Téměř 9 z 10 ředitelů programů udržitelnosti tvrdí, že společnosti nemohou dosáhnout svých cílů bez výrazného snížení spotřeby energie na straně technologické infrastruktury

Společnost Pure Storage, průkopník v poskytování nejpokročilejších technologií a služeb v oblasti ukládání dat, zrealizovala ve spolupráci se společností Wakefield Research studii, v níž identifikuje kritický vliv IT na udržitelnost životního prostředí.

Nová studie s názvem „Drivers of Change: Pure Storage IT Sustainability Impact Survey 2022“ zkoumá, jak mohou IT profesionálové spolupracovat s vedením firem a řediteli programů udržitelnosti na snižování ekologické stopy svých organizací.

Průzkum, do něhož se zapojilo 1 000 ředitelů programů udržitelnosti, zaznamenal konzistentní výsledky napříč globálními trhy, včetně USA, Spojeného království, Francie a Německa. Mezi nejdůležitější zjištění průzkumu patří:

Polovina manažerů udržitelnosti zaostává v plnění cílů z oblasti udržitelnosti: Většina manažerů udržitelnosti (78 %) tvrdí, že vedení jejich společnosti považuje iniciativy v oblasti udržitelnosti za prioritu, stejně tak většina z nich plánuje splnit cíle udržitelnosti do tří až sedmi let (56 %). Pouze polovina (51 %) dotázaných však uvádí, že jsou s plněním svých cílů na dobré cestě.

Technologie hrají při prosazování iniciativ v oblasti udržitelnosti stále důležitější roli: Převážná většina (86 %) manažerů programů udržitelnosti souhlasí s tím, že společnosti nemohou dosáhnout svých cílů udržitelnosti, aniž by výrazně snížily spotřebu energie na straně technologické infrastruktury. Tento problém bude stále palčivější, protože 81 % respondentů předpovídá, že vliv technologické infrastruktury na uhlíkovou stopu společnosti se v příštích 12 měsících zvýší.

Nesoulad týmů IT a udržitelnosti při rozhodováních o nákupu: I když se uhlíková stopa technologií zvyšuje, 59 % respondentů tvrdí, že udržitelnost dodavatelů se při jejich výběru obvykle přehlíží. To by se dalo zmírnit tím, že by se manažeři pro udržitelnost zapojili do rozhodování již v počáteční fázi; téměř dva ze tří (64 %) respondentů ale tvrdí, že se obvykle zapojí až poté, co proces nákupu technologií již začal.

Podpora firemních iniciativ v oblasti udržitelnosti ze strany IT týmů je neuspokojivá: IT oddělení bylo více než kterákoli jiná část firmy (tj. finance, vedení, provoz…) označeno za oddělení, které nepodniká potřebné kroky k podpoře cílů udržitelnosti své společnosti (34 %). Jen asi polovina (51 %) respondentů uvádí, že IT tým jejich firmy při rozhodování o nákupu technologií bere na udržitelnost náležité ohledy.

Význam celého odvětví IT

Datová centra dnes odpovídají za 1 % celosvětové spotřeby elektřiny. Světové ekonomické fórum odhaduje, že digitalizace jen v roce 2020 vyprodukovala 4 % celosvětových emisí skleníkových plynů, avšak pokud by se digitální technologie rozšířily, mohly by do roku 2050 snížit emise o 20 %.

Datová centra a digitalizace tak hrají nepopiratelně důležitou roli v každé podnikové strategii udržitelnosti. Manažeři odpovědní za udržitelnost sice usilují o splnění zásadních environmentálních cílů, ale toho nelze dosáhnout bez udržitelnější IT infrastruktury vyznačující se vysokou efektivitou, škálovatelností a jednoduchostí.

V důsledku toho existuje obrovská příležitost pro IT profesionály, kteří mohou svým organizacím pomoci dosáhnout pokroku ve snižování ekologické stopy. Budováním a zaváděním udržitelné technologické infrastruktury podporované inovativními, efektivními a škálovatelnými dodavateli IT mají týmy IT potenciál významně a okamžitě ovlivnit situaci. Stačí využívat technologie navržené tak, aby spotřebovávaly výrazně méně energie, vyžadovaly méně chlazení a produkovaly mnohem menší objem odpadu.

Podrobnější informace (v angličtině)

Plná verze studie Drivers of Change: Pure Storage IT Sustainability Impact Survey 2022 včetně metodologie.

Nový nástroj Energy Savings Visualizer společnosti Pure Storage umožňuje organizacím vypočítat odhadované úspory nákladů na elektřinu, jichž lze dosáhnout při použití blokového, souborového nebo objektového úložiště optimalizovaného z hlediska výkonu/kapacity. Více na: www.purestorage.com