V loňském roce se pro ekologičtější variantu účtování prostřednictvím portálu ČEZ ON-LINE rozhodlo přes 85 tisíc zákazníků. Celkově tak papírovým vyúčtováním již dalo sbohem zhruba 360 000 klientů ČEZ Prodej. Každoročně tím ušetří 10,3 tuny papíru, což představuje 247 vzrostlých stromů.

Přestože Češi využívají on-line čím dál více – včetně přepisů energií či změny výše záloh – vyúčtování má řada zákazníků stále raději na papíře. ČEZ Prodej se i tak daří zvyšovat počet zákazníků, kteří od vytištěného vyúčtování zasílaného poštou přechází k přehlednému elektronickému. Loňská kampaň zvýšila počet odběrných míst fakturovaných elektronicky o 85 481. Celkově ČEZ Prodej nyní rozesílá elektronicky přes 360 000 vyúčtování.

„Přechod na elektronickou fakturaci je součástí celé naší strategie digitalizace v rámci ČEZ Prodej,“ říká generální ředitel firmy Tomáš Kadlec. „Cílem je co nejvíce zákazníkovi zjednodušit život: všechna vyúčtování má u nás přehledně archivovaná, může si vyhledat konkrétní doklad podle částky, splatnosti apod.“

Zjednodušení směrem k zákazníkovi přináší i nová přehlednější podoba vyúčtování, kterou ČEZ Prodej uvedl koncem loňského roku. Zákazník na první pohled podle barvy pozná, zda jde o elektřinu nebo plyn, nejdůležitější údaje jsou uvedeny na první straně a zvýrazněny tučným písmem. Nová podoba vznikla na základě průzkumu mezi zákazníky a promítly se do ní i připomínky ze zpětné vazby klientů k našim produktům a službám.

Téměř 250 stromů ročně

Elektronická fakturace má oproti papírové významné ekologické výhody. Jedno průměrné vyúčtování čítá (se všemi zákonem danými položkami) pět listů, dohromady se tedy ušetří 1,8 milionů listů neboli 8,9 tuny papíru. Další papír se uspoří na obálkách – odhadem 1,4 tuny za rok. To podle neziskové organizace Conservatree, která poskytuje firmám poradenství v oblasti šetření papírem, představuje zhruba 247 vzrostlých stromů ročně. Významná je i úspora skleníkových plynů: díky elektronickým vyúčtováním se do ovzduší nevypustí 92,5 tuny CO2.

„Sami zákazníci tuto naši ekologickou aktivitu přivítali. I na letošek plánujeme podobnou kampaň a chceme opět zvýšit počet klientů fakturujících elektronicky o několik desítek tisíc,“ vysvětluje manažerka oddělení fakturace ČEZ Prodej Taťána Paskerová.

Společnost chce také i nadále rozšiřovat služby v rámci aplikace ČEZ ON-LINE. Jejím prostřednictvím lze už nyní například vyřešit změnu záloh, spravovat smlouvy, zadat samoodečet a v některých případech vyřešit i přepis odběrného místa. Celkem loni vyřešil ČEZ Prodej 659 561 požadavků zadaných prostřednictvím online aplikací, meziročně o 177 074 více.

Ekologičtější formu fakturace podporuje Skupina ČEZ i v zahraničí. Ke konci ledna 2020 například platilo on-line 8 % zákazníků v Rumunsku a 25 % zákazníků v Bulharsku.