Průzkum provedený v pěti evropských zemích zkoumal vnímání a návyky spotřebitelů při likvidaci elektroodpadu, a to včetně toho světelného, tedy vyřazených světelných zdrojů. Průzkum prokázal, že značný podíl respondentů ví, kam elektroodpad odnést a jak jej správně zlikvidovat. Dále potvrdil, že většina respondentů považuje recyklaci za klíčovou součást ochrany životního prostředí. V ČR by 60 % spotřebitelů zlikvidovalo vyřazenou úspornou žárovku správným způsobem.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že 62–88 % evropských spotřebitelů si je vědomo, kde a jak se má elektroodpad správně zlikvidovat. Zhruba tři čtvrtiny (61–75 %) využívá k likvidaci obecní sběrné dvory. Zadavatelem průzkumu byla evropská asociace EucoLight, která sdružuje organizace zabývající se sběrem a recyklací osvětlovací techniky. Průzkum byl realizován v Rakousku, Německu, Itálii, Nizozemsku a Španělsku prostřednictvím společnosti GfK Italy.

60 % Čechů zlikvidovalo vyřazenou úspornou žárovku správným způsobem

Z obdobného tuzemského průzkumu vyplynuly podobné závěry: 60 % českých spotřebitelů zlikvidovalo vyřazené úsporné zdroje – konkrétně kompaktní zářivky – správným způsobem, tedy nejčastěji odevzdáním ve sběrném dvoře či na prodejním místě. Průzkum pro společnost EKOLAMP loni provedla agentura Markent mezi 1223 respondenty.

„V Česku patří mezi spotřebiteli spontánně nejvíce jmenovaná místa zpětného odběru nefunkčních světelných zdrojů sběrné dvory (47 %), prodejny elektro (40 %) a supermarkety (24 %),“ shrnuje tuzemské výsledky Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů, svítidel a dalších elektrozařízení.

Vysloužilé úsporné zářivky nepatří mezi ostatní elektrospotřebiče

Z evropského průzkumu asociace EucoLight dále vyplynulo, že spotřebitelé vědí o nutnosti elektroodpad recyklovat a uvědomují si, že nepatří do běžného směsného odpadu. Jsou také ochotni přizpůsobit své návyky trvale udržitelnému ekologickému chování. Výsledky nicméně poukazují na potřebu informovat spotřebitele o nutnosti oddělovat při sběru světelné zdroje od ostatních spotřebičů. V jednotlivých zemích si toho není vědomo 5 až 22 % spotřebitelů.

„Vysloužilé zářivky patří výhradně do speciálních sběrných nádob na světelné zdroje. V žádném případě se nesmějí vyhazovat mezi jiné vyřazené elektrospotřebiče. Důvodem je jejich křehkost: mezi ostatním elektroodpadem by se mohly rozbít a tím uvolnit do okolí toxickou rtuť, kterou zářivky v malém množství obsahují,” uzavírá Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP.

Naprostá většina respondentů (76–84 %) také řekla, že výrobci, distributoři, kamenné i on-line obchody by měli informovat o svých službách sběru a recyklace elektroodpadu. Tím by podle nich pomohli zvýšit povědomí o správném chování při recyklaci elektroodpadu. V podobném duchu se vyjádřili i tuzemští spotřebitelé.