Případný nedostatek plynu staví výrobce a uživatele obráběcích CNC strojů do nezáviděníhodné situace. Nároky na přesnost obráběcích strojů jsou vysoké – k jejímu dosažení je třeba teplotní komfort, který zajišťuje právě vytápění. Jedná se o další komplikaci po dvou letech covidu, problémem jsou i snížené, nepravidelné a rušené zakázky z Asie. Jak se na potenciální krizi připravit, radí společnost Profika.

Obor strojírenství aktuálně čelí celé řadě výzev. Epidemie covidu 19 zkomplikovala situaci na trzích, ke které se přidala i nefungující mezinárodní námořní doprava či umělé navyšování platů státní správy, které vytváří tlak i na zvyšování platů v soukromé sféře. K aktuálnímu i dlouhodobému nedostatku materiálu a zvyšujícím se cenám všech vstupů, se před výrobními podniky využívající CNC obráběcí stroje objevila další zkouška.  Musí své provozy připravit tak, aby v ekonomickém i technickém zdraví přečkaly nadcházející přechodné období bez plynu či s jeho výrazným nedostatkem.

„U CNC strojů je vždy požadována maximální přesnost. Při tlaku konstruktérů na preciznost v řádu tisícin milimetru musí mít technika vhodné výrobní prostředí. To zahrnuje i adekvátní teplotní komfort, který hlavně v zimních měsících zajišťuje vytápění, často plynem. Žádný obráběcí stroj nelze provozovat při velkých teplotních výkyvech. Stejně na tom jsou i obslužná zařízení u CNC stroje, jako je například chladící okruh řezné kapaliny, rozvody vzduchu a kompresorové stanice,“ zdůrazňuje Jakub Kaufman ze společnosti Profika, která se na obráběcí stroje specializuje třicet let. CNC stroj by proto měl být provozován ve vhodném prostředí, což je cca 20-25°C.

Co když bude třeba šetřit s plynem?

Nikdo v Evropě dosud nemusel řešit problém, který nastane, když ve výrobních halách nebude možnost  topit, popřípadě alespoň temperovat. „Teprve se proto ukáže, jak si s případným dočasným nedostatkem poradí například záložní baterie ve stroji, jak se bude chovat vzdušná vlhkost v lineárních vedeních, ložiscích motorů a podobně,“ upozorňuje Kaufman.

Profika má pro majitele a provozovatele strojů pro případnou krizi několik doporučení, které vychází z její 30leté praxe. Včasnou implementací těchto postupů je možné zabránit poškození stroje a i přes případné omezení zajistit jeho funkčnost.

„Základem je dobrá příprava a pravidelný servis. Před zimou si rozhodně nechte odborníky vyměnit všechny záložní baterie CNC řídicího systému a nahraďte svou starou řeznou kapalinu novou, a to o nejvyšší kvalitě. Pokud je to možné, doplňte i zařízení na udržování stálé teploty. Nepodceňte výměnu hydraulických olejů i filtrů,“ radí Kaufman.

Důležité je zajistit CNC stroji suchý tlakový vzduch. Vyměňte staré vzduchové fitry za nové bezvadné. Zkontrolujte jednotku odvádění kondenzátu na přívodu vzduchu ve stroji a i na vašem rozvodu v továrně, zaměřte se rovněž na ztrátové mazání lineárních posuvů a kvalitu teplonosných kapalin v chladiči vřeten. Tyto kroky by měly zajistit, že bude stroj na teplotní výkyvy připraven, protože veškeré ochranné mechanismy budou na maximu své účinnosti. Přesto je třeba počítat s tím, že teplotní skoky jsou vždy riskantní.

Podle Kaufmana je vhodné upravit i pracovní a výrobní dobu stroje. Jestliže může za dohledu personálu pracovat nepřetržitě, sám si vytvoří alespoň základní tepelnou pohodu svou činností.