V současné době se stále více lidí a firem zaměřuje na transformaci energetiky směrem k obnovitelným zdrojům a způsobům, jak mohou optimalizovat výrobu, ukládání a dodávku energie. Pojďme nahlédnout na tuto problematiku z hlediska probíhajících trendů, použitých technologií a problémů či výzev, které je třeba dořešit.

Trendy v oblasti energetické transformace

Energetická transformace zahrnuje tři hlavní makro trendy:

► V první řadě se jedná o nárůst elektrifikace budov a dopravy, což povede k odhadovanému nárůstu poptávky po elektřině o více než 50 % do roku 2050.

► Druhým trendem je zásadní změna zdrojů, z nichž se vyrábí elektřina. Dochází k odklonu od uhlí směrem k nízkoemisním a obnovitelným zdrojům elektrické energie. Odhaduje se, že do roku 2035 bude 50 % veškeré elektřiny na světě vyráběno z obnovitelných zdrojů.

► Třetím bodem je změna struktury výroby elektřiny – dochází k rozšiřování distribuovaných zdrojů elektrické energie, elektřina již není vyráběna pouze ve velkých elektrárnách.

Nový přístup „vše je součástí sítě“

Tak zní heslo, jakým společnost Eaton definuje nový přístup k energii, ve kterém mnoho různých zúčastněných stran bude hrát roli při výrobě, vyrovnávání, skladování a distribuci elektřiny – což jsou všechno činnosti, které v minulosti prováděly pouze distribuční společnosti.

Nově tak bude docházet k obousměrnému toku energie. To může pomoci energetickým společnostem vyhnout se nákladným investicím z důvodu narůstající poptávky a využít kapacitu a možnosti distribuované výroby nebo zdrojů pro skladování energie, které vlastní zákazníci. V ideálním případě mohou být tyto úspory přenesené na komerční, rezidenční nebo průmyslové zákazníky, kteří tak dosáhnou kompenzace své vlastní investice.

Může být energie demokratická?

S tím také souvisí myšlenka „demokratizace“ energie – jednotlivci a firmy budou mít možnost vyrábět a skladovat vlastní energii, ale také dodávat tuto energii zpět do sítě. Tím nejen dosáhnou zvýšení provozní odolnosti z důvodu výroby vlastní energie a případné nezávislosti na dodávkách ze sítě, ale také dodávkou a prodejem energie zpět do sítě kompenzují náklady na pořízení a provoz výrobní technologie.

Nasazení distribuovaných zdrojů energie může výrobním podnikům pomoci redukovat náklady spojené s poplatky za špičkový výkon a v případě výpadků napájení eliminují náklady spojené s odstávkou výroby.

Energie uskladněná pro domácnosti i elektromobily

Systémy pro ukládání energie umožňují majitelům domácností, podnikům, průmyslovým budovám i městům ukládat energii, kdykoliv je dostupná, a využívat ji, kdykoli ji potřebují. Díky systému ukládání energie ve spojení s fotovoltaickými panely mohou využívat vyšší poměr lokálně vyprodukované obnovitelné energie pro napájení domácností a budov nebo, v případě potřeby, i pro rychlé nabíjení elektromobilů. V neposlední řadě slouží systém pro ukládání energie jako záloha napájení v případě výpadku napájení ze sítě.

Nové energetické systémy budou vyžadovat lepší zabezpečení

Se složitějším energetickým systémem je zajištění bezpečnosti kriticky důležité a společnosti jako Eaton vyvíjejí technologie, které mohou pomoci. Není to již jen portfolio komponent pro spínaní, jištění a distribuci elektrické energie, ale jedná se o ucelená systémová řešení. Obnovitelné zdroje energie, jako je větrná a solární energie, v jakémkoli měřítku představují jedinečnou výzvu kvůli své přerušované povaze, nicméně přístup „vše je součástí sítě“ pomáhá vytvořit rovnováhu.

Lze využít UPS pro stabilizaci sítě?

Datová centra a společnosti využívající nepřerušitelný zdroj napájení UPS mají příležitost využít své energetické rezervy zavedením technologií, jako je UPS EnergyAware od společnosti Eaton. Za poplatek poskytnou rezervní část výkonu a kapacity UPS distribuční společnosti pro napěťovou a frekvenční stabilizaci sítě, která může být lokálně negativně ovlivněna proměnnou a na počasí závislou výrobou z fotovoltaických nebo větrných elektráren.

Další možností využití UPS EnergyAware je v případě, pokud cenová struktura dodavatele elektřiny obsahuje zvýšené sazby za vysoký odběr, lze baterie UPS využít k omezení špičkového odběru ze sítě, a tedy snížení nákladů omezením spotřeby elektřiny za zvýšenou sazbu. V případě vysokého a nízkého tarifu lze baterie UPS použít jako doplňkový zdroj energie v době vyšší sazby a dobíjet je, když je sazba nižší.

O společnosti

Eaton je společnost zabývající se inteligentním řízením energie, jejímž cílem je zlepšovat kvalitu života a chránit životní prostředí pro obyvatele na celém světě. Řídíme se naším závazkem podnikat správně, pracovat udržitelně a pomáhat našim zákazníkům hospodařit s energií ─ dnes i v budoucnu. Využíváním globálních trendů růstu elektrifikace a digitalizace urychlujeme přechod naší planety na obnovitelnou energii, pomáháme řešit nejnaléhavější světové výzvy v oblasti řízení energie a děláme, co je nejlepší pro všechny zúčastněné strany a celou společnost.

Společnost Eaton byla založena v roce 1911 a již téměř sto let je kótována na newyorské burze. V roce 2021 jsme vykázali tržby ve výši 19,6 miliardy dolarů a našim zákazníkům sloužíme ve více než 170 zemích. Pro více informací navštivte webové stránky www.eaton.com.