Společnost Mars oznámila svůj závazek dosáhnout do roku 2050 nulových emisí skleníkových plynů v celém svém hodnotovém řetězci, což je v souladu s nejambicióznějším cílem Pařížské dohody omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C.

Tento zvýšený závazek navazuje na závěry červencové zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), která zdůraznila, že je naléhavě nutné dosáhnout celosvětově nulové čisté spotřeby, aby se zabránilo nejhorším dopadům globálního oteplování – což je klíčový bod konference o klimatu COP26, která se uskuteční příští měsíc v Glasgow. Společnost Mars se připojuje k iniciativě Science Based Targets Initiative „Business Ambition for 1.5C pledge“ a k projektu Race to Zero, protože urychluje své úsilí o dosažení nulových čistých emisí a zaměřuje se na následující:

  • Absolutní snížení emisí v rámci celé stopy skleníkových plynů, včetně všech emisí v rozsahu 3, jako jsou nepřímé emise (např. služební cesty, emise maloobchodních zákazníků, používání prodávaných výrobků a ukončení životnosti výrobků), a stanovení pětiletých milníků pro podporu opatření a sledování pokroku
  • Eliminace odlesňování ve svém dodavatelském řetězci – zejména u klíčových surovin, které mají největší vliv na emise
  • Propojení odměňování vedoucích pracovníků se snižováním emisí skleníkových plynů v hodnotovém řetězci
  • Vyzývání více než 20 000 dodavatelů společnosti, aby přijali opatření v oblasti klimatu a stanovili si smysluplné cíle

„Málokdo ze spotřebitelů si pravděpodobně uvědomuje, jak neuvěřitelná cesta vede k tomu, aby se cukrovinky dostaly do jejich místního obchodu. Protože abychom skutečně dosáhli nulových čistých emisí, musíme eliminovat emise skleníkových plynů v celé šíři našeho hodnotového řetězce – od farem, které nám poskytují suroviny, až po konečné použití našeho výrobku u spotřebitelů. Rád bych proto využil této příležitosti a vyzval naše dodavatele, aby se připojili k naší ambici dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí,“ říká Jan Sikora, ředitel pro český trh.

Generální ředitel společnosti Mars Grant Reid objasňuje: „Rozsah globálních zásahů musí být odvážnější a rychlejší. Změna klimatu již ovlivňuje planetu i životy lidí. Aby se tato reálná a hmatatelná hrozba zmírnila, musí mít podle vědeckých poznatků nulové čisté emise široký záběr a musí zahrnovat emise v celém hodnotovém řetězci a plány musí mít hmotné, průběžné cíle. Na pokrok nemůžeme čekat desítky let. Dlouhodobé cíle nemohou být omluvou pro nečinnost a prodlev.“

Abychom dosáhli smysluplného dopadu a zajistili, že bude odpovídat svému účelu, zahrnuje nulový cíl celou stopu skleníkových plynů společnosti, od způsobu, jakým získáváme materiály, až po způsob, jakým spotřebitelé používají naše výrobky, a mobilizujeme celou naši společnost, aby přijala opatření nyní a dosahovala průběžných cílů každých pět let.

Protože se jedná o významnou výzvu, společnost Mars nebude schopna dosáhnout čistých nulových emisí bez zapojení všech spolupracovníků, dodavatelů, zákazníků, spotřebitelů a partnerů v oboru. Ve společnosti Mars věříme, že je důležité, abychom spolupracovali a dosáhli většího rozsahu a dosahu. Společnost Mars se již více než deset let zasazuje o opatření v oblasti klimatu a již v roce 2009 se zavázala, že do roku 2040 dosáhne nulových čistých emisí v přímém provozu.

Oznámení navazuje na stávající plán Sustainable in a Generation, v němž se společnost zavázala snížit emise v celém hodnotovém řetězci o 67 % do roku 2050 a potvrdila ambiciózní krátkodobý cíl snížit emise skleníkových plynů v celém hodnotovém řetězci o 27 % do roku 2025.

Od roku 2015 snížila společnost Mars emise v celém svém hodnotovém řetězci o 7,3 %, přestože její podnikání stále roste. Ve svých přímých provozech již společnost Mars snížila emise o 31 % a je na dobré cestě k dosažení průběžného cíle pro rok 2025 (snížení o 42 %).

Další informace o závazcích společnosti Mars v oblasti klimatu a plánu Sustainable in a Generation naleznete na adrese www.mars.com/sustainability-plan.