Svaz průmyslu a dopravy ČR spustil webové stránky k tématu zelené transformace, která českou ekonomiku v následujících letech čeká. Stránky by měly sloužit jako rozcestník pro firmy, ale i další zájemce hledající základní informace o klimaticko-energetické transformaci a souvisejících možnostech podpory v ČR i v Evropě. Zároveň by měly pomáhat bořit mýty, které v české společnosti ohledně přechodu na nízkouhlíkové hospodářství kolují.

Proč vznikl nový web a co na něm najdete?

Na jednom místě návštěvníci webu najdou vysvětlené závazky, které si Česká republika dala v rámci snižování emisí, úspor energie, oběhového hospodářství, a to v naprosté většině oblastí lidské činnosti. Pro firmy zde pak je podrobný popis programů podpory, které jim s transformací ve vlastním podniku pomohou. Přes rozcestník se pak dostanou i k podrobnějším informacím na webech jednotlivých poskytovatelů podpory. Najít tyto informace na stránkách odpovědných ministerstev je obvykle složité. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto chce všechny důležité informace k tématu zelené transformace shromažďovat na jednom místě a spolu s tím přispět k osvětě v daném tématu. Jasné a přehledné texty jsou navíc doprovázeny interaktivními grafy, které dané závazky dobře ilustrují. Doposud takový portál v Česku chyběl.
„Zjednodušeně řečeno – díky našemu novému webu už nemusíte číst skoro pětisetstránkovou aktualizaci Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Pro základní orientaci v této oblasti vám bohatě postačí, když si otevřete náš nový web. Na jednom místě si přehledně, jasně a srozumitelně přečtete vše, co se tolik diskutovaného Green Dealu týká,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Právě přechod k nízkouhlíkovému hospodářství je něco, o čem koluje v českém veřejném prostoru stále plno polopravd a mýtů. „Lidé si často nedovedou představit, co se za zelenou transformací skrývá a jak to ovlivní české hospodářství. Cílem našich stránek je přispět k osvětě v daném tématu. Vysvětlit základní terminologii, do kontextu zasadit cíle, které jako Česká republika máme, a stručně popsat základní legislativu, která se k transformaci váže. Vždy se snažíme odděleně popsat i to, co to znamená pro průmysl, firmy a ČR jako takovou,” dodává Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Web zelenatransformace.cz nabízí čtenářům i přehledné a interaktivní grafy

Na web můžou přispívat i firmy

V oblasti legislativy naleznou návštěvníci na novém webu obecné závazky k zelené transformaci, detailněji pak přehled současné legislativy k tématu, ale i úplně nové návrhy Evropské komise. V neposlední řadě portál přináší i řadu příkladů dobré praxe z prostředí firem a jejich aktivit, které přispívají ke snižování emisí. Zde se mohou samotné firmy jak inspirovat, tak doplňovat nové příklady z vlastních provozů. Podniky také mohou využít i platformy pro spolupráci v některých odvětvích. Web Zelená transformace bude živým organismem, na kterém bude Svaz průmyslu a dopravy ČR dále pracovat a obsahově rozvíjet.