Letošní Mezinárodní den lesů se nesl téma „Lesy a zdraví“. Jde o výzvu lidstvu, aby se zamyslelo nad svým vztahem k lesům na Zemi a nad přímým vlivem, který mají na délku našeho života a spokojenost.

Spousta lidí už slyšela metaforu, že lesy jsou plícemi planety, které vydechují čistý vzduch, slouží jako důležité úložiště uhlíku a zmírňují tak dopady změny klimatu. Už méně lidí si však uvědomuje, že lesy jsou neodmyslitelně spjaty s naším každodenním zdravím.

Věděli jste to?

Lesy představují nejen plíce planety, ale také přírodní lékárnu a spižírnu.

Poskytují nám přibližně 25 % západních léků; na výrobě moderních léčiv se totiž podílí až 50 000 rostlin. Studie provedená ve 27 afrických zemích ukázala, že děti s přístupem do lesů měly o 25 % pestřejší stravu díky spoustě ovoce, zeleniny, zvěřiny, ryb a jedlých olejů.

Prognóza pro lesy je však alarmující. Zhruba 35 % světového lesního porostu už bylo ztraceno a 82 % zbývajících lesů se zmenšuje.

Rozsah těchto hrozeb a rychlost jejich postupu vyžadují dlouhodobé nasazení.

Příběh ochrany

Jedním ze způsobů, jak technologie chrání lesní ekosystémy, je ochrana před nelegální těžbou dřeva, která představuje až 90 % všech těžebních činností a je jednou z hlavních příčin celosvětového odlesňování.

V národním parku Similajau v malajsijském státě Sarawak společnost Huawei spolupracuje s Lesní správou Sarawaku a se společností Sarawak Forestry Corporation, aby vládě Sarawaku umožnily chránit deštné pralesy. Tento park je nejen bohatý na biologickou rozmanitost, ale představuje také udržitelný zdroj léků a potravin pro místní obyvatele, z nichž mnozí jsou na lese závislí.

Nelegální těžba dřeva však zůstává významnou hrozbou, která způsobuje rozsáhlou degradaci ekosystému deštného pralesa a ztrátu biologické rozmanitosti.

Teď se však objevila naděje. Akustická monitorovací zařízení „Guardian“ dokáží detekovat zvuk nákladních vozidel a řetězových pil používaných při nelegální těžbě dřeva. Každé zařízení dokáže pokrýt oblast o rozloze sedm km a odesílat síťová upozornění na telefony strážců v reálném čase prostřednictvím cloudové platformy, což umožňuje zásah v reálném čase.

Technologie zvukového a vizuálního monitorování a analytika umělé inteligence mohou také pomoci monitorovat ohrožené druhy prostřednictvím jejich hlasových projevů. Díky sledování jejich populací a rozšíření mohou ochránci přírody vypracovat konkrétní ochranná opatření. Zvláštní pozornost vyžadují deštníkové druhy, jejichž stav je klíčový pro zdraví lesních ekosystémů, které obývají. Příkladem projektů monitorování biologické rozmanitosti zaměřených na deštníkové druhy jsou Darwinovy lišky v Chile nebo jaguáři v mexické státní rezervaci Dzilam.

Technologie mohou také spustit inteligentní opatření na ochranu přírody v zalesněných oblastech. Pilotní projekt Tech4Nature ve spolupráci s IUCN a nadací Porini Foundation ve Švýcarsku využívá blockchain k vývoji systému pro sledování sekvestrace uhlíku s cílem zvýšit transparentnost a sledovatelnost transakcí s úložišti uhlíku v lesích. Tyto kredity hodlá využít k financování dalších projektů na ochranu biologické rozmanitosti.

Vše výše uvedené jsou příklady projektů na ochranu lesních ekosystémů v rámci iniciativy TECH4ALL společnosti Huawei. Ve spolupráci s globálními partnery byla vyvinuta technologická řešení zahrnující audio a vizuální monitorovací zařízení, komunikační sítě, cloud a analytiku umělé inteligence. Díky nim lze v oblasti ochrany přírody dosáhnout takových výsledků, jaké by ještě před deseti lety byly nemyslitelné.

Vzhledem k vědeckým důkazům, které jasně ukazují na souvislost mezi zdravím lesů a zdravím lidí, je nezbytné udržovat lesy zdravé. Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že tento přístup funguje. Toto poznání nás společně s našimi partnery vede ke snaze pomáhat při budování zdravé a udržitelné budoucnosti pro nás i naše lesy.

Další informace o iniciativách TECH4ALL a Tech4Nature společnosti Huawei.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2037124/malaysia_nature_guardian_720_1.mp4