• SSI Energy vyvíjí vlastní systém energetického managementu k řízení inovativních energetických konceptů, které zvyšují míru soběstačnosti a zároveň bezpečnosti provozovaných objektů
  • Implementací efektivních řešení s využitím moderních technologií přispívá SSI Energy k současnému trendu dekarbonizace a energetické nezávislosti. Využívá přitom finančního mechanismu Evropské komise, Modernizačního fondu ve správě Fondu životního prostředí ČR, a celkově tak podporuje přechod Evropské unie na klimaticky neutrální společenství
  • Ze strany klientů společnosti SSI Group, která se zabývá komplexním facility managementem, aktuálně roste zájem o oblast využití obnovitelných zdrojů energie a řešení akumulace elektřiny v bateriích s možností integrace nabíjecích stanic pro elektromobily

SSI Energy, dceřiná společnosti SSI Group, se ve svých projektech snaží maximálně využívat moderní technologie a zároveň navrhovat taková opatření a postupy, jenž směřují k efektivní a bezpečné energetice, navíc šetrné k životnímu prostředí. Zájmem společnosti je kromě zvyšování energetické účinnosti také maximálně podpořit klimaticky odpovědnou politiku EU. SSI Energy se z tohoto důvodu v současné situaci více soustředí na rozvoj inovativních řešení s využitím nízkouhlíkových technologií, přispívajících k celkovému snížení emisí CO2.

„Současná situace během pandemie covid-19 jasně ukázala, jak důležitá je energetická nezávislost. I z toho důvodu se aktuálně zabýváme vývojem vlastního systému energetického managementu s využitím hybridních energetických konceptů, které zvyšují míru soběstačnosti a zároveň bezpečnosti provozovaných objektů. Pandemie také potvrdila, jak velký význam má kvalitně nastavený systém energetického managementu s možností dálkového monitoringu a přesného řízení technologických celků energetického hospodářství,“ uvádí Leoš Aldorf, generální ředitel SSI Energy.

Hybridní systémy zajišťují vysokou úroveň účinnosti a umožňují spojení s obnovitelnými zdroji energie. Často využívaným systémem v oblasti vytápění je aktuálně kombinace tepelného čerpadla s kondenzačním kotlem nebo kondenzačního kotle se solárním termickým článkem. SSI Energy se nyní také intenzivně věnuje oblasti větrání, chlazení nebo výrobě vlastní elektřiny. V poslední době roste ze strany firem napříč segmenty zájem o fotovoltaiku v kombinaci s tepelným čerpadlem a akumulací přebytečné elektřiny v bateriích s možností integrace nabíjecí stanice pro elektromobily.

„Celkově se snažíme v maximální možné míře ve všech oblastech energetiky a u všech typů objektů navrhovat účinnou energetickou koncepci v souladu s tzv. Evropskou zelenou dohodou. Tu, kterou v lednu 2020 podpořil Evropský parlament a má zajistit udržitelnější a ekologičtější hospodářství. Projekty „šetrné“ neboli „zelené“ energetiky jsme schopni realizovat v rámci výstavby jakéhokoliv nového objektu, ale rovněž v případě stávající již provozované budovy či celého komplexu budov s delší historií,“ dodává Leoš Aldorf, generální ředitel SSI Energy.

V takovém případě navrhuje SSI Energy realizaci projektu se smluvní zárukou energetických úspor, a to díky celosvětově využívané metodice EPC (Energy Performance Contracting), která zajišťuje postupné splácení počátečních investic z dosahovaných úspor. Řadí se tak mezi energetické společnosti, které mají zájem převzít odpovědnost za výsledek celé realizace energeticky úsporného projektu. Od návrhu řešení, přes výstavbu, zajištění financování, až po efektivní provoz s vlastním dispečerským řízením. A zároveň SSI Group zajistí aktivní činnosti energetického managementu s pravidelným vyhodnocováním dosažených efektů.