GasNet je největším plynárenským distributorem v České republice. Zajišťuje bezpečné dodávky plynu pro 2,3 milionu odběrných míst, pokrývá 80 % distribuce plynu a stará se o 65 000 kilometrů plynovodů. A pyšní se ještě jedním nej: patří u nás k průkopníkům ESG, udržitelného způsobu podnikání a odpovědného investování.

Na udržitelné budoucnosti záleží

„Záleží nám na tom, jak se chováme k sobě, k našemu okolí a životnímu prostředí. Záleží nám na zdraví celé společnosti. Proto jediné, co nám dává smysl, je podnikat udržitelně, odpovědně a ohleduplně,“ říká Erika Vorlová, Chief Services Officer skupiny GasNet.

Svoji ESG strategii, tedy cestu odpovědnosti a udržitelnosti, postavil GasNet na čtyřech pilířích, které zhmotňují tuto snahu do konkrétních kroků. Řeší jak ochranu přírody, spolupráci s komunitami i vlastními zaměstnanci, tak bezpečnost práce a zodpovědné řízení rizik.

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnost provozu hraje v ESG zásadní roli. GasNet pravidelně vyhodnocuje míru pracovní úrazovosti pomocí ukazatele LTIF, který počítá úrazy na milion odpracovaných hodin. V roce 2021 dosáhl GasNet skvělého výsledku 0,77 úrazu na milion hodin.

Stejně dobrých výsledků skupina dosahuje i v oblasti ochrany veřejnosti. Pro případ jakýchkoli incidentů spojených s plynem provozuje GasNet na telefonním čísle 1239 non-stop pohotovostní linku. Plynárenská pohotovost je připravena okamžitě reagovat a řešit problémy. Ročně zaznamenají na lince více než 33 000 telefonických hlášení. Mezi nejčastější incidenty patří narušení plynovodní sítě třetími stranami, které jsou zpravidla zapříčiněny neodborně prováděnými výkopovými pracemi na stavbách.

Vzdělání a diverzita

Plynaři dlouhodobě táhnou za jeden provaz s dobrovolnými hasiči a podporují vzdělávání mladých prostřednictvím spolupráce s programy jako Elixír do škol, Energetická olympiáda, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu a Start Driving.

„Chceme vytvářet tolerantní prostředí. Chceme být otevření světu. Je to právě diverzita profesních zkušeností, vzdělání a názorů, která nám dává sílu,“ podotýká Erika Vorlová.

Aktivní jsou plynaři v rozvoji diverzity a pomoci komunitám, kde GasNet působí. Naposledy taková pomoc směřovala na Moravu, kterou zasáhlo loni v červnu ničivé tornádo. Nejen že tady hned po události obnovovalo dodávky energie na 80 techniků, ale i půl roku po události sem od plynařů putovaly další finanční prostředky na obnovu zdravotního střediska, dětské klubovny a školy.

Snižování emisí

GasNetu se podařilo významně zapracovat na snížení vlastní uhlíkové stopy. Díky výměně 819 kotlů pro předehřev plynu na regulačních stanicích dosáhla skupina snížení emisí oxidu uhelnatého a oxidů dusíku o 44 %. Veškerá elektřina, kterou skupina používá, pochází z obnovitelných zdrojů. Vozový park plynařů tvoří z více než 40 % vozy poháněné bioCNG, plynem vyráběného z bioodpadu, který má dokonce zápornou uhlíkovou stopu. Od roku 2011 se pak plynařům podařilo snížit úniky na síti o 63 %. Do budoucna si největší český distributor klade další ambiciózní cíle.

GasNet patří ke špičce ESG v energetice

Aby skupina prověřila svou sílu a schopnosti v oblasti ESG, prošla v loňském roce nezávislým ESG ratingem. V hodnocení mezinárodní agentury Sustainalytics dosáhla vynikajícího výsledku – z pohledu ESG byla skupina vyhodnocena jako 3. nejlepší subjekt z 83 hodnocených plynárenských firem na celém světě. Ve střední Evropě patří v ESG k absolutní energetické špičce.

„Práce v minulém roce nás výrazně posunula směrem k našemu cíli stát se odpovědnou a udržitelnou společností. I přes tento skvělý výsledek jsme nadále odhodláni naše procesy zlepšovat. Chceme se stát lídrem v oblasti ESG mezi plynárenskými distribučními společnostmi. Uplynulý rok považujeme za velkou zkušenost, kterou můžeme využít v naší další práci a promítnout do dalšího zlepšení,“ uzavírá Erika Vorlová z GasNetu.