52 % dotázaných dospělých v Ústeckém a Karlovarském kraji odpovědělo v průzkumu agentury Focus, Marketing & Social Research pro Hnutí DUHA, že podporuje konec těžby a spalování uhlí v Česku nejpozději v roce 2035. Zajímavé je, že “hnědouhelné kraje” fandí rychlejšímu konci uhlí více, než celorepublikový průměr, kde to je 40 %. Podle podrobného modelování elektrizační soustavy ČR je v případě rozumného využití potenciálu obnovitelných zdrojů a přesunu spotřeby plynu z tepla na výrobu elektřiny možné odstavit všechny uhelné elektrárny do roku 2030 (modelování počítalo s pokračováním využívání elektřiny z uhelných tepláren).

V severozápadních Čechách, kde se uhlí těží a převážně spaluje, chce 14 % lidí jeho konec už do roku 2025, 20 % do roku 2030 a 18 % do roku 2035. Pětina lidí v hnědouhelných krajích chce konec uhlí později (12 % do roku 2040 a 10 % do roku 2050), čtvrtina nemá názor. V pátek 5. června zasedá Uhelná komise právě v Ústeckém kraji, v areálu končící Uhelné elektrárny Prunéřov I.

Průzkum také potvrdil známý fakt, že lidé v ČR nejvíce preferují obnovitelné zdroje (hlavně malé vodní elektrárny, solární elektrárny, velké vodní a větrné elektrárny) – kolem 75 % odpovídá rozhodně či spíše ano. Nejméně naopak lidé preferují uhelné elektrárny (15 %), rozporuplně vnímají jaderné elektrárny (39 % preferuje, 35 % nesouhlasí).

Průzkum dále ukázal, co lidé očekávají, že stát pro budoucnost energetiky udělá. Stát by měl podle nich podporovat zejména využívání obnovitelných zdrojů energie (nejčastěji uvedeno na 1. místě), aby za 10 let dosáhl snížení ceny pro koncového uživatele. Dále by se měl zaměřit na úspory energií (nejčastěji uvedeno na 2. místě) a zateplování domů (nejčastěji uvedeno na 3. místě). V průměrném hodnocení jsou tato opatření hodnocena podobně a oproti zbývajícím dvěma možnostem výrazně upřednostňována. Naopak jako nejméně vhodné opatření k budoucímu snížení cen energií je považována jednak výstavba nových jaderných reaktorů a vůbec nejméně vhodné je zajištění dostatku uhlí.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického a klimatického programu Hnutí DUHA a člen Uhelné komise, řekl:

„Uhelné kraje nejsou uhelné. Alespoň dle pohledu místních lidí na budoucnost. Většina lidí v Ústeckém a Karlovarském kraji chce konec těžby a spalování uhlí nejpozději za 15 let. Tedy dokonce rychleji, než je celorepublikový průměr. Převažující preference obnovitelných zdrojů a úspor energie oproti uhlí je však jednoznačná v celé naší společnosti. Uhelná komise, která zítra jedná právě v Ústeckém kraji, by se měla postavit za místní občany i občany ČR a navrhnout co nejrychlejší konec uhlí.”

Lubomír Rejda z výzkumné agentury FOCUS řekl:

„Většina dotázaných – 60 % – souhlasí (určitě ano nebo spíše ano) s postupným ukončením spalování uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v ČR. V Ústeckém a Karlovarském kraji je to ještě o 4 procentní body více. V těchto krajích – kde se těží a převážně i spaluje hnědé uhlí – také 52 % respondentů odpovědělo, že by ČR měla s uhlím skončit do roku 2035 nebo dříve. 12 % respondentů z těchto krajů uvedla rok 2040 a 10 % rok 2050. Konec uhlí do roku 2035 či dříve je nejpreferovanější varianta i pro celou ČR.“