Při konstrukci rozváděčů se dnes setkáváme s největšími ztrátami času při zapojování spínacích a automatizačních prvků. Tyto ztráty lze ale efektivně eliminovat. Momentálně máme k dispozici tři způsoby zapojení přístrojů.

► První konvenční možností je využití šroubových svorek. Jedná se klasickou a stále hojně využívanou variantu. Každý výrobce uvádí, jaký utahovací moment je u dané svorky potřeba k bezpečnému připojení a výrobci by se tím také měli řídit.

Druhou variantou je pak technologie pružinových svorek. V tomto případě již utahovací momenty neřešíme a k připojení vodiče do svorky nám stačí pružinu otevřít pomocí šroubováku.

Třetí variantou je pak technologie Push-in, kde je zapojení ještě jednoduší, protože k připojení vodiče do svorky již žádný nástroj nepotřebujeme a stačí vodič pouze zatlačit do svorky, která se sama otevře a vodič zachytí. Touto cestou se také vydala společnost Eaton a postupně rozšiřuje portfolio přístrojů, které jsou Push-in svorkami vybaveny.

Svorky s technologií Push-in tak nyní najdeme kupříkladu na PLC řady XC303 a programovatelných relé easyE4, dále pak na elektronických jističích řady PXS24E a elektronických motorových spouštěčích řady EMS2 nebo na ovládacích a signalizačních přístrojích řady RMQ Titan. Nejnovějším přírůstkem do rodiny s Push-in svorkami jsou pak výkonové stykače DIL a motorové spouštěče PKZM0, což přináší velkou oblast potenciálního využití.

Výhody technologie Push-in

Jaké výhody tedy technologie Push-in přináší? Zapojení elektroinstalace je díky této technologii nejen rychlejší, ale také jednodušší a bezpečnější. “Při sestavování rozváděčové skříně stroje je časově nejnáročnější částí zapojení elektroinstalace. Technologie Push-in společnosti Eaton nabízí řešení tohoto problému: díky ní je zapojení elektroinstalace nejen rychlejší, ale také jednodušší a bezpečnější,“ shrnuje svá zjištění odborná studie.

Push-in svorka se otevře při zatlačení vodiče dovnitř: tuhé vodiče nebo vodiče s dutinkami o průřezu od 0,2 mm² tak lze přímo připojit bez použití jakýchkoli nástrojů. Ke svorkám Push-in lze připojit i ohebné vodiče bez dutinek, stačí pomocí běžného šroubováku aktivovat uvolňovací mechanismus. Při použití technologie Push-in vzniká mezi vodičem a svorkou plynotěsný elektrický spoj.

První výhodou technologie je tedy bezchybnost při zapojení. Jelikož přítlačná síla nezávisí na uživateli, tak nemůže dojít k přetažení či nedotažení, jak se často stává u šroubových svorek. Tento způsob zapojení je také odolný proti otřesům. Při laboratorním testování byla naměřená síla potřebná pro vytažení vodiče ze svorky 173 N, což je výrazně více než normou uváděná hodnota 35 N.

Pro kompletní srovnání, u klasických pružinových svorek byla naměřená hodnota 56 N. Díky této unikátní vlastnosti, nám odpadá nutnost dodatečných kontrol v případě převozu již hotových zařízení na mnohdy značně velké vzdálenosti. S touto vlastností je také spojena bezúdržbovost přístrojů. V případě šroubových svorek se doporučuje pravidelné dotahování. U technologie Push-in svorek nám tento úkon odpadá.

Push In svorky přináší významné úspory

Co se týká již zmíněných časových ztrát při zapojování přístrojů, tak byly provedeny testy přímo ve výrobním závodu reálného zákazníka. Porovnávány byly všechny tři druhy svorek. V případě srovnání se šroubovými svorkami byla úspora 50 % a při srovnání s pružinovými svorkami pak 40 %. Jak se říká, tak čas jsou peníze a úspora v podobě 50 % času nám přináší i nemalé snížení nákladů. „Technologie svorek Push-in společnosti Eaton přináší spolehlivost a bezúdržbovost. S ohledem na nemalou úsporu nákladů, se rozhodně vyplatí o této možnosti popřemýšlet,“ vysvětluje Bernd Mähnss, řídící partner společnosti Hanseatic Power Solutions GmbH. Cílem bylo zjistit skutečný přínos v produktivitě při zapojování. Více informací o těchto testech se můžeme dočíst v rozhovoru se zákazníkem na tomto odkazu.

V případě potřeby náhrady standardních stykačů DIL a spouštěčů motorů PKZM0, je změna velmi jednoduchá. Rozměry přístrojů totiž zůstávají zcela shodné a není tak třeba žádného konstrukčního zásahu.

Další informace ohledně technických parametrů naleznete v odborné studii, kterou je možné stáhnout zde.

Veškeré informace jsou pak k dispozici na webových stránkách společnosti Eaton pod tímto odkazem.