Na otázky CzechIndustry odpovídá Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje

Paní hejtmanko, aktuální krize s koronavirem zatížila naší ekonomiku a má zásadní dopad na podnikatelskou sféru. Co jste pro podnikatele v rámci pomoci udělali a jak jste krizi zvládala?

Myslím, že koronavirovou krizi ve Středočeském kraji jsme zvládli, jak nejlépe jsme mohli a dělali jsme pro to všichni maximum. Osobně jsem pomáhala i ve skladech a na mnoha místech v celém regionu. Denně jsem vše řešila s krizovým štábem. Tato doba byla velice náročná především psychicky pro nás všechny, hlavně jsme se snažili maximálně informovat občany o vývoji 24/7, abychom předešli panice, protože zajištění potřebného materiálu se nám po celou dobu dařilo.

Jako kraj máme velmi omezené prostředky a možnosti pro finanční pomoc komerční sféře za tímto účelem, ale co se týká živnostníků, tak jsem moc ráda, že se nám jako prvnímu kraji v ČR, v rekordně krátké době podařilo najít řešení v podobě bezúročné půjčky, kdy kraj zajištuje financování včetně úroků. Věřím, že aspoň částečně jsme tímto podnikatelům v této těžké době pomohli.

Za mé volební období jsme se ale snažili podnikatelskou sféru našeho kraje maximálně podporovat kontinuálně. A to nejen v podobě každoročních inovačních a kreativních voucherů, kde jsme investovali 36 mil Kč do zvýšení konkurenceschopnosti 143 malým a středním podnikům v kraji. Reformovali jsme Středočeské inovační centrum (SIC), které nejen mapuje podnikatelské prostředí a jeho potřeby, ale pomáhá propojovat středočeské firmy s domácími, ale i zahraničními partnery a výzkumnou sférou s cílem podporovat inovační prostředí v kraji. Tento rok jsme partnerem významné akce TÝDEN INOVACÍ 2020 jehož jsem i patronkou, kde budeme mimo jiné hrdě prezentovat významné inovátory našeho kraje. Určitě dorazte, akce byla přesunuta na 29. 9. a hlavní veletrh se odehrává ve Foru Karlín.

Bude vám teď končit volební období, jak byste shrnula své působení v roli hejtmanky?

Mé čtyřleté působení není samozřejmě jen výsledkem mým, ale celého týmu. Věřím, že jsme vybudovaly pevné základy, na kterých se dá dále stavět a rozvíjet je, a věřte, že to nebylo mnohdy lehké. Středočeský kraj je i mým domovem a není klišé, když řeknu, že jsem trávila hodně času s jeho obyvateli a naslouchala jim, co je trápí a co by si přáli zlepšit. Kraj tvoří lidé a ne jen čísla. Tím jsem se v mnoha případech řídila při svém rozhodování.

Za jeden z největších úspěchů ale určitě beru, že se nám podařilo rapidně snížit zděděné dluhy, kterých bylo opravdu hodně, ale i přesto jsme zvládli výrazně posílit proinvestiční rozpočty. Opravili jsme historicky nejvíc kilometrů silnic a mostů, postavili jsme na nohy krajské nemocnice, které jsou již provozně soběstačné, „pouze“ investujeme do jejich modernizace a vybavení.

Velmi rychle jsme reagovali na fakt, že Středočechů neustále přibývá, proto investujeme do středních škol, jejichž jsme zřizovatelem. Nyní pracujeme na tom, abychom vyřešili kapacity školek a základních škol, které jsou principiálně v kompetenci obcí a měst, ale bylo od kraje alibistické dát od nich ruce pryč, s tím, že to není naše starost. Dostupné a kvalitní vzdělání našich dětí je pro mě absolutní prioritou.

Vcelku významně jsme podpořili cestovní ruch, což se nám v této době velmi vyplatilo. Podařilo se nám také kompletně zaintegrovat dopravu v téměř celém kraji, to znamená, že na jednu jízdenku objedete už skoro celý kraj. Investujeme do sociálních zařízení, zvýšili jsme počet míst v domovech pro seniory a výrazně v nich zlepšili komfort bydlení. A tak bych mohla pokračovat.

Můžete uvést i příklady úspor z pohledu energetiky, vodního hospodářství, ad.?

Díky finanční podpoře Středočeského kraje se podařilo vyvinout speciální kontejner, který obsahuje veškerou technologii ke kvalitnímu odkalování odpadní vody a jejímu zpětnému navrácení do přírody. Nové zařízení ušetří městům a obcím na spotřebě elektrické energie, chemikálií a údržbě až 60 %. Projekt jsme podpořili tzv. Středočeským inovačním voucherem (SIV), jednorázovou finanční dotací na spolupráci malých a středních podniků z našeho regionu s výzkumníky z celé ČR. Odborníci dodají potřebné inovace a podnikatelé se mohou v klidu soustředit na svůj byznys. Jedná se o velmi oblíbenou formu podpory. Za pět let působení kraj takto podpořil celkem 93 firem za 4 výzvy, přičemž průměrný multiplikační efekt podpory byl 1,54, neboli na 1 000 Kč dotace je investováno dalších 540 Kč ze soukromého kapitálu. 68 % příjemců SIV v prvních dvou výzvách spolupracuje nebo plánuje spolupráci s výzkumnými organizacemi i po realizaci SIV.“

Další příklady úspor jsou např.: Středočeská firma METAL TRADE COMAX vyrábí kromě jiného slitiny pro slévárenské podniky. Díky Inovačnímu voucheru ve spolupráci s odborníky z ČVUT vylepšila výrobní proces. Konkrétně vědci hutní firmě pomohli vyřešit vysoké tepelné ztráty, ke kterým docházelo při vylévání taveniny z rotační pece žlabem do pece ustalovací. Zároveň stanovili optimální dobu pročišťování taveniny dusíkem, aby byla slitina homogenní.

Podstatně snížit výrobní náklady, až v řádu stovek tisíc korun, pomohli kolínské firmě díky Středočeskému inovačnímu voucheru odborníci ze strojní fakulty ČVUT v Praze. Obě strany spolupracovaly na výrobě průmyslových ohřívačů a prováděly proces „vyhrdlení“ trubek pro ohřívače médií. To dosud DIRAC musel zadávat externí firmě. Fakt, že po výzkumu tuto činnost zvládne do budoucna vlastními silami, ušetří kolínskému výrobci značný objem financí, a to konkrétně 450 000 korun.

Jak vnímáte roli žena versus politička v dnešní společnosti?

Nejsem z těch žen, které se domáhají rovnoprávnosti kvótami či nařízeními, protože věřím, že ženy v dnešní společnosti si svojí pozici už umí obhájit sami. Tento vývoj je postupný a v některých zemích je rychlejší, někde pomalejší. V tomto významu by nemělo být chápáno, že žena je něco křehkého, kolem kterého musíme chodit po špičkách, tím ji právě znevýhodňujeme, musí být brána jako partner. Musíme pracovat tvrději než muži, abychom dosáhly svých předsevzetí. V politice je to úloha, kdy musíte přijmout onu rovnocennost se vším všudy, protože zde vás opravdu nikdo nešetří, ba naopak, stále se na vás hledají chyby a to veřejně. Na to musíte být připravená nejen vy, ale především i vaše rodina. V té já mám naštěstí tu největší oporu. Proto se nemusím bát být otevřená a řešit věci ve strachu. Ale přesto všechno odhodlání jste pořád člověk, stále se učíte a občas i chybujete.