Experti na energetické právo z kanceláře Doucha Šikola advokáti hodnotí zahájené projednávání novely energetického zákona (Lex OZE II) v Poslanecké sněmovně jako důležitý krok k pravidlům na podporu lokální výroby z čistých zdrojů energie. V dalším legislativním procesu je však naprosto nezbytné zajistit, aby se součástí novely stala i právní úprava akumulace energie. Bez ukládání energie z obnovitelných zdrojů je další rozvoj bezemisní energetiky nemožný. Už nyní má v této věci Česko velké zpoždění.

Návrh lex OZE II prošel Poslaneckou sněmovnou do druhého čtení převážnou většinou hlasů, což dává naději, že jeho projednávání nebude soubojem politických stran, ale spíše hledáním věcných řešení.

„Ačkoliv se veřejná diskuse kolem tohoto návrhu týká většinou jen energetických společenství, považujeme za možná podstatnější část návrhu zákona, která umožňuje sdílet elektřinu mezi zákazníky bez nutnosti jakékoliv společenství zakládat. V praxi může jít o situace, kdy se dva sousedé složí na fotovoltaickou elektrárnu na střeše jednoho z nich, protože má vhodnou velikost nebo orientaci a o vyrobenou elektřinu se rozdělí,” říká k novele Vojtěch Krajíček z Doucha Šikola advokáti a dodává: „pokud jde o energetická společenství, bude nutné nastavit taková pravidla jejich fungování, aby nebylo možné za ně vydávat komerční projekt a zároveň žádat o dotaci pro společenství.

Zásadní pro definitivní podobu novely však bude dlouho očekávaná a nyní takřka nezbytná právní úprava ukládání elektřiny a agregace flexibility, tedy vyrovnávání výkyvů v síti v důsledku nerovnoměrné dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů, které jsme již měli dávno v souladu s požadavky evropských směrnic převzít do energetického zákona.