Rozvoj výroby a využívání biometanu a dalších nízkouhlíkových plynů při dekarbonizaci české energetiky a podpora plynové mobility na bázi bioCNG a bioLNG. To jsou hlavní cíle podepsaného Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Českým plynárenským svazem (ČPS) a CZ Biom – Českým sdružením pro biomasu. 

„Biometan má v České republice potenciál zcela nahradit spotřebu plynu v dopravě a v tomto sektoru tak může výrazně přispět ke splnění národních emisních cílů pro rok 2030. Navíc jde o vyzkoušenou technologii s vybudovanou infrastrukturou i s dostatečnou nabídkou vozidel. Rozvoj však brzdí dosud nejasná podoba konkrétních podpůrných nástrojů pro jeho využití. Proto je nezbytné, aby nově ustavená vláda tuto skutečnost v chystané legislativě co nejdříve zohlednila,“ řekla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS.

Využití biometanu v dopravě průběžně narůstá a v tuzemsku jej v podobě bioCNG nabízejí přední společnosti zabývající se prodejem plynu, jako jsou například innogy Energo, Bonett nebo E.ON Energie a Pražská plynárenská. Zájem řidičů osobních aut o CNG s podílem biometanu přitom podle odborníků předznamenává také rostoucí poptávku po bioLNG. To je vhodné zejména pro sektor nákladní dopravy, kde je aktuálně jedinou dostupnou nízkoemisní alternativou k naftě s dostatečným výkonem.

„S ohledem na ambiciózní evropské cíle ve snižování emisí a dosažení uhlíkové neutrality je zřejmé, že i v dopravě bude nevyhnutelné zvyšovat podíl biometanu i na úkor zemního plynu. Biometan vyráběný z odpadů je přitom obnovitelným zdrojem energie, který nabízí až 90% snížení emisí skleníkových plynů v porovnání s fosilními palivy,“ sdělil Jan Habart, předseda CZ Biom.

Emise vozidel na CNG a LNG jsou oproti klasickým palivům nižší o desítky procent a jsou tak plně srovnatelné například i s elektromobily. V případě směsi s biometanem je ekologický přínos dokonce ještě výraznější.

Zatím jediná výrobna biometanu v Česku se nachází v Rapotíně na Šumpersku. Bioplyn získaný z biologicky rozložitelného odpadu se zde za pomoci technologie membránové separace odděluje od nežádoucí příměsi, takže kvalitou odpovídá zemnímu plynu. Díky srovnatelným vlastnostem jej proto lze i vtláčet přímo do plynárenské soustavy. „Veškerá produkce biometanu z Rapotína však bohužel odchází do zahraničí. Legislativa se proto musí změnit a nastavit takové podmínky, které umožní naplno využívat domácí zdroje a zároveň podpoří další rozvoj,“ uvedla L. Kovačovská.  „Zájem o výrobu biometanu je velký. Již nyní probíhá výstavba nebo projektová příprava několika dalších výroben. Věřím, že vznikají také díky spolupráci ČPS a CZ Biom,“ doplnil J. Habart.

Signatáři memoranda prohlašují, že podpora ekologičtějších paliv, a tedy i biometanu, bude možná pouze s proaktivní podporou státní správy. V rámci podpisu memoranda si proto kladou mimo jiné za cíl spolupráci v oblasti:

  • podpory výroby bioplynu s cílem jeho následného využití pro výrobu biometanu,
  • formování pozitivního veřejného mínění o biometanu a plynové mobilitě obecně,
  • identifikace technických a legislativních bariér bránících výrobě a lepšímu využívání biometanu v praxi,
  • připomínkování a tvorby relevantních právních rámců a provádějící legislativy,
  • konkrétních projektů týkajících se produkce biometanu, bioCNG a bioLNG.

Vyjádření energetických společností:

innogy:

Provozovatel největší tuzemské sítě plnicích stanic CNG innogy Energo v letošním roce výrazně navýšil podíl biometanu pro své zákazníky. „Reagujeme na rostoucí poptávku firemního sektoru po čisté mobilitě. Stále více firem chce podnikat udržitelně a v rámci svých firemních vozových parků nakupují také CNG auta. S biometanem pomáháme našim zákazníkům efektivně plnit jejich ekologické cíle. Jako lídr trhu jsme celkově letos překročili hranici 5 mil. m3 biometanu, což představuje téměř poloviční podíl na celoročním výtoči CNG v naší síti plniček.“

E.ON:

Biometan tvořil například u společnosti E.ON Energie vloni zhruba 20 % celkového objemu stlačeného plynu, který zákazníci odebrali. „Letos jsme objem zeleného plynu ještě zvýšili a aktuálně dosahuje nakoupený biometan, který nabízíme uživatelům vozů na CNG, zhruba 80 % naší celkové kapacity. A zelený plyn budeme nakupovat do plniček CNG i v nadcházejících letech, protože zpětná vazba, kterou od zákazníků máme, je pozitivní,“ informovala Martina Slavíková, mluvčí společnosti E.ON Energie s tím, že roční spotřeba řidičů u stanic E.ON přesahuje 5 milionů m3 stlačeného zemního plynu.

GasNet:

Růst zájmu o biometan eviduje také největší český distributor plynu společnost GasNet. „Poptávka po biometanu roste zejména ze strany průmyslových odběratelů. Zatímco v minulém roce jsme do naší soustavy vtlačili přes 700 000 m3 biometanu, za prvních devět měsíců letošního roku je to už lehce přes 800 000 m3,“ uvedl Aleš Gregorovič, tiskový mluvčí společnosti GasNet .

EBW Solution:

Domácí výroba biometanu je zamrzlá. Trh zachraňuje import ze zahraničí. „Bioplynové stanice a plynárenská soustava tvoří poměrně hustou síť, ve které jsou ideální podmínky pro výrobu a vtláčení biometanu. Potenciální domácí výrobci čekají na nastavení podmínek, které výrobu biometanu podpoří.“ sděluje Martin Schwarz, jednatel společnosti EBW Solution.

Pražská plynárenská, a.s.:

„Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v dopravě je pro Pražskou plynárenskou cesta k plnění několika úkolů zároveň. Tyto úkoly plynou z cílů Klimatického plánu hl. m. Prahy 2030, z evropské direktivy RED II a balíčku Fit for 55 vedoucího ke snížení produkce skleníkových plynů. Letos na našich plničkách CNG řidičům doručíme v podobě biometanu čtvrtinu celkové spotřeby. Příští rok plánujeme celou předpokládanou kapacitu spotřeby CNG pokrýt stlačeným biometanem. Domácí produkce udržitelného biometanu je zatím zanedbatelná, proto se Pražská plynárenská aktivně věnuje projektům orientovaným na jeho výrobu,“ říká Ing. Štěpán Košař, vedoucí odboru alternativních zdrojů energie, Pražská plynárenská, a.s.