V Měšťanské besedě v Plzni se 19. dubna již potřetí uskutečnil, dosud největší, odborný seminář o železničních přejezdech. Tentokrát věnovaný typovým řešením železničních přejezdů v rámci novelizace vzorových listů Správy železnic. Záštitu nad seminářem převzala Správa železnic prostřednictvím náměstkyně generálního ředitele pro provozuschopnost Marcely Pernicové. Semináře se zúčastnilo více jak 150 odborníků z České republiky, Polska a Německa. Produkty pro přejezdové vozovky představilo sedm předních evropských firem.

Seminář zahájil náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb. Ve svém příspěvku uvedl trvalý zájem Správy železnic o železniční přejezdy z hlediska zvyšování bezpečnosti provozu. Rovněž uvedl trvalý zájem o jejich nahrazování mimoúrovňovými kříženími v rámci modernizací železničních tratí nebo jejich rušení v programu optimalizace málo využívaných křížení.

Hlavním bodem programu odborného semináře bylo seznámit přítomné zástupce projektových kanceláří, stavebních firem a správců železničních tratí s obsahem novelizovaných vzorových listů železničních přejezdů. Změna legislativního předpisu Správy železnic přispěje k vyšší standardizaci technických řešení přejezdových vozovek a k jejich dalšímu zlepšování. Zvyšující se intenzita silniční dopravy a nárůst počtů těžkých nákladních vozidel na železničních přejezdech vyžaduje vysoké nároky na zajištění provozuschopnosti dráhy a bezpečnosti silniční a železniční dopravy. Z celkového počtu 7 646 železničních přejezdů v České republice je na vybrané silniční síti více jak 2 500 přejezdů s vysokým dopravním zatížením těžkými nákladními vozidly.

Proto jednotlivé přednášky odborníků semináře směřovaly zejména k využití nejnovějších technologií a přejezdových konstrukcí v síti Správy železnic. Mezi představenými novinkami dominovala řešení pro bezbariérové přístupy k nástupištím a pro cyklistické stezky. Pomocí speciálních pryžových dílců pružně je možné zakrýt na přejezdech a přechodech nutné žlábky pro železniční kola. Závěrečná diskuze semináře ukázala i na aktuálnost zřizování záchranných ploch pro složky integrovaného záchranného systému před novými tunely na modernizovaných tratích s návrhovými rychlostmi do 230 km/h i na připravovaných vysokorychlostních tratích pro ještě vyšší rychlosti.