je nízká a tedy že může běžet stále. Ovšem pak může docházet k tomu, že člověk zapomene přidat na výkonu, když se mu zhorší kvalita vzduchu, nebo jednotku zapomene zapnout. Navíc se zbytečně zanášejí filtry, když větrání běží i když není potřeba, a jejich výměna také něco stojí, pak se může i zbytečně daný objekt vysušovat.

Na koho se mohou obrátit zájemci o zdravé vnitřní prostředí?

Více detailních informací o problematice kvality vnitřního vzduchu a čidlech kvality vzduchu najdete www.cidla.cz a jsme plně k dispozici na následujících telefonních číslech na mé kolegy, kteří vám velmi rádi poradí: pan Martin Kučera +420 722 931 799, paní Anna Buřvalová +420 702 003 988

Zdroj: CzechIndustry 3/2020