Onemocnění COVID-19 převrátilo svět vzhůru nohama a ten se najednou zastavil.  Pryč byly společenské styky.  Pryč byla běžná praxe.  Pro mnohé vlastně „normální“ přestalo existovat.  Zůstávali jsme doma, abychom chránili své životy.

Pořád tu však byli odvážlivci, jako jsou lékaři, zdravotní sestry nebo lékárníci, kteří se zastavit nemohou. V pozadí pak zůstávají skryti výrobci, strojní konstruktéři a jejich dodavatelé. Tito lidé nesou odpovědnost za výrobu potravin, život zachraňujících léků, roušek a ubrousků.

Za této situace bylo bezesporu nutné, abychom společnými silami zajistili výrobu těchto naléhavě potřebných produktů.  A nejen to, klíčové bylo udělat to co nejrychleji, abychom se vyhnuli přerušení hromadné výroby pro dobro věci.

Jako společnost jsme se potýkali s nedostatkem respirátorů, čisticích a dezinfekčních prostředků, toaletního papíru a bohužel i zdravotnických prostředků.  Jak ale rychle přejít od výroby piva a lihovin k dezinfekci na ruce?  Jak lze nově vzniklé návrhy zdravotnických zařízení přizpůsobit stávajícím strojním linkám?  Jak zjistíme odpověď na složitou otázku, výrobu, kterých léčiv upřednostnit? Kterou strojní linku změnit? Poptávka po produktech, které pomáhají bojovat se současnou pandemií, je evidentně vysoká, zároveň však nezmizela poptávka po ostatních život zachraňujících lécích.  Jak se tedy přizpůsobit zvýšené poptávce po určitých produktech, a přitom se vyrovnat s problémy, jako je chybějící fyzická infrastruktura umožňující rozšíření výroby?

Pomohou uspokojit poptávku po několika produktech najednou

Technologie nezávislých vozíků (ICT) umožňuje přejít na jiné produkty a formáty pouhým stiskem tlačítka a jediná linka tak dokáže vyrábět celou řadu produktů.

► Jednotlivá balení léků?  Bez problému.

►Samostatná nebo hromadná balení?  Máte to mít.

►Chcete přejít od výroby plenek k rouškám?   Můžete okamžitě.

Masovou výrobu lze přizpůsobit na základě několika klíčových požadavků zároveň.

Nejde však pouze o neomezenou flexibilitu. Uplatněním technologie s variabilním pohybem se zvýší výkonnost a prodlouží doba provozuschopnosti a zároveň se eliminují řetězy, pásy a další tradiční mechaniky, které omezují rychlost.  Spojení souvislého a přerušovaného pohybu a snadná synchronizace s jakoukoli další externí osou, například roboty, zvyšují provozní účinnost a přispívají k vyšší produktivitě.  Díky tomu je běžně se vyskytující nedostatečná průchodnost v místě vstupu otázkou minulosti.  Dále lze také zmenšit půdorysnou plochu, protože stroje jsou nyní navrhovány tak, aby byly škálovatelné a modulární.  Uplatnit stávající stroje pro nové produkty a integrovat různé funkce strojů je nyní ještě snazší.

Analytika a chytré sledování a monitorování jednotlivých produktů během celého procesu pomáhají zajistit kvalitu, zlepšit výrobní proces a snížit spotřebu energie, zároveň však poskytují neustálý přehled o zakázkové výrobě, a to i vzdáleně.

Inovace se nikdy nezastaví

ICT ve spojení s analytikou, simulací a dalšími špičkovými technologiemi, jako je bezdrátový přenos energie a bezdrátová komunikace, posouvají výrobu o úroveň výš.  Díky analytice je chod strojů plně transparentní a může se tak maximalizovat doba jejich provozuschopnosti. Pomocí simulace lze zase vytvořit digitální dvojčata a získat přístup k virtuálnímu školení a podpoře, což pomáhá zkrátit čas potřebný k uvedení na trh.  To je v současné nejisté době, kdy se výrobci musí rychle přesouvat z jednoho produktu na druhý, obzvláště důležité.

U lehkých produktů lze dosáhnout nepředstavitelné rychlosti, protože díky komunikaci a výkonu pojezdu lze upevnit i produkty, které by z dopravníků starších strojů vypadávaly.

Těchto pár příkladů dokazuje, že kreativita a inovace se nikdy nezastaví.

Nerozhodujte se, která poptávka je nejdůležitější.  Položme základy pro budoucnost a naplňujme potřeby současného světa.  Dovolte nám pomoci vám s kombinováním a uspokojením všech potřeb.

Michaela Kaufmann, Rockwell Automation