Hospodaření s vodou patří mezi nejčastěji skloňované téma politiky, odborníky, podnikateli, zemědělci a občany. Základ mají všechny úvahy stejný. Je jím sucho, s ním související pokles spodních vod a problémy se zásobováním pitnou vodou. Zde si dovolíme citovat z nedávné tiskové zprávy ministerstva zemědělství, která byla vydána v souvislosti s Informací o stavu v zásobování pitnou vodou, kterou vzala na vědomí vláda: „ Dlouhodobě se daří snižovat ztráty pitné vody v síti. I během roku 2019 ztrát vody v trubní síti ubylo. V porovnání s rokem 2018 se podíl ztrát vody v síti k celkovému množství vyrobené vody snížil o 1,3 % na 14,5 %.“ Na první pohled si vedeme dobře, ale… Znamená to, že každý sedmý litr pitné vody se ztratí v potrubí před vodoměrem v průmyslovém závodě, administrativní budově nebo domácnosti. Tam přibývají další ztráty, bohužel, statistika o tom se nevede.

Dá se předcházet ztrátám a jak? Řešením je měření spotřeby vody takříkajíc za pochodu, tedy každou minutu, pomocí chytrých vodoměrů od společnosti Bonega, které jsou primárně určeny pro správce nemovitostí, rozúčtovatele, bytová družstva i SVJ.

Aplikace Chytré vodoměry.cz splňuje všechny požadavky nově připravované implementace evropské směrnice 2012/27/EU. Předpokládá se, že od října 2020 bude povinné vyúčtovávat vodu alespoň 4x ročně, od 1. ledna 2022 alespoň 1x měsíčně. K vodoměrům BONEGA lze snadno připojit automatický uzávěr vody, který sám zastaví vodu v případě havárie. Díky tomu je tak možné předejít velkým škodám na majetku.

Obr. 1.  Jak chytré vodoměry BONEGA snižují účty za vodu. Zdroj dat: Podnikatelské centrum, Hradec Králové  

Přednosti řešení jsou následující  

 • Rychlá lokalizace úniků vody a poruch ve vodinstalaci
 • Aplikace splňuje požadavky směrnice 2012/27/EU
 • Analýza spotřeby vody po minutách
 • Automatický uzávěr vody
 • Přístup do webové aplikace pro nájemníky
 • Aktuální orientační cena za spotřebovanou vodu
 • Pomoc s řešením konfliktů s problémovými nájemníky
 • Měření spotřeby vody i v nepřístupných prostorách
 • Export dat do Excelu, CSV nebo přes REST API
 • Vlastní doména webové aplikace

Proč dálkové odečty vody

Online odečty vody pomocí chytrých vodoměrů již několik let existují, ale byly dosud velmi drahé a komplikované z technického, uživatelského i obchodního hlediska. Firma BONEGA přináší radikálně levnější a praktičtější řešení:

 • Výrazně nižší pořizovací i provozní náklady umožňují umístění chytrých vodoměrů do každého bytu či kanceláře.
 • Interval vysílání každou minutu otevírá možnosti alarmů a analýzy spotřeby, které jinak nejsou možné.
 • Nájemníci ihned vidí cenu spotřebované vody i za každou jednotlivou sprchu, což motivuje k úsporám.
 • Webová aplikace je intuitivní i pro naprosté laiky a funguje na počítači i telefonu.
 • Využívá existující internetové připojení v budově, díky čemuž je provoz levný i při minutové četnosti vysílání.
 • Systém se skládá jen z vodoměrů s vysílači a základny připojené do internetu. Žádná další zařízení ani čidla nejsou třeba.
 • Snadná montáž nevyžaduje žádnou konfiguraci. Jedná se o prostou výměnu vodoměrů, kterou zvládne každý instalatér.
 • Jednoduché a průhledné obchodní podmínky bez složitých administrativních poplatků.

Funkce systému

►K jednomu či výhodněji ke dvěma vodoměrům současně je připojen jeden radiový vysílač.

►Vodoměry při průtoku vody generují magnetické pulzy, které jsou přenášeny do radiového vysílače umístěného mimo vodoměr.

►Vysílač informace o spotřebě vody v nastavené časově periodě rádiově odvysílá.

►Data jsou z desítek vysílačů zachyceny základnou, která je dále zasílá na zabezpečené servery.

►Základnu je možné připojit k existujícímu internetovému připojení v budově nebo lze využít GSM modem se SIM kartou s levným internetem funkčním v celé EU u libovolného operátora, který má v dané oblasti pokrytí 2G/3G signálem.

►Majitelé, provozovatelé či nájemci pak mají k dispozici již hotové grafické výstupy ve webové aplikaci Chytré vodoměry.cz. Data jsou také dostupná ve formátu CSV nebo přes REST API.

►Do vodovodního řádu lze samostatně vložit automatický uzávěr vody, který sám zastaví vodu v případě malého úniku vody nebo velké havárie. Díky tomu je tak možné předejít velkým škodám na majetku. Uzávěr vody se nastavuje manuálně.

Více informací na odkazu https://chytrevodomery.cz/