Topná zařízení lze rozdělit na lokální topidla a na kotle. Odběratel si může vybrat z těchto lokálních topidel: Mora 713, K21-Automatik, Carmino K 12 a RGA 50/461.

Topidlo Mora 713 je nejmenším spotřebičem tohoto druhu. Výkonem 2,02 kW je vhodné pro vytápění menších obytných místností (asi do 35 m3) a koupelen. Odtahové potrubí musí být vyvedeno do komína. Kromě bočních stěn je celý (viditelný) povrch topidla vyroben z lakovaného děrovaného plechu. Topidlo je vybaveno snímatelnými podpěrami pro umístění na podlaze a závěsem na zeď. Jeho výška je 656 mm, šířka 450 mm a hloubka 220 mm. Mora 713 má přípoj plynu o Ø 3/8“; průměr odtahu spalin je 70 mm. Spalovací a odtahová komora jsou z ocelového, smaltovaného plechu. Na zadní stěně odtahové komory je umístěn přerušovač tahu s hrdlem pro nasazení roury odtahu spalin. Proti nežádoucímu úniku plynu je spotřebič zajištěn termoelektrickou pojistkou, která při zhasnutí plamene hořáku uzavře přívod plynu.

Mora 713 je určena pro spalování svítiplynu, zemního plynu i propan-butanu. Hodinová spotřeba svítiplynu je 0,55 m3, zemního plynu 0,25 m3 a propan-butanu asi 0,2 kg.

Carmino K 12-II je dalším spotřebičem určeným výhradně k připojení na komínový průduch. Jeho plášť je z ocelového plechu povrchově upraveného vypalovacím lakem. Ovládací rukojeti a termoelektrická zapalovací pojistka jsou kryta dvířky u čelní strany topidla. Vnitřní topné těleso je rovněž z ocelového oboustranně smaltovaného plechu. Výkon topidla Carmino K 12-II je 4 kW, takže je vhodné pro vytápění místností asi 80 m3. Spotřebič je vyráběn pro svítiplyn a zemní plyn. V prvním případě je jeho hodinová spotřeba asi 1,2 m3 a ve druhém 0,55 až 0,6 m3. Délka topidla je 720 mm, výška 680 mm a hloubka 270 mm.

Automatik K 21 patří k nejlepším tuzemským výrobkům svého druhu a splňuje i náročné požadavky. Plášť topidla je z ocelového plechu s vypalovaným lakem. Topné těleso je oboustranně smaltováno. Jeho regulační zařízení udržuje stálou teplotu místnosti podle volby v rozmezí od 10 oC do 28 oC. Termočlánek (čidlo) uvolňuje, popř. uzavírá přívod plynu pro hlavní hořák v rozsahu od 25 do 100 % výkonu. Regulace zaručuje hospodárný provoz. Zapalování je řešeno trvanlivým výkonem piezoelektrickým zapalováním. Před únikem plynu je topidlo jištěno termoelektrickou pojistkou.

Automatik K 21 se vyrábí v dvojím provedení: buď k připojení na komínové těleso, anebo s uzavřeným cirkulačním vývodem. Při nákupu je nutné žádat typ, který potřebujeme. Topidlo je určeno pro použití svítiplynu nebo zemního plynu. Výkon 4,65 kW postačí k vytápění prostoru do 80 m3. Hodinová spotřeba svítiplynu je 1,2 m3, zemního plynu 0,6 m3. Délka topidla je 720 mm, výška 690 mm a hloubka 280 mm.

Topidla s uzavřeným spalovacím okruhem se u nás původně nevyráběla a výhradně se prodávaly výrobky firmy WAW Berlin. Jejich posledním typem je topidlo RGA 50/461. Má vkusné opláštění z ocelového plechu a smaltované topné těleso. Tepelná regulace, piezoelektrické zapalování i vypínání topidla jsou řízeny tzv. plynovou ventilovou kombinací. V topném tělese je umístěn univerzální hořák. Topidlo je vyráběno pro všechny tři druhy topných plynů a v současné době se dováží pouze typ pro zemní plyn a svítiplyn. Před případným únikem plynu je spotřebič zajištěn termoelektrickou pojistkou. Podle počasí a ročního období mohou být u topidla nastaveny dvě provozní polohy – buď mezi plným a úsporným výkonem, anebo mezi plným výkonem a nulou (hoří zapalovací hořáček). Topidla jsou též vyráběna k připojení na komínový průduch.

RGA 50/461 se dodává s nosnou lištou k připevnění na zeď (vhodné pro úklid pod tělesem). Jako samostatné příslušenství jsou též dodávány podpěry. Výšku a hloubku tělesa uvádí výrobce včetně minimální vzdálenosti od podlahy a od zdi. Je to výška 595 mm (zaměnitelná), hloubka 250 mm a šířka 885 mm. Spotřeba svítiplynu je při plném odběru 1,2 m3, při odběru úsporném 0,4 až 0,5 m3. Pro zemní plyn jsou to hodnoty 0,56 a 0,2 m3.

Předností topidel s uzavřeným spalovacím okruhem je neprodyšné uzavření od prostoru, který vytápějí. Tím jsou mnohem bezpečnější v provozu a odčerpávají méně kyslíku. Protože se lokální plynová topidla téměř výhradně osazují ve starších bytech, je jejich další výhodou nezávislost na komínovém průduchu, který často bývá v nevyhovujícím stavu.

Pro vytápění větších bytových jednotek a rodinných domů jsou vhodnější kotle pro etážové nebo ústřední topení. Podle místních podmínek si může zájemce o plynové vytápění vybrat z kotlů Mora 670, Mora 671, Viadrus G 21 H, Destila, Gasex, Lumex, Dakon a Éti (dovoz z MLR).

Kotel Mora 671 je nástěnný spotřebič, určený výhradně pro topné účely; vybavením zajišťuje bezpečný a tichý provoz. Na ovládacím panelu jsou přepínače, kterými je možno volit několik provozních režimů. Automatický provoz kotle může být zajištěn připojením časového spínače.

Základními částmi kotle jsou spalovací komora s hořákem, výměníkem tepla a usměrňovačem tahu. Na přívodu plynu do spotřebiče je osazen regulátor tlaku. Proti poruchám způsobeným např. přerušenou dodávkou plynu je kotel zajištěn termoelektrickou pojistkou. Ohřívaná voda je do otopných těles rozváděna čerpadlem. Teplota rozváděné vody je řízena stavitelným termostatem a jištěna nevratným omezovačem. V horní části kotle je umístěn usměrňovač tahu, kterým jsou odváděny spaliny do komínového tělesa.

Plášť kotle je z bíle lakovaného plechu. Kotel se vyrábí pro svítiplyn (Mora 671.101) nebo pro zemní plyn (671.102). Výkon kotle je 17,5 kW. Maximální hodinová spotřeba činí podle údajů výrobce 5,4 m3 svítiplynu nebo 2,2 m3 zemního plynu. Kotel je 1050 mm vysoký, 440 mm široký a 355 mm hluboký. Jeho hmotnost je 53 kg.

Kotel Mora 670 je variantou předcházejícího typu. Liší se od něho tím, že mimo základní topné funkce zajišťuje též dodávku teplé užitkové vody, ohřívané teplem otopné vody v sekundárním výměníku. Oběhový okruh je v tomto případě zkrácen pouze přes čerpadlo a výměník tepla. Hmotnost kotle je 57,5 kg.

Poloautomatické teplovodní kotle Destila se vyrábějí ve dvou typech – Destila DP 12 a Destila DP 25.

Oba kotle jsou určeny pro ústřední nebo etážové vytápění domků, bytů apod. S přídavným nebo zásobníkovým ohřívačem vody slouží také k přípravě teplé vody. Typ DP 25 může být zapojen do okruhu buď se samotížnou, nebo nucenou cirkulací otopové vody. Kotel DP 12 je určen pouze pro nucený oběh. Oběhové čerpadlo není součástí kotle. Kotel uvádíme do provozu zapálením pomocného hořáku piezoelektrickým zapalovačem a nastavením regulačního zařízení na požadovanou hodnotu. Ve stanoveném režimu pracuje dále automaticky. Provoz je regulován prostorovým termostatem nebo je řízen přídavnými prvky (spínacími hodinami apod.).

Proti přehřátí nebo úniku nespáleného plynu je kotel vybaven novým typem dvousedadlové termoelektrické pojistky. Topné těleso je z ocelového plechu. Hospodárné spalování je vyřešeno využitím tepla ze spalin k ohřevu otopné vody a novým typem atmosférických hořáků. Ovládací prvky jsou přístupné z čelní strany.

Elektrický příkon je 13 W; hladina hlučnosti při provozu asi 50 db/A/ u obou typů.

Plynový teplovodní kotel typu Gasex U 23 v provedení na zemní plyn je určen pro ústřední nebo etážové vytápění.

Oběh okruhu topné vody je buď samotížný, nebo nucený. Odpovídající teplota je zajištěna kotlovým, blokovacím a prostorovým termostatem. Topné těleso je z ocelového plechu.