P&G sníží emise skleníkových plynů o 50 % a pro všechny výrobní závody do roku 2030 bude nakupovat 100 % obnovitelné elektřiny. Bude pokračovat v klimatických řešeních, která vyrovnají její uhlíkovou stopu vznikající při emisích skleníkových plynů z provozu.

Společnost Procter & Gamble se zavázala k uhlíkové neutralitě pro své závody po celém světě. Během příští dekády podnikne řadu opatření, která ochrání, zlepší a obnoví přírodní prostředí.  Příští desetiletí představuje kritické období, ve kterém je nutné urychlení pokroku v ochraně před změnami klimatu, P&G proto překoná své stávající cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů o 50 % a přijímá další opatření v oblasti klimatu. Ta přinesou uhlíkovou kompenzaci, která vyrovná zbývající emise během příštích 10 let, což umožní, aby závody P&G byly v příštím desetiletí uhlíkově neutrální. Na základě současných odhadů bude společnost muset od roku 2020 do roku 2030 vyrovnat přibližně 30 milionů tun uhlíku.

Snižování emisí je i nadále prioritou společnosti P&G. Stávající cíl snížit emise skleníkových plynů o 50 % a nákup 100 % obnovitelné elektřiny do roku 2030 je na cestě ke splnění. Kromě toho bude P&G pokračovat v realizaci nových projektů větrných, solárních a geotermálních zdrojů a urychlení přechodu na obnovitelné zdroje. Toto úsilí bude pokračovat i po roce 2030 a je v souladu s tím, co je třeba dle vědců zajistit, aby se snížil nárůst globální teploty. Nicméně současné technologie vytvářejí emise, které nemohou být do roku 2030 odstraněny. Díky investicím do přírodních řešení klimatických změn P&G sníží svůj dopad na životní prostředí.

Kritické období

Nedávné zprávy odhalily, že svět nedosahuje potřebného snížení emisí skleníkových plynů, příští desetiletí tak představuje kritické období pro snižování emisí, abychom zabránili zvýšení průměrné celosvětové teploty o 1,5 °C. Tento úkol bude mnohem těžší, pokud společnost nezačne snižovat emise co nejdříve. Do roku 2050 musí emise uhlíku klesnout na nulu nebo blízko ní. Pokud nyní nebudeme jednat, budou budoucí generace vystaveny většímu riziku dopadů změny klimatu a bude obtížnější dosáhnout globálních cílů Pařížské dohody.

„Změna klimatu probíhá a co nejdříve musíme podniknout potřebné kroky,“ řekl David Taylor, předseda představenstva a generální ředitel společnosti P&G. “Snížením naší uhlíkové stopy a investicemi do přírodních klimatických řešení budou naše operace uhlíkově neutrální během desetiletí, a pomůžeme tak chránit zranitelné ekosystémy a komunity po celém světě.“

Přírodní klimatická řešení: „Příroda sama dokáže vyřešit až jednu třetinu klimatických změn“

P&G je partnerem organizace Conservation International a Světového fondu na ochranu přírody (WWF), s cílem najít a financovat projekty určené k ochraně, zlepšování a obnově ohrožených ekosystémů, jako jsou lesy, mokřady, louky a rašeliniště. S dalším vývojem chce P&G hledat, měřit a komunikovat výhody plynoucí z investic do životního prostředí.

P&G pracuje na celé řadě projektů a investuje do nich po celém světě:

► Projekt na ochranu filipínského ostrova Palawan ve spolupráci s Conservation International – Na ochranu a obnovu mangrovových porostů a ohrožených ekosystémů na Palawanu. Palawan je čtvrtou nejvíce nenahraditelnou oblastí díky svému jedinečnému souboru živočichů a rostlin.

► Obnova atlantického lesa ve spolupráci s WWF – plány obnovy v atlantickém lese na východním pobřeží Brazílie s významnými dopady na ekosystémy, vodu a dalšími přínosy, včetně zajištění potravin.

► Evergreen Alliance s Arbor Day Foundation – Spojení firem, komunit a občanů podnikajících opatření k ochraně životních potřeb ovlivněných změnou klimatu. Mezi ně patří například výsadba stromů v severní Kalifornii zničené požáry a obnova lesů v Německu.

„Příroda musí být klíčovou součástí každé strategie boje proti klimatické krizi,“ říká Dr. M. Sanjayan, generální ředitel Conservation International. „Výzkum ukazuje, že naše klimatické cíle nemůžeme splnit, pokud nebudeme chránit, obnovovat a zlepšovat správu ekosystémů. Pokud to provedeme správně, toto úsilí může přinést třetinu snížení emisí, která je potřebná v příštím desetiletí. Důležité také je podporovat životní styl komunit zasažených změnami klimatu. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat se společností Procter & Gamble na ochraně přírody – je to investice, která přináší lidem a planetě benefity.”

„Spolupracovali jsme s P&G na otázkách v oblasti klimatu a ochrany lesů po více než deset let, protože rozsah jejich podnikání znamená, že mohou přinést velké výsledky,“ řekl Carter Roberts, prezident a generální ředitel WWF v USA, a dodává: „Důležité je, že tento pokrok nebyl omezen jen na jejich vlastní firemní stopu. P&G byl jedním z prvních partnerů Aliance kupujících obnovitelnou energii (Renewable Energy Buyers Alliance – REBA), která pomohla rozšířit firemní nákupy obnovitelné energie v USA. Dnešní oznámení znamená další pokrok, protože se více zaměřuje na roli, kterou může hrát ochrana přírody – nejen při absorpci uhlíkových emisí, ale také při poskytování služeb a zdrojů, které udržují život na Zemi. Těšíme se na spolupráci s P&G na dosažení těchto nových závazků v příštím desetiletí. “

Značky P&G hrají důležitou roli ve snižování uhlíkové stopy a změnách návyků majících dopad na klima

Závazek překročit vědecky založený cíl snižování provozních emisí je důležitý, ale není konečný. Již více než dvě desetiletí je společnost P&G zavázána využívat vědecké poznatky při hodnocení životního cyklu produktů, aby lépe porozuměla emisím ze svého dodavatelského řetězce a používání produktů spotřebiteli, z něhož pochází až 85 % emisí. P&G oslovuje prostřednictvím svých značek pět miliard lidí a v tomto měřítku už přichází velká odpovědnost za edukaci spotřebitelů za účelem snižování uhlíkové stopy u produktů, které jsou navrženy tak, aby pomohly šetřit energii, vodu a přírodní zdroje.

► Více než 60 % uhlíkové stopy pracího prostředku vzniká ve fázi používání spotřebitelem, většinou souvisí s energií spotřebovanou na ohřívání vody. Ariel a Tide optimalizují složení detergentů pro vysokou účinnost při praní při nízkých teplotách a inspirují svým označením „Otočit na 30“ a „Praní ve studené vodě“. Cílem je, aby 70 % praní bylo uskutečněno při nízké spotřebě energie. Společnost P&G odhaduje, že od roku 2015 činí emise ušetřené praním na nízkou teplotu zhruba 15 mil. tun CO2, což je ekvivalentní tomu, že by ze silnic zmizely tři miliony aut.

► Značka Cascade ukazuje spotřebitelům, že je myčka na nádobí navržena tak, aby byla účinnější než mytí v dřezu. Tablety do myček Cascade, Fairy a Jar umožňují spotřebitelům vynechat předmývání a ušetřit vodu a energii potřebnou k ohřevu vody. Účinnost tekutých mycích prostředků Fairy, Jar a Dawn představuje úsporu vody a energie: snížením teploty vody na 20 °C mohou spotřebitelé ušetřit až 50 % CO2 z uhlíkové stopy při každém mytí.

„Naší úlohou leadera na trhu je umožnit, aby se stala ekonomika a životní styl s nižší produkcí emisí realitou, a aby se to stalo dostupné a vhodné pro všechny,“ říká Virginie Helias, ředitelka společnosti P&G pro udržitelnost. „Je naší odpovědností snižovat uhlíkovou stopu a investovat do řešení, která obnovují naši planetu. Vidíme, že spotřebitelé také chtějí udělat více pro řešení změny klimatu. Naše značky se dotýkají pěti miliard lidí. Usilujeme o to, aby se každý den něco změnilo tím, že budeme povzbuzovat odpovědnou spotřebu produktů, která je efektivní a intuitivní a podněcuje nižší produkci emisí.“

P&G také svolal odborníky a leadery klimatických řešení ke kulatému stolu pořádanému National Geographic, aby diskutovali o síle přírody a řešení klimatických změn. Na akci vystoupili generální ředitel společnosti P&G David Taylor, ředitelka společnosti P&G pro udržitelnost Virginie Helias, generální ředitel Conservation International Dr. M. Sanjayan, generální ředitel US Word Wildlife Carter Roberts a obhájci klimatu Clover Hogan, Jiaxuan Zhang, Kehkashan Basu a Vanessa Nakate.