Spotřeba černého uhlí v EU zaznamenala loni další 4% pokles na 226 milionů tun, což vyplývá z posledních zveřejněných údajů EUROSTATu. Hrubá domácí spotřeba černého uhlí v EU od 90. let 20. století neustále klesala a poté se téměř deset let stabilizovala na přibližně 360 až 380 milionech tun. Po prudkém poklesu a krátkém oživení mezi roky 2008 a 2012 se nadále snižovala. V roce 2018 byla spotřeba černého uhlí 54 % pod úrovní 497 milionů tun v roce 1990.

Produkce černého uhlí v EU rovněž meziročně klesá. V roce 2018 činila 74 milionů tun, což je 6 % pod úrovní roku 2017 a o 80 % méně než 368 milionů tun v roce 1990.

V roce 1990 těžilo černé uhlí 14 členských států současné EU, v roce 2018 jich bylo pouze pět: Polsko, Česko, Německo, Spojené království a Španělsko. V roce 2018 Polsko vyprodukovalo 63,4 milionu tun černého uhlí, což představuje 86 % celkové produkce EU. Česko vyrobilo 4,5, Německo 2,8, Spojené království 2,6 a Španělsko 0,5 milionu tun.

Ve srovnání s rokem 2012, který byl posledním vrcholem v produkci černého uhlí v EU (123 milionů tun), Polsko do roku 2018 snížilo svou produkci o 20 % a Česko o 39 %. Zbývající země drasticky snížily svou produkci černého uhlí ve stejném období, Německo o 76 %, Spojené království o 84 %, Španělsko o 86 %.

Polsko (32 %) a Německo (20 %) společně představovaly v roce 2017 více než polovinu celkové spotřeby černého uhlí v EU, následovalo Španělsko (9 %), Itálie, Francie, Nizozemsko a Spojené království (všechny 6 %).

Spotřeba a produkce hnědého uhlí

Spotřeba hnědého uhlí v EU v roce 2018 se odhaduje na 370 milionů tun. V 90. letech 20. století spotřeba rychle klesala, v letech 2000 až 2012 se pohybovala v rozmezí 400 až 450 milionů tun ročně. Od roku 2013 trend spotřeby většinou klesá.

Trend produkce hnědého uhlí je velmi podobný vývoji spotřeby; hnědé uhlí se většinou vyrábí v zemích spotřeby, zatímco dovoz a vývoz jsou zanedbatelné.

V roce 2017 představovalo Německo 44 % celkové spotřeby hnědého uhlí v EU, následovalo Polsko (16 %), Česko a Řecko (oba 10 %), Bulharsko (9 %) a Rumunsko (7 %).

Dodávky uhlí do elektráren

Většina černého uhlí (61 % v roce 2017) a hnědého uhlí (93 % v roce 2017) se používá k výrobě energie. V roce 2017 bylo do elektráren v EU dodáno 150 milionů tun černého uhlí, které vyráběly elektřinu a teplo. U hnědého uhlí to bylo 359 milionů tun.

Obě řady v 90. letech klesaly, poté zůstaly většinou stabilní až do roku 2012, ale s výrazným poklesem od roku 2008 do roku 2010. Od roku 2013 vykazují dodávky černého uhlí pro výrobu energie jasně klesající trend; ve výrobě elektřiny a tepla je černé uhlí stále více nahrazováno zemním plynem a obnovitelnými zdroji energie. Dodávky hnědého uhlí do elektráren také vykazují klesající trend od roku 2013, s mírným nárůstem v roce 2017.

Dodávky uhlí do koksoven a koksárenské výroby koksu

Tvrdé uhlí (konkrétně koksovatelné uhlí) je nezbytné pro výrobu koksárenského koksu pro ocelářský a železářský průmysl. Poslední dostupné roční údaje ukazují, že koksovny v EU v roce 2017 spotřebovaly 51 milionů tun koksovatelného uhlí na výrobu 39 milionů tun koksárenského koksu, přičemž si udržely podobnou úroveň jako v roce 2016.

Více na https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Coal_production_and_consumption_statistics#Consumption_and_production_of_hard_coal