V dubnu se v Českých Budějovicích uskuteční již 26. ročník konference požární ochrany Červený kohout. Konference je zaměřena na opatření při předcházení požárům, na oblast požární bezpečnosti staveb, bezpečné provozování staveb, ale i na hašení požárů. Společnost Prakab, odborník v oblasti ohniodolných a oheň retardujících kabelů, u této příležitosti v roli hlavního sponzora nebude chybět. Prakab se postará také o přednášku na téma Novinky v oblasti normativních požadavků na funkčnost kabelových tras, kterou povede Ing. Štěpán Laštůvka.

V České republice loni došlo podle informací Hasičského záchranného sboru k více než 20 tisícům požárů. Oproti předešlému roku jde o nárůst zhruba o 30 procent. Mezi časté důvody požárů patří závady na elektrické instalaci nebo použití nekvalitní kabeláže. Podle informací Europacable, organizace spojující přední výrobce kabelů, přišlo v Evropské unii v loňském roce v důsledku požárů v residenčních objektech o život přes 5 000 osob. A až 30 % všech požárů v obytném prostředí tvoří právě požáry elektroniky. „Častým důvodem požárů v obytných domech je špatná nebo zastaralá instalace nebo použití vadných či nekvalitních produktů, které si bohužel stále častěji nacházejí cestu na evropský trh,“ říká zpráva Europacable.

Za posledních čtyřicet let se spotřeba elektrické energie více než zdvojnásobila. Ne vždy se tomu ale přizpůsobilo zajištění požární bezpečnosti. Europacable, společně s Akademií požární bezpečnosti, zrealizovaly v loňském roce studii, která v reálném prostředí porovnávala chování speciálních a obyčejných kabelů. Z výsledků je jasné, že požár základní kabeláže v zařízené místnosti může vést k rychlému šíření požáru a zhoršené možnosti úniku během 5 – 7 minut a k celkovému vznícení během 7 – 8 minut. Výsledky studie zdůrazňují důležitost použití kabelů s ohniodolnými vlastnostmi, které se nemohou samy stát zdrojem požáru. Je také důležité, aby kabely v elektroinstalaci byly správně instalovány a udržovány a aby se ve všech budovách dodržovaly evropské a národní standardy zajišťující požární bezpečnost.

Kvalitní ohniodolné kabely napomáhají minimalizovat požáry a jejich rizika

Společnost Prakab, která loni oslavila sto let své existence, je špičkou v oblasti požárně bezpečnostních kabelů, které pomáhají zachraňovat lidské životy. Ty totiž fungují i v případě požáru a garantují tak, že například nedojde k přerušení evakuačního rozhlasu, nouzového osvětlení, otevírání dveří nebo zajištění odvětrávání. Všechny kabely Prakab, označené jako FRNC/LFHC, požár prakticky nerozšiřují. „Již od roku 2008 vyvíjíme a vyrábíme kabely pro požární bezpečnost, které při hoření produkují malé množství toxického kouře a odkapávajících hořících částic. Věříme, že je to cesta správným směrem, takové produkty instalované ve stavbách totiž zlepšují nejen viditelnost, zvyšují šanci na záchranu prchajícím lidem a snižují nebezpečí zasahujícím bezpečnostním jednotkám,“ vysvětluje Ing. Štěpán Laštůvka, Head of FRNC Business Unit a dodává: „Do oblasti bezpečnosti našich výrobků investujeme jak po stránce finanční, tak personální. V Prakabu máme vlastní laboratoř a vývojový personál, který se stará o to, aby naše výrobky byly maximálně bezpečné a odpovídaly všem českým i mezinárodním normám.“