Podle statistik spotřebovávají budovy až 40 % celkové energie v Evropské unii. Z tohoto čísla připadají dvě třetiny na vytápění, zbylou třetinu tvoří ohřev vody, osvětlení, vaření a spotřebiče. Zdražování cen energií se tak výrazně dotkne nejen domácností, ale i veřejných budov. Ať už se jedná o obchodní centra, školy, nemocnice či fotbalové stadiony, i ony hledají způsoby, jak ušetřit. 

Energetická řešení nepředstavují náhlý problém. Jejich otázku řeší většina zástupců veřejných budov již delší dobu. „Energeticky úsporná řešení jsou pro nás dlouhodobou otázkou a řešíme je průběžně. Jedná se především o modernější a efektivnější řídící energetické systémy pro lepší regulaci, řízení, správu, měření a optimalizaci. Zde hovoříme o poměrně významných úsporách na úrovni až 15 %,“ sdělil Pavel Hradec, ředitel obchodního centra Galerie Harfa.

Ke snížení nákladů za energie napomáhá budovám důkladný sběr dat. Mnoho společností proto hledá firmy, které se zabývají integrovaným facility management. Ten napomáhá zabezpečit bezporuchový a efektivní provoz technologických a technických zařízení, a zároveň z nasbíraných dat vytváří zevrubnou analýzu energetické spotřeby budov a následně i řešení možných úspor. „Zájem o naše služby se zvýšil opravdu znatelně, jedná se o desítky nových klientů. Nejvíce se v tuto chvíli zajímají o možnosti optimalizace provozu současných technologií, řešení fotovoltaiky a rekonstrukce či výměny stávajících technologií za nové, úspornější,“ řekl Ondřej Pěnička, ředitel divize Facility management M2C.

Pomoci s úsporami mohou nejen nákladné investice, jako je nové zateplení budovy, výměna oken či moderní zdroje vytápění. Součástí opatření jsou často i menší, nízkonákladová zařízení. „Součástí úsporných mechanismů jsou i zdánlivé drobnosti jako bezdotykové baterie nebo automatické splachovače na našich toaletách. Od těch si slibujeme nezanedbatelné úspory vody. Navíc jsou pro klienty tato zařízení komfortnější a hygieničtější,“ dodal Hradec.

Právě bezdotykové baterie a automatické splachovače toalet či pisoárů jsou jednou z cest, jak napomoci zmírnit plýtvání vodou ve veřejných prostorech. Výhoda kupříkladu senzorové baterie spočívá v poskytnutí přesného množství vody, které je nezbytně nutné pro aktuální potřebu, čímž se zmenší spotřeba o 1/3. „Ušetřit se dá i na splachování. Nové modely pisoárů zvládnou spláchnout pouze jedním litrem vody, což znamená úsporu až 70 %. Kromě možnosti regulace průtoku a nastavitelné doby splachování navíc umožňují i automatický proplach vody, což obecně zlepšuje čistotu toalet“ říká Pavel Rybka, spolumajitel české značky Sanela.

K optimalizaci spotřeby elektrické energie a vody přispívají i nejrůznější provozní, systémová či technologická nastavení. Pomoci může i implementace nejrůznějších úsporných technologií, bazénové technologie nebo i ostatní systémy vody. „Na Aquacentru Šutka je osazena bazénová technologie, která využívá odpadní vodu z praní bazénových filtrů. Po vyčištění se tato voda vrací zpět do systému bazénové technologie. Co se týče energií, jejich cena se u nás zvýšila o 350 %. Úsporou provozních nákladů se však zabýváme již delší dobu, a to například postupnou výměnou osvětlení za úsporné LED zářivky,“ řekl Jan Mareš, správce bazénů v Aquacentru Šutka.

V souvislosti s úsporami ve veřejných budovách vydalo ministerstvo průmyslu ke konci července manuál úspor. Ten obsahuje kromě informací o energetickém managementu či možnostech dotací i výpis rychlých úspor s nízkými náklady. Součástí manuálu jsou rady týkající se energií. Dočteme se tak o snížení termostatu o několik stupňů, zhasínání světla v nevyužívaných prostorech a na chodbách, či o správném nastavení běžně užívaných spotřebičů, jako je lednice či mrazák. „K boji za energetickou nezávislost se může přidat úplně každý, větší změny začínají u jednotlivců. Šetřit energií se dá i bez velkých investic,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Foto Sanela