Meziroční inflace v oblasti energetiky v EU dosáhla letos v lednu 27 %, čímž pokračuje v růstovém trendu. Tyto informace pocházejí z údajů, které zveřejnil Eurostat.

Po nejnižší míře za pět let v květnu 2020 (-11 %) se inflace v energetice začala zvyšovat, ale až do února 2021 vykazovala záporné sazby, pohybovala se v rozmezí od -9 % do -1 %. Od března 2021 byla inflace v energetice kladná a téměř nepřetržitě rostla a dosáhla 26 % v listopadu 2021 a 27 % v lednu 2022.

Míra inflace energie je nejvyšší od zveřejnění harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) poprvé v roce 1997. V říjnu 2021 překročila dosud zaznamenaný nejvyšší bod: 17 % v červenci 2008.

Při pohledu na dílčí složky energie dosáhl plyn v lednu 2022 svého nejvyššího bodu, a to téměř 41 %, nárůst o 13,5 procentního bodu ve srovnání s předchozím měsícem, což je výrazně více než u ostatních zdroje energie – palivo (včetně benzinu, motorové nafty, kapalných paliv a jiných paliv) na +26 % (–2,8 procentního bodu) a elektřina +24 % (+3,1 procentního bodu).

Během pandemie COVID-19 byla míra inflace u pohonných hmot volatilnější než u elektřiny a plynu. Míra inflace plynu a elektřiny dosáhla záporných hodnot v období od dubna do prosince 2020, ale byla stabilnější, v průměru činila -5 % u plynu a -1 % u elektřiny. Palivo však v květnu 2020 dosáhlo nízkého bodu (-21 %) a v listopadu 2021 dosáhlo vrcholu na úrovni +37 %.

Nejvyšší míru inflace v oblasti energetiky zaznamenaly v lednu 2022 Belgie (67 %) a Nizozemsko (58 %), dále Litva (43 %), Estonsko (41 %) a Řecko (40 %). Na druhé straně činila míra energetické inflace na Maltě 0 %, přičemž Chorvatsko a Portugalsko následovaly s 12 %.

Zdroj: Eurostat