Středočeští radní schválili nový projekt s názvem Středočeský kraj – Efektivní region, který by měl přispět k hospodárnějšímu fungování Krajského úřadu Středočeského kraje. „Projekt má tři části. První z nich se týká energetického managementu, tedy efektivnějšího hospodaření s energií v rámci Krajského úřadu. Druhá část má za cíl rychlejší zavádění inovací v rámci úřadu a úkolem třetí části je automatizace a robotizace procesů, u kterých to je možné,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a dodává, že projekt se netýká jen samotného úřadu. Jeho součástí je totiž i Systém hospodaření s energií, který zahrnuje centrální energetický management budov a objektů všech organizací Středočeského kraje, především tedy jeho příspěvkových organizací.

Klíčovou aktivitou pro Energetický management úřadu bude zavedení systému hospodaření s energií dle požadavků ISO 50001, doložení certifikátu systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50001 a vytvoření energetického managementu.

Systém inovačního managementu je zaměřený především na zaměstnance úřadu. Má je motivovat k tomu, aby přicházeli s podněty pro možné inovace. „Jde o podobný systém, který se osvědčil v soukromém sektoru a přináší řadu efektů včetně ekonomických úspor,“ přiblížil dále radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler. Automatizace a robotizace by se pak měla týkat například zpracování žádostí od občanů a dalších subjektů v rámci dotačních titulů. „Typově může jít například o kotlíkové dotace nebo aktuálně poskytované půjčky živnostníkům. Automatizace zpracování žádostí by měla zjednodušit a zrychlit agendu, které je s takovými žádostmi spojená,“ zmiňuje radní příklady využití robotizace a automatizace v činnosti Krajského úřadu.

Tento projektový záměr bude zpracován do jedné žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 109 Operačního programu Zaměstnanost s celkovými výdaji 10 milionů korun. Spoluúčast kraje je přitom půl milionu korun.