„Nový normál“ se stal s pokračující pandemií realitou. Digitální transformace je téma, které je aktuální prakticky ve všech společnostech. Mnoho firem řeší, jak chytře investovat do IT řešení. Rádi bychom vás proto pozvali na virtuální konferenci SAP Industry Days 2021, která se zaměřuje na aktuální IT výzvy, jež společnosti musí v dnešní době řešit. Událost se během čtyř dní zaměří také na utility (8. září) a výrobu (9. září).

Utility Day

Konference SAP Industry Days: Utility Day je zaměřená na aktuální témata digitální transformace, inteligentní podnik a inovace.

Současná krize vyvolává potřebu aktivně se připravovat na změny v zatížení sítě, dostupnosti zaměstnanců, možnosti realizace stávajících projektů a zajištění dodávek pro všechny zákazníky. Vytvoření digitálního pracoviště, zlepšení produktivity zaměstnanců a efektivní investice mohou pomoci splnit očekávání zaměstnanců, zákazníků, regulačních orgánů a vlastníků. V utilitách je třeba nejen rozvíjet krátkodobé strategie, ale také přehodnotit perspektivu dlouhodobého rozvoje.

V rámci programu konference SAP Industry Days 2021: Utility Day se 8. září můžete mimo jiné těšit na:

  • Představení strategie SAP reagující na trendy v utilitách
  • Inovativní přístup k řešení aktuálních výzev lokálních utilitních společností
  • Trendy v utilitách pohledem odborníků z management consultingu
  • Cloud for Utilities: kompletní cloudové portfolio řešení SAP pro utility
  • Inspirativní projekty včetně společnosti GasNet

Manufacturing Day

Zákazníci, partneři a odborníci společnosti SAP během SAP Industry Days: Manufacturing Day představí novinky a aktuální trendy v oblasti řízení výroby. Účastníci se dozvědí, jak provést digitální transformaci ve výrobní společnosti a proč společnosti, které se pro ni rozhodnou, určují směr rozvoje průmyslu. Zkušení odborníci představí nejnovější IT trendy a ukáží, jak ve výrobní firmě vybudovat spolehlivou IT architekturu.

V rámci programu konference SAP Industry Days 2021: Manufacturing Day se 9. září můžete mimo jiné těšit na:

  • Inspirativní implementační projekty a případové studie českých a evropských zákazníků, včetně společností Asahi, Dormer Pramet či Slovarm
  • Jaký je význam D2O (Design to Operate) nebo D2C (Design to Consume) v SAP
  • Jak spolupracuje SAP se společností Siemens v oblasti PLM (Product Lifecycle Management)
  • Jaké jsou možnosti plánování s SAP
  • Řízení výroby v cloudu

Na konferenci SAP Industry Days 2021 budou mít účastníci možnost poslechnout si odborníky, inspirovat se současnými trendy a řešením obchodních výzev a dozvědět se, jak naplánovat a uskutečnit digitální transformaci. Více informací a bezplatnou registraci naleznete na www.sap.cz/industry-days.