Vlastní zařízení na čištění odpadních vod uvedl letos do plného provozu výrobní závod společnosti Mondelez v Opavě. Jde o takzvanou flotační stanici, která předčišťuje vodu před jejím finálním dočištěním v dalších technických zařízeních. Stanice umístěná přímo v prostorách továrny na výrobu sušenek a pečených produktů dosahuje až 98procentní účinnosti. Má za úkol zachytit prvotní nečistoty, zejména zbytky z mytí výrobních linek, nádob nebo proplachů potrubí, ve kterých se hromadí zbytky opatkových a sušenkových těst. Patří mezi další zařízení, které bylo v poslední době uvedeno do provozu s cílem snížit ekologický dopad provozu továrny.

„Každá taková čistička ve výrobních prostorách musí být originálně navržená, aby odpovídala danému typu látek, které se do vody dostávají,“ říká Emmanuel Chilaud, ředitel opavské továrny. „V našem případě jsou to především zbytky mouky, cukru a tuků,“ dodává s tím, že při flotaci se mikrobubliny plynu v nádrži navazují na odpadní látky, které jsou poté vynášeny na hladinu, kde se následně odstraňují. Při běžné výrově se tak denně předčistí až 80 metrů krychlových odpadních vod.

Výhodou flotační stanice je nejenom její vysoká účinnost, ale také jednoduché automatické ovládání. Stanici lze kontrolovat vzdáleně a průběžně dohlížet na správnost jejího chodu. V letošním roce se v továrně uvedly do provozu také nové dva teplovodní kotle a takzvaná kogenerační jednotka, která zároveň vyrábí elektřinu a teplo, které se v továrně využívá na ohřev teplé vody.

V rámci opatření šetrných k životnímu prostředí patří známý opavský závod mezi technologické špičky. Využívá úsporné osvětlení, používá dešťovou vodu pro užitkové účely a generuje nulový odpad určený na skládku. Udržitelný rozvoj se však týká také vybraných dodávaných surovin, které jsou klíčovými složkami zde pečených produktů. Především pšenice je stále více získávána z programu Harmony, který podporuje biodiverzitu a šetrné environmentální postupy při produkci pšenice. Je do něj zapojená řada českých pěstitelů.