Společnost Beha-Amprobe představuje nový ultrazvukový diagnostický nástroj který je určen pro servisní pracovníky klimatizací HVAC/R a pracovníky údržby pro kontrolu mechanických a elektrických systémů.

Když dochází k poruchám zařízení z důvodu úniků vzduchu nebo plynu či vibrací nebo elektrických výbojů, vzniká v bodech úniku ultrazvukové vlnění, které je lidským sluchem nepostřehnutelné. Ultrazvukové detektory netěsností řady ULD-420-EUR tento ultrazvuk převádí na signál, který lze využít k přesnému určení místa poruchy na zařízení. Míru úniku lze přehledně zjistit na velkém sloupcovém grafu na LCD displeji a identifikovat zdroj úniku poslechem zkonvertovaného slyšitelného zvuku vysílaného do sluchátek.

Při práci na systémech, které nejsou pod tlakem nebo kde je tlak nedostatečný pro ověření případného úniku jen samotným přijímačem, si lze vypomoci generováním ultrazvukového signálu pomocí vysílače (součást sady ULD-420-EUR). V extrémně hlučných prostředích, kde se vyskytuje silný ultrazvukový šum vytvářený běžícím strojním zařízením nebo vybavením, dokáže funkce filtrování přijímače odfiltrovat až tři nejsilnější šumové frekvence, které by jinak překrývaly hluk vytvářený poruchou.

Únik není pod tlakem? Žádný problém.

Není-li únik pod dostatečným tlakem nebo se nachází v nenatlakovaném systému, nevydává dostatečně silné ultrazvukové vlnění, které by dokázal přijímač detekovat. V takovýchto případech můžete k emitování ultrazvuku, který přijímač dokáže zachytit, použít vysílač. Vysílač má naprogramovány tři úrovně signálu k přesnému stanovení míst úniků.

Vysílač je možné používat k vyhledávání úniků vzduchu a vody u:

  • Automobilových čelních skel a ostatního prosklení
  • Nádrží na kapaliny a plyny
  • Oken, dveří a střech budov

Úniky lze odhalit i v hlučném prostředí

V některých situacích může vznikat silný ultrazvukový šum vytvářený běžícím strojním zařízením, snímači pohybu nebo jiným vybavením. Tento šum způsobí, že přijímač bude na displeji indikovat maximální síly signálu bez ohledu na nastavenou citlivost, a nebude jej tak možné použít k odhalování úniků. Přesně pro tyto situace je zde funkce filtru. Stačí jen stisknout tlačítko filtru a přijímač automaticky detekuje a odfiltruje až tři nejsilnější šumové frekvence.

Vizuální a akustické stanovení místa úniku

Při kontrole cílové oblasti mikrofonem přijímače indikuje zobrazovaný sloupcový graf přibližování k místu úniku. Po připojení sluchátek k přijímači je únik slyšitelný a je možné odhalit jeho zdroj. Například úniky vzduchu vydávají zvuk, který lze přirovnat k pískání, zatímco elektrické výboje se projevují jako „tikání“.

Vlastnosti

  • 6,35cm LCD displej s grafem
  • Frekvenční rozsah 20 kHz až 90 kHz: optimální rozsah pro detekci nejrůznějších druhů úniků
  • Tři filtry k eliminaci nejsilnějších šumových frekvencí v hlučných prostředích
  • Nastavitelná citlivost přijímače a tři síly signálu vysílače pro zcela přesné stanovení místa úniku
  • Kvalitní sluchátka pomáhající odhalit zdroj úniku
  • Parabola jako příslušenství k nasměrování ultrazvuku na snímač
  • Odnímatelný trubkový nástavec k prodloužení dosahu na obtížně přístupných místech

Další informace na: https://www.beha-amprobe.com/en/products/hvac-iaq/gas-leak-detection/uld-420-eur