Ve srovnání s uplynulým rokem došlo letos v České republice k významnému zvýšení investiční činnosti. Poslední odhad České bankovní asociace zvýšil předpoklad růstu investic v roce 2015 o 7,4 % oproti roku 2014.

Ve srovnání s uplynulým rokem došlo letos v České republice k významnému zvýšení investiční činnosti. Poslední odhad České bankovní asociace zvýšil předpoklad růstu investic v roce 2015 o 7,4 % oproti roku 2014.

Růst investic je ovlivněn více faktory. Jednak je odrazem postupujícího oživení ekonomiky, jež je patrné jak v nefinančních podnicích, tak i domácnostech, a jednak jednorázovým vlivem, který vyplývá z intenzivního dočerpávání evropských fondů v souvislosti s ukončením programového období 2007 až 2013.

Růst investic v roce 2015 vytváří předpoklady k dobrému vývoji hospodářství i v dalších letech. Za pozitivní lze považovat informace, že se jedná jak o investice, kterými se obnovuje, rekonstruuje dosavadní majetek, tak i o investice nové, jež zvyšují dosavadní výrobní i nevýrobní kapacity.

Prostor pro další růst investic je dostatečný a souvisí zejména s krytím těchto potřeb:

– výstavba děl a zařízení pro zadržení vody v přírodě, včetně hospodaření s vodou;

– výstavba nových energetických kapacit, které nahradí dožívající elektrárny spalující uhlí;

– výstavba a obnova všech druhů infrastrukturních staveb (železniční koridory, dálnice, datová centra apod.).

Vedle výše uvedených potřeb existuje řada dalších z odvětví školství, zdravotnictví, kultury, vědy a výzkumu, do kterých je třeba též rozvážně investovat.

K dalším námětům v oblasti investic patří i skutečnost, že v současnosti (po dokončení tunelu Blanka) není v České republice rozestavěná žádná skutečně velká investice. Troufne si snad někdo na některou z níže uvedených investic?

– Dostavba jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně,

– výstavba přehradních nádrží na Bečvě a Berounce,

– zahájení výstavby kanálu Dunaj – Odra – Labe.

S tím souvisí i dokončení řady prací spojených se zjednodušením administrativy, které jdou ruku v ruce s realizací investic.

Jedná se především o nový zákon o zadávání veřejných zakázek, nový stavební zákon, který se lépe vyrovná s vydáváním územních rozhodnutí, stavebních povolení a hodnocením vlivů na životní prostředí.

Statistika&My, 11-12/2015