Spolehlivější, bezpečnější, ekologičtější, efektivnější, úspornější a připravené na další desetiletí provozu. To všechno splňují soustrojí vodních elektráren ČEZ, které v uplynulých 15 letech prošly programem modernizace a ekologizace. Výsledkem velké obnovy za téměř 4,5 miliardy korun je 39 soustrojí na 22 vodních elektrárnách, která dnes fungují lépe a hospodárněji, než když před desítkami let zahajovaly provoz. Vodní elektrárny ČEZ dodaly loni do sítě více než 2,3 TWh bezemisní elektřiny, a pokryly tak spotřebu více než 650 tisíc domácností.

Velké symboly české hydroenergetiky jako Lipno, Slapy, Kamýk, Lipno, nebo Vrané nad Vltavou, ale i malé elektrárny na brněnské přehradě, v Hradci Králové, Lese Království či Pardubicích. Všechny tyto zdroje prošly v uplynulých 15 letech komplexní modernizací, největší takovou akcí v historii české hydroenergetiky. Celkový výkon modernizovaných soustrojí činí asi 1530 MW, tj. asi ¾ výkonu jaderných elektráren Dukovany nebo Temelín. Modernizace znamená asi o 4-5 % vyšší účinnost u velkých elektráren, u malých dokonce o 10 %. Při nestálých hydrologických poměrech posledních let na českých řekách umí tak vyrobit stejné množství energie z menšího objemu vody.

 Vodní dílo Slapy

„Měnící se evropská a česká energetika bude klást ještě vyšší nároky na spolehlivé elektrárny schopné najet na plný výkon za několik desítek vteřin. A právě do této kategorie patří vodní zdroje. Proto jsme v uplynulých 15 letech investovali přes 4,5 miliardy korun do modernizace více než 20 vodních elektráren všech typů. To nám umožnilo navýšit výrobu bezemisní elektřiny z vody o desítky milionů kWh ročně a pokrýt spotřebu dalších tisícovek domácností. Pro následující roky připravujeme modernizace dalších elektráren všech typů, v nejbližší době to budou třeba Orlík, Dalešice, Střekov, Štěchovice nebo Dlouhé stráně,“ říká člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika Jan Kalina.

Při modernizaci se uplatňují nejnovější vědeckotechnické poznatky z oblasti konstrukce strojních a elektrických částí soustrojí, např. geometrie oběžných kol turbín nebo řídících systémů. Do šachet soustrojí se díky modernizaci dostanou úplně nové nebo celkově opravené díly, výjimkou nejsou ani obří desítky tun vážící oběžná kola turbín, rotory a statory generátorů atd. Zásadní je i ekologický přínos modernizací.

 Víko nové spirály turbíny soustrojí TG2 elektrárny Lipno I

„Při modernizacích totiž měníme i systém hydraulického ovládání soustrojí a rychlozávěrů, kde přecházíme z nízkotlaké na vysokotlakou hydrauliku. Vyšší tlak znamená menší objemy olejových náplní v regulaci turbín a nižší příkon čerpadel. Díky tomu můžeme až o 95 procent snížit množství oleje, z původních tisíců litrů na stovky, a dále tak minimalizovat riziko jeho možných úniků do vody“ zamýšlí se nad přínosem pro životní prostředí Róbert Heczko, ředitel vodních elektráren ČEZ.

Podívejte se díky virtuálním prohlídkám, jak fungují vodní elektrárny ČEZ Virtuální prohlídky ČEZ (cez.cz)

Více o vodních elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR Česká republika | Skupina ČEZ – O Společnosti (cez.cz)

Věděli jste, že…

…rotor generátoru každého ze tří slapských soustrojí váží 250 tun?

…40 kubíků vody zpracovává za plného provozu každé z obou soustrojí na Lipně?

…150krát za minutu se otočí za plného provozu oběžné kolo každé ze čtyř turbín na Kamýku?