Německá média zveřejnila překvapivý výsledek průzkumu, který v neděli 31. října provedla britská mezinárodní společnost YouGov zabývající se výzkumem veřejného mínění a analýzou dat. Polovina dotázaných Němců a Němek si podle průzkumu myslí, že plánované odstavení jaderných elektráren by mělo být „definitivně“ nebo „spíše“ odvoláno. 36 procent říká, že by plán ukončit provoz německých reaktorů do konce roku 2022 měl zůstat v platnosti a 14 procent respondentů na tuto otázku neodpovědělo. Výzkum byl reprezentativní a zúčastnilo se jej 2074 lidí.

Ještě před několika dny přitom německá média v souvislosti se sílícími hlasy, které volají po prodloužení provozu německých jaderných elektráren, uváděla, že poměr názorů je prakticky opačný. Vycházela přitom z dva roky starého průzkumu, podle kterého šest z deseti dotázaných ukončení používání jaderných reaktorů obhajovalo.

Účastníci nynějšího průzkumu byli také dotázáni na výstavbu nových reaktorů za předpokladu, že by se tak hospodárněji dosáhlo snížení emisí CO2. Výstavbu by v takovém případě uvítalo 44 procent dotázaných a 42 procent by ji odmítlo. Více na https://www.berliner-zeitung.de/news/umfrage-haelfte-der-deutschen-fuer-laengere-akw-laufzeit-li.191892