Výměna oken, úpravy střech, zateplení, kvalitní osvětlení nebo fotovoltaický systém.

Středočeské inovační centrum (SIC) připravilo podrobný manuál pro zástupce měst a obcí, kteří se chtějí pustit do energetických úspor. To vše s pozitivním dopadem na životní prostředí i rozpočet. Na zpracování metodiky se po odborné stránce podílelo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT.

„Jsme velice rádi, že můžeme starostům nabídnout dokument, který má potenciál zlepšovat kvalitu života a spokojenost obyvatel obcí ve Středočeském kraji,“ říká Přemysl Růžička ze SIC a doplňuje: „Zároveň jsme si vědomi, že některá doporučení, postupy nebo popisované skutečnosti neplatí v případě všech obcí. Je tedy na konkrétním uživateli, aby si z manuálu vybral, co je pro jeho místní podmínky vhodné a prakticky využitelné. V případě, že uživatel v manuálu nenajde řešení jeho problému, nebo mu je nějaká část nejasná, může se na nás vždy obrátit.“

Manuál je rozdělen do několika kapitol, které přehledně a srozumitelně provedou představitele (nejen) malých obcí procesem plánování i přípravy energetických opatření. Jednotlivé karty jsou koncipovány jako seznamy úkolů, které se po vykonání odškrtávají. Díky časové ose má čtenář přehled, v jaké fázi projektu se nachází a co již splnil. Příručka je také dobře využitelná i pro širokou veřejnost.

Michal Kuzmič, koordinátor UCEEB pro spolupráci s průmyslem a městy potvrzuje, že poptávka obcí je hlavně po jasně podaných a nezávislých informacích u nejběžnějších typů investic. „Typické je to u výměny zdroje tepla, kde často nejsou zvažované všechny dostupné alternativy nebo obec klade příliš velkou váhu na investiční náklad, místo toho, aby se zabývalo celkovými náklady provozu. Proto jsme se v novém manuálu SIC zaměřili především na jasná sdělení, která mají usnadnit rozhodování o investicích do energetiky obecních budov. Všechna tvrzení jsou podložena mnoha lety zkušeností a výzkumem předních českých odborníků na výstavbu a energetiku,“ vysvětluje Michal Kuzmič.

UCEEB dlouhodobě spolupracuje s obcemi Středočeského kraje na tvorbě energetických konceptů v rámci rekonstrukce veřejných staveb. „V Soběhrdech nyní s UCEEB řešíme energetické úspory a transformaci obecních budov. To nám umožní realizovat naše záměry s nezávislou odbornou podporou špičkové úrovně. Manuál, který nechalo SIC zpracovat, vnímáme jako první vstup do této problematiky. Děkuji SIC za jejich aktivitu, díky které se nám podařilo propojit se s UCEEB a společně zrealizovat první fázi našeho projektu,“ prohlásil Pavel Bartík, starosta obce Soběhrdy. Manuál je ke stažení na https://s-ic.cz/wp-content/uploads/2020/02/Energeticke-hospodareni-obci-a-mest-SIC-2021.pdf