Společnost Albert vydala v pořadí druhý report o udržitelnosti. Zpráva za rok 2022 ukazuje ještě více čísel a dat o fungování maloobchodu v oblastech, jako je nakládání s neprodanými potravinami, snižování uhlíkových emisí nebo redukce plastů. Věnuje se také aktivitám na podporu zdraví zákazníků i zaměstnanců či široké pomoci komunitám. Report předchází zákonnou povinnost, kterou uloží Evropská unie v následujících letech.

Co se nám podařilo v roce 2022:

 • Stali jsme se opět největším firemním dárcem potravinových bank. Díky darům z našich obchodů se k potřebným dostalo 2 800 tun jídla.
 • Snížili jsme uhlíkovou stoupu v našem provozu o 48 % oproti výchozímu roku 2018.
 • Ušetřili jsme 418 tun plastů v obalech výrobků vlastních značek.
 • 52,4 % prodejů potravin vlastních značek tvořily zdravé výrobky.
 • Naše finanční a materiální pomoc komunitám přesáhla částku 26 milionů korun.
 • Ve vedoucích pozicích pracovalo 58 % žen.

Albert se zavázal pomáhat zákazníkům s výběrem zdravých a udržitelných potravin. „Jasně vidíme, že udržitelnost získává u spotřebitelů stále větší pozornost. Všímáme si podstatného zájmu o informace týkající se původu a složení potravin či etických standardů při jejich výrobě a zpracování,“ uvádí Jiří Mareček, ředitel pro komunikaci a udržitelnost obchodů Albert a doplňuje: „Máme dlouhodobou strategii postavenou na vědecky podložených cílech. Zveřejňování příběhů, konkrétní kroků a dat o udržitelnost je dalším důležitým dílem skládačky Alberta jako odpovědného obchodníka.“

Albert nechává nahlídnout do fungování maloobchodu

Nefinanční report za rok 2022 navazuje na vůbec první zprávu o udržitelnosti, kterou Albert vydal vloni, a jde ještě více vstříc blížícím se požadavkům na nefinanční reportování. Novinkou je ESG příloha se souborem dat za jednotlivé oblasti udržitelnosti, na které se obchodník soustředí. „Záměrem však nadále zůstává, aby zpráva přinášela informace o naší strategii, dosavadních výsledcích i cílech do budoucna, ale také konkrétní příběhy, a to jak odborníkům, tak široké veřejnosti,“ popisuje Barbora Vanko, editorka reportu z oddělení komunikace a udržitelnosti obchodů Albert.

Mezi klíčové pilíře patří neplýtvání potravinami, snižování uhlíkové stopy a redukce plastů. Ke společenské odpovědnosti přispívá obchodník také podporou prodeje zdravých výrobků či pomocí komunitám, jejíž aktivity dlouhodobě zastřešuje Nadační fond Albert. S bezmála 20 tisící zaměstnanci je Albert jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v Česku, důležitou součástí udržitelných aktivit je vedle rozvoje diverzity a inkluze či flexibility práce také inspirace ke zdravému životnímu stylu všech kolegyň a kolegů.

O Albertu

 • Obchody Albert působí na českém trhu více než 31 let. První obchod, supermarket v Česku pod názvem Mana 6. června 1991 v Jihlavě.
 • Síť prodejen Albert má více než 330 obchodů po celé České republice, hypermarkety a supermarkety Albert najdou zákazníci v každém kraji. Ve velkých moravských městech obchodník nabízí také online službu Albert domů zdarma.
 • Albert patří mezi největší soukromé zaměstnavatele v Česku, o zákazníky se denně stará 20 000 zaměstnanců.
 • Nadační fond Albert založil řetězec Albert 1. září 2009 za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin.
 • Zdravé stravování podporuje Nadační fond Albert prostřednictvím vzdělávacího programu Zdravá 5, který přibližuje dětem principy zdravé výživy a zdravého životního stylu. Sociálně znevýhodněné děti fond podporuje prostřednictvím hlasování zákazníků v rámci programu Bertík pomáhá a projekty Obchůdky s Albertem a Do Alberta na praxi.
 • Za dlouhodobou podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí získal Albert v roce 2018 ocenění Bílá vrána.
 • V roce 2022 Albert získal umístění v TOP 10 v hodnocení ESG Rating. Obhájil také certifikát TOP Odpovědná velká firma.
 • Nadační fond Albert patří podle platformy Fórum dárců mezi TOP 15 firemních fondů a nadací podle objemu rozdělených příspěvků.
 • V roce 2019 vláda v čele s premiérem ocenila Albert cenou Odpovědného zahraničního investora za mimořádný přínos v podpoře rozvoje regionů.
 • Mottem Albert je „Stojí za to jíst lépe“. Jako odpovědný obchodní má jasně stanované cíle a konkrétní kroky, které dělá pro budoucnost, zdraví i přírodu. Mezi základní pilíře ESG strategie „Zdravě a udržitelně“ patří neplýtvání potravinami, široká nabídka prokazatelně zdravých potravin či podpora komunit.
 • Albert vydal další nefinanční report o udržitelnosti za rok 2022, který přináší v přehledné formě dosavadní výsledky i konkrétní příběhy a dotýká se také závazků, které obchodník učinil pro budoucí léta. Novinkou jsou ESG přílohy s daty za jednotlivé oblasti, který se věnuje.