Na otázky CzechIndustry odpovídá Daniel Helcl, spoluzakladatel a CEO společnosti Woltair

Dostupnost energií je v současné době často diskutované téma, které rezonuje nejen českými domácnostmi. Ačkoli mohou ceny vyvolávat obavy o budoucnost, naštěstí je tu řešení. Staré dobré řemeslo. Profesionální topenář může totiž domácnosti ušetřit nemalé částky ročně. Ulehčit od starostí nad složenkami se proto rozhodl český startup Woltair, který si vytyčil ambiciózní cíl – stát se bezpečným přístavem pro každého, kdo chce být po zbytek života energeticky zajištěn. Jak toho chce dosáhnout? Spojením prověřeného řemesla a moderních technologií. O svou vizi budoucnosti se s námi podělil v rozhovoru Daniel Helcl, spoluzakladatel a CEO společnosti Woltair.

Od vzniku společnosti v roce 2018 tvrdíte, že je jejím posláním modernizace tradičního topenářského řemesla pomocí nejnovějších technologií. Co si pod tím člověk může představit? A jak je možné technologie s řemeslem zkombinovat?

Jde nám zkrátka o posun topenářství do 21. století. Naším cílem bylo kompletně zjednodušit celou proceduru od volby dostupného řešení, přes objednání instalace až po instalaci samotnou a následný pravidelný servis. To vše za neustálého spojení s klientem. Celý proces zkrátka neměl být složitější, než objednávka taxi nebo donášky jídla. A benefitovat z toho by měly obě strany. Přestože naše životy jsou silně virtuální, řemeslo bude mít vždy zlaté dno. Moderní technologie ulehčují od starostí jak klientovi, tak topenáři. Proto věříme, že svým přístupem inspirujeme i mladší generace, kterým ukazujeme, že řemeslo rozhodně není za zenitem.

Co vás k této myšlence přivedlo? Byla to osobní zkušenost, nebo zkrátka vidina „zlaté žíly” na trhu?

Přístup, který Woltair přinesl, nebyl v minulosti zdaleka standardem. Již před založením firmy Topíte.cz, jak se Woltair dříve jmenoval, jsme zaznamenali, v jak zákaznicky nepřívětivém prostředí se české topenářství nachází. Zákazníci byli nuceni na nabídky čekat neúměrně dlouho a komunikace s topenáři opakovaně zamrzala. Zákazník zároveň nedisponoval zárukou, že „jeho” topenář z trhu nezmizí. Cílem bylo také zjednodušit práci samotným topenářům, zbavit je byrokratického břemene představujícího vyřizování objednávek a papírování a umožnit jim, aby se věnovali tomu, co umí nejlépe.

Takže je to služba od topenářů pro topenáře?

Toto heslo podstatu Woltair velice dobře vystihuje. Dovedla mě k němu osobní zkušenost a hned z obou stran barikády. Častým stěhováním jsem v minulosti opakovaně narážel na stejný problém, který představovala komunikace s řemeslníky. Přestože jsem byl se službami spokojen, bylo složité služby objednat a komunikovat na dálku. Viděl jsem, že se řemeslníci musí věnovat mnoho hodin agendě, která s jejich dovednostmi nijak nesouvisí, tedy vyřizování objednávek, nákup materiálů, fakturace a podobně. Digitalizace, se kterou naše firma přišla, umožňuje řemeslníkům, aby tuto agendu přenechali technologiím a soustředili se čistě na svou práci. Začít u topenářství mělo prostý důvod, neboť má z našeho pohledu mezi řemesly právem cejch „královské disciplíny”, ve které se snoubí velké spektrum dovedností.

Co mi jako potenciálnímu klientovi vaše služba konkrétně přinese? Je vůbec v dnešní době nutné mít „svého” topenáře?

Moderní zařízení a jeho pravidelný servis je mimořádně důležitý, a to nejen z hlediska jeho životnosti a bezpečnosti, ale také nákladů. Ačkoli se částka za pořízení nového kotle může zdát vyšší, klient hned vidí, že na investici do modernější alternativy výrazně ušetří na nákladech v dlouhodobém časovém horizontu. Dobrým příkladem může být vývoj návratnosti za investici do tepelného čerpadla. Předpovědi z roku 2004 predikovaly návratnost do deseti let, v současné době se ale pohybujeme mezi čtyřmi až osmi lety. Čím je daná budova energeticky náročnější, tím je zpravidla návratnost rychlejší. Ještě nesmíme zapomenout, že v současné době je možné získat od státu příspěvek na přechod k energeticky výhodnější variantě až do výše 130 tisíc korun. To vše podtrhuje fakt, že zájem o modernizaci je tak vysoký, že jsme vyrostli v roce 2021 více než čtyřnásobně. V letošním roce útočíme dokonce na osminásobek.

Představte si, že jsem v kontaktu se spolehlivým topenářem, který svou práci odvádí roky kvalitně. Proč bych jej měl opustit a začít využívat služby Woltair?

Naším cílem rozhodně není kvalitní topenáře podceňovat. Zároveň však ukazujeme na potřebu neustálé modernizace a vzdělávání, a to i zkušených mistrů svého oboru. Chceme skrze Woltair budovat tuzemskou komunitu, která bude svým zákazníkům nabízet ty nejlepší služby. Za tímto účelem jsme v pražském Zličíně spustili Woltair Academy, školicí centrum a zároveň největší showroom tepelných čerpadel a fotovoltaických zařízení v České republice, které funguje jako místo pro výměnu zkušeností. Naši technici zde učí méně zkušené kolegy z oboru pracovat s moderními přístroji a provedou je problematikou udržitelné energie. Woltair Academy je dostupná nejen pro profesionály, ale i pro laiky. Pokud uvažujete o pořízení například tepelného čerpadla, můžete se zde přesvědčit o jeho hlučnosti nebo se ho přímo sami naučit ovládat. Naše firma chce české topenářské scéně práci ulehčit a zároveň ji posunout kupředu, aby pro ni setkání s nejmodernějším zařízením nebylo žádným sci-fi.

Zmínil jste rychlejší návratnost investice do moderních topných systémů. Kolik však mohu správným výběrem přibližně ušetřit?

Data ukazují, že je modernizace topného systému skutečně správnou investicí. Při přechodu z plynového vytápění na tepelné čerpadlo se úspora pohybuje okolo 50 % ročních nákladů. Opustíme-li elektrické vytápění, pohybuje se úspora někde kolem dvou třetin celkové částky. Jako provozovatel tepelného čerpadla navíc získáte tarif distribuční sazby D27d, se kterým mezi 18 a 8 hodinou čerpáte elektřinu s výhodnou sazbou. Před samotnou instalací zpravidla naši experti posoudí, jaké řešení je pro daný případ nejvhodnější. Řídíme se jednoduchým pravidlem, které říká, že klientovi instalujeme pouze to, co bychom si s klidným svědomím pořídili domů my sami.

V letošním roce nás čeká uvedení v platnost zákonné směrnice z roku 2012 o zákazu provozu kotlů nejnižších emisních tříd. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta ve výši až 50 tisíc korun. Očekáváte, že s nástupem nové vyhlášky dojde k nárůstu poptávky po tepelných čerpadlech? Nemyslíte si, že bude nové nařízení představovat pro řadu domácností vážnou komplikaci?

S blížícím se datem platnosti 1. září rozhodně počítáme, že bude zájem o ekologičtější alternativy narůstat. Jak jsem zmínil – přechod na tepelná čerpadla znamená pro domácnost v dlouhodobém měřítku zásadní úsporu. Že by měla být výměna kotle či instalace čerpadla vážnou komplikací nepředpokládám. Vyhláška se týká pouze kotlů na tuhá paliva, která nesplňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla s datem výroby před rokem 2000. K výměně kotlů navíc lze využít probíhající kotlíkové dotace, pro které Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 14 miliard korun. Jak čísla prozrazují, zájem o dotace každým rokem roste. Zatímco v první vlně v letech 2015 až 2018 jich úřad schválil 7205, ve třetí letošního roku celých 22 tisíc.

Je vaším předmětem zájmu pouze problematika vytápění?

Ruku v ruce s ním se soustředíme i na jiné obory, například elektromobilitu, která si v Evropě postupně nachází své příznivce. V rámci naší dlouhodobé vize dekarbonizace domácností jsme proto svým zákazníkům nabídli tzv. WallBoxy, domácí dobíjecí stanice s příkonem až 22 kW, které oproti běžným zásuvkám přinášejí řadu podstatných výhod. Například až desetkrát rychlejší dobíjení, ochranu proti přetížení elektrického rozvodu, tedy ve srovnání s konvenčním způsobem značný komfort. Woltair zákazníka, stejně jako v případě tepelných čerpadel, kompletně provede celým procesem, od objednávky, návrhu optimálního řešení, přes instalaci a následné revize či servis. Díky zmiňovanému nároku na nižší tarif distribuční sazby mohou majitelé těchto domácích stanic jezdit za symbolických 50 haléřů na kilometr.

Předpokládáte tedy, že nás v Česku čeká elektromobilní budoucnost?

Mohu potvrdit, že zájem o elektromobily na tuzemské scéně roste – jak říkají data získaná z 25 evropských států, oproti roku 2020 byl v loňském zaznamenán v České republice 10% nárůst elektromobilů a hybridů na trhu s osobními vozy. Je ovšem pravdou, že z hlediska prodeje elektromobilů jsme stále na chvostu Evropské unie a nízké prodeje nás drží na druhé příčce od konce, kde překonáváme pouze Kypr. Vidím však, že politické tlaky v Evropě vycházejí udržitelné budoucnosti vstříc a můžeme tak směle doufat ve stále příznivější podmínky pro naše produkty.

Zmínil jste, že Woltair Academy představuje kromě tepelných čerpadel i například fotovoltaické panely. Jaký je o ně z vašeho pohledu zájem?

Obecně rostoucí poptávku po technologiích podporujících udržitelnost nelze v české kotlině zapřít. Důkazem může být skutečnost, že v okamžiku, kdy jsme do svého sortimentu fotovoltaiku v roce 2020 uvedli, již ve čtvrtém kvartálu představoval její prodej téměř 50 % z našeho celkového obratu. Naše nabídka je v tomto směru velice podobná instalaci tepelných čerpadel. Zákazníkovi zajišťujeme komplexní službu od volby optimálního řešení, zahrnující rovněž různé varianty energetické úspory, přes instalaci až po revize. Příklon k fotovoltaice je, podobně jako v případě vytápění, dotačně podpořen. Ve využívání progresivních technologií, jako jsou již zmíněné fotovoltaika či tepelná čerpadla vidíme velké naděje. Jejich použitím jsme v minulém roce dosáhli úspory 6 300 tun CO2. V blízké budoucnosti si slibujeme další růst v domácím Česku, ale i Polsku, kde máme od loňského září svou pobočku. Věříme, že se nám v blízké době rovněž podaří prorazit brány západní Evropy.

Zdroj: CzechIndustry 2/2022